Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 555 55 10 *
Call Center
119

2015-жылга Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын бул Иш планы (мындан ары – План) Кызматтын ички коммуникацияларынын натыйжалуулугун жогорулатуу куралдарынын бири болуп саналат жана алдыдагы милдеттер жана иш-чаралар жөнүндөгү маалыматтарды Кызматтын ар бир кызматкерине сапаттуу жана толук жеткирүүгө багытталган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдында 2015-жылы төмөнкү стратегиялык жана программалык иш-чараларды ишке ашыруу милдети турат:

 1. 2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында белгиленген өнүктүрүүнүн стратегиялык максаттарына жетүүнү камсыздоого багытталган 2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүгө өткөрүү боюнча программасы;
 2. 2014-2017-жылдарга Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук башкарууну (“электрондук өкмөт”) киргизүү боюнча КР Өкмөтүнүн программасы;
 3. КБМРди түзүү жана калктын биометрикалык маалыматтарын чогултуу боюнча КР Өкмөтүнүн тездетилген иш-чаралар планы;
 4. Мамлекеттик каттоо тутумунда тутумдук коррупцияны ажыратуу боюнча пландар;
 5. 2015-жылга Кызматтын төрагасынын планы.

Материалдык жана убакыттык ресурстардын чектелген шарттарында Кызмат алдыга коюлган стратегиялык милдеттерди, өзгөртүүлөрдү башкарууну, ички жана сырткы коммуникацияларды жакшыртууну өз убагында жана толук ишке ашырууну камсыздоого мүмкүндүк берген бир топ алдыңкы куралга муктаж болгон.

Жаңы форматта сунушталган иштер планы GGPAS USAID долбоорунун алкагында Кызматтын борбордук аппаратынын ишине жүргүзүлгөн функционалдык талдоонун жыйынтыгы боюнча башкаруу тутумунун жаңы үлгүсүн ишке ашыруунун алгачкы натыйжасы болуп саналат. Кызматтын жетекчилиги тарабынан 2015-жылга Кызматтын негизги стратегиялык милдеттери менен тааныштыруу максатында борбордук аппараттын бардык кызматкерлери жана ведомстволук бөлүнүштөрдүн жетекчилиги үчүн 19 бет ачар өткөрүлүп, Кызматтын түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн операциялык пландары түрүндө маалымат берүүнүн форматы жана тартиби талкууланды.

Планга ылайык 2015-жылдын ичинде Кызматтын негизги стратегиялык жана операциялык иши төмөнкү иш-чараларды ийгиликтүү жана өз убагында аткарууга багытталган :

1. Кыргыз Республикасынын бирдиктүү мамлекеттик маалыматтык ресурстарын түзүү:

 • калктын бирдиктүү мамлекеттик реестрин киргизүү;
 • мейкиндик маалыматтарынын улуттук инфратүзүмүн өнүктүрүү;
 • документтердин электрондук архивин түзүү;
 • транспорттук каражаттардын жана айдоочулук курамдын мамлекеттик регистрин түзүү;

2. Калкка көрсөтүлүүчү каттоо кызматтарынын натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу:

 • МККнын жана анын ведомстволук бөлүнүштөрүнүн башкаруу тутумун оптималдаштыруу;
 • Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу жана стандартташтыруу;
 • жаңы муундагы паспортторду – КР жарандарынын биометрикалык (электрондук) паспортторун киргизүү.

3. МККнын тутумунда коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чараларды күчөтүү:

 • МККнын корпоративдик коррупцияга каршы саясатын киргизүү жана сактоо;
 • КРнын Коргоо кеңешинин алкагында тутумдук коррупцияны ажыратуу боюнча пландарды аткаруу;
 • 04.02.2015-жылдагы № 19 тескеме менен бекитилген 2013-жылды текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча КРнын Эсептөө палатасынын эскертүүсүн аткаруу боюнча иш-чаралар планын аткаруу.

Кызматтын жетекчилиги мамлекеттик каттоо тутумун өркүндөтүү, калкка көрсөтүлгөн сервисти жакшыртуу жана коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүү боюнча чараларды күчөтүү үчүн МККнын түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрүнүн 2015-жылга Иш планын милдеттүү түрдө ишке ашыруусуна багыт алган.

2016-жылга МКК иш планы (pdf)

Өнөктөштөр