Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119

Тизме

 

Идентификациялык картаны 16 жаш курагына толгондугу боюнча алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. ПИН (ПВКИБ);
 2. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү (жок болгон учурда: акттарды каттоодон көчүрмө);
 3. Ата-энесинин паспорттору;
 4. Төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт);
 5. Турак-жай имаратына карата укуктарды белгилөөчү документтер.

Эгерде ата-эне үй ээси болуп саналбаса, арыз берүүчүнүн дарегин «АМБ АМТсында» каттоо үчүн ээсинин нотариалдык макулдугу.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арызды толтуруу;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

Эскертүү:

 • Багуучулар катары чыккан учурда юридикалык жактардын өтүнүч каты;
 • Аскерге милдеттүүлөр (чакырылуучулар) үчүн - мурдагы жашаган жери боюнча аскердик эсептен чыккандыгы жана жаңы жашаган жерине аскердик эеепке тургандыгы жөнүндө белгиси бар аскердик билети (аскердик каттоого коюлганы жөнүндө күбөлүк).
 • Жарандыгы ар түрдүү болгон учурда ата-энесинин нотариалдык макулдугу.

 

Идентификациялык картаны өз маалында документтештирбей калган учурда алуу (18 жаштан тартып)

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
 2. ПИН (ПВКИБ);
 3. Ата-энесинин паспорттору;
 4. Жашаган жери боюнча каттоосу;
 5. Жашаган жеринен алынган маалымкат;
 6. Өмүр баяны;
 7. Түшүнүк кат;
 8. Окуган/иштеген жеринен алынган маалымкат//аттестат;
 9. КР ИИМинен алынган соттолбогондугу жөнүндө маалымкат;
 10. 3 кошунасынан алынган акт;
 11. Жарандыкты аныктоого карата мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк;
 12. Төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт).

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт;
 3. Жарандыгын аныктоого берилген арыз.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер топтолгондон кийин арыз берүүчүнүн КР жарандыгына тиешелүүлүгү тууралуу корутунду чыгарылат.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

 

Идентификациялык картаны алмаштыруу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Идентификациялык карта;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арызды толтуруу;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

КР жаранынын 1994/2004-ж.ү. паспортун идентификациялык картага алмаштыруу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Паспорт;
 2. 1994-ж.ү. үчүн - ПИН;
 3. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү - при отсутствии в ЕГРН;
 4. Никелешүү жана Никесин бузгандыгы тууралуу күбөлүк, күйөөсүнүн (аялынын) өлүмү тууралуу күбөлүк;
 5. Төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт).

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арызды толтуруу;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

Эскертүү:

 • Жеке маалыматтарын өзгөрткөн же Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын же 1994-жылдын үлгүсүндөгү паспортунда ката жүргүзүлгөн жазуулар табылган учурда;
 • Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү ФААсын алмаштыргандыгы тууралуу күбөлүк, – КБМРде маалыматтар жок болгон учурда.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

КР жаранынын 1974-ж.ү. паспортун идентификациялык картага алмаштыруу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Алмаштырылууга тийиш болгон паспорт;
 2. ПИН (ПВКИБ);
 3. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
 4. Никелешүү, никесин бузуу тууралуу күбөлүк (жолдошу (жубайы) каза болгон учурда өлгөндүгү тууралуу күбөлүк):
 5. Соттолбогондугу тууралуу маалымкат;
 6. Жашаган жеринен алынган маалымкат/работы;
 7. 3 кошунасынан алынган акт;
 8. Өмүр баяны;
 9. Түшүнүк кат;
 10. Жарандыгын аныктоого берилген арыз;
 11. Жарандыкты аныктоого карата мамлекеттик алымдын төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк;
 12. Төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт).

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт;
 3. Заявление на определение гражданства.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер топтолгондон кийин арыз берүүчүнүн КР жарандыгына тиешелүүлүгү тууралуу корутунду чыгарылат.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

Эскертүү:

 • Арыз берүүчүнүн жарандыкка тиешелүүлүгү жөнүндө корутунду үчүн арыз берүүчү документтер тизмегин КР жарандыгы маселелерин кароо тартиби жөнүндө жобого ылайык берет (№174 Жарлык)

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

1994/2004/2017-ж.ү. паспортту бузулуп калгандыгына байланыштуу идентификациялык картага алмаштыруу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. КР жаранынын паспорту;
 2. 1994-ж.ү. үчүн: ПИН, туулгандыгы тууралуу, никеси тууралуу күбөлүк;
 3. Акы төлөө дүмүрчөгү: 1994/2004 (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт).

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет.

Эскертүү:

 • Арыз берүүчүнүн инсандыгын жана паспорттордун реквизиттерин аныктоо мүмкүн болбогон учурда 1-Ф боюнча текшерүү (ордунан) жүргүзүлөт.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

Идентификациялык картаны 1994/2004-ж.ү. паспорту жоголгондугуна байланыштуу алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
 2. Паспортун берүү жөнүндө арыз;
 3. Төлөнгөндүгү жөнүндө дүмүрчөк (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт).

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

Эскертүү:

 • КБМРде маалыматтар жок болгон учурда жогоруда көрсөтүлгөн документтердин негизинде 1994/2000-ж.ү. КР жаранынын паспорту жоголгондугу тууралуу көктөм түзүлөт. Арыз автоматтык режимде Паспорт АМТсынан толтурулат жана 5 жумуш күнү ичинде каралат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

Идентификациялык картаны жоготуп алгандыгына байланыштуу алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Паспортту берүүгө карата арыз;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 12 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы – паспорту берилет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

КР жарандыгына кабыл алынгандыгына же калыбына келтирилгендигине байланыштуу идентификациялык картаны алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Чет өлкө паспорту;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү (31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт);
 3. Арыз берүүчүнүн КР жарандыгына кабыл алынгандыгы же калыбына келтирилгендиги жөнүндө маалымкат – КБМРде маалыматтар жок болгон учурда;
 4. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү - КБМРде маалыматтар жок болгон учурда;
 5. Никелешүүсү же никесин бузгандыгы жөнүндө күбөлүк - КБМРде маалыматтар жок болгон учурда.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 20 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан кийинки 12 жумуш күнүнөн тартып

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы - паспорту берилет

Эскертүү:

 • Иностранные паспорта заявителей, ранее имевших гражданство приграничных с КР государств, подлежат изъятию в соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства КР, утвержденным Указом Президента КР от 10 августа 2013 года № 174.

 

Получение идентификационной карты при освобождении из мест лишения свободы

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Справка об освобождении из мест лишения свободы (при условном и досрочном освобождении справка с ГСИН);
 2. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү , в случае его отсутствия выписка из актовой записи о рождении, КБМРде маалыматтар жок болгон учурда;
 3. Заключение о принадлежности заявителя к гражданству Кыргызской Республики в соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства Кыргызской Республики, утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики от 10 августа 2013 года № 174;
 4. Паспортту берүүгө карата арыз;
 5. Акы төлөө дүмүрчөгү(31.12.2017-ж. чейин талап кылынбайт).

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 20 мүнөттөн ашык эмес

Идентификациялык картаны даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан кийинки 12 жумуш күнүнөн тартып

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2017-ж.ү. идентификациялык картасы - паспорту берилет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

16 жаш курагына толо элек адамдын ЖЖПны алуусу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү;
 2. ПИН;
 3. Заявление от родителей на выдачу ОГП;
 4. Нотариальное согласие обоих родителей на выдачу ОГП;
 5. Турак-жай имаратына карата укуктарды белгилөөчү документтер. Эгерде ата-эне үй ээси болуп саналбаса, арыз берүүчүнүн дарегин «АМБ АМТсында» каттоо үчүн ээсинин нотариалдык макулдугу.
 6. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Жалпы жарандык паспортту даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 18 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2006-ж.ү. жалпы жарандык паспорту берилет

Эскертүү:

 • Жарандыгы ар түрдүү болгон учурда ата-энесинин нотариалдык макулдугу.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

16 жаш курагына толгондугу боюнча ЖЖПны алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Паспорт гражданина КР;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Жалпы жарандык паспортту даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 18 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2006-ж.ү. жалпы жарандык паспорту берилет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

ППГны алмаштыруу 

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Жалпы жарандык паспорт;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Жалпы жарандык паспортту даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 18 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2006-ж.ү. жалпы жарандык паспорту берилет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

Бузулгандыгына байланыштуу ЖЖПны алмаштыруу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Жалпы жарандык паспорт;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Жалпы жарандык паспортту даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 18 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2006-ж.ү. жалпы жарандык паспорту берилет

Эскертүү:

 • Арыз берүүчүнүн инсандыгын жана ЖЖПнын реквизиттерин аныктоо мүмкүн болбогон учурда кызматкер тарабынан мурда берилген ЖЖПдагы №1 форманын негизинде бузулган ЖЖПны берүү фактын текшерүү жүргүзүлөт;
 • ФААсын өзгөртүү учурунда, Өзгөртүү жөнүндө күбөлүгү, Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, ал жок болгон учурда туулгандыгы тууралуу акт каттоосунан көчүрмө, КБМРде маалыматтар жок болгон учурда.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

Экинчи ЖЖПны алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Жалпы жарандык паспорт;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Жалпы жарандык паспортту даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 18 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2006-ж.ү. жалпы жарандык экинчи паспорту берилет

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

ЖЖПны жоготуп жибергендигине байланыштуу алуу

ЗАРЫЛ БОЛУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР

 1. Паспортту берүүгө карата арыз;
 2. Акы төлөө дүмүрчөгү.

ТӨМӨНКҮЛӨР ОРДУНАН ЖҮРГҮЗҮЛҮШӨТ

 1. Электрондук анкета-арыз;
 2. Электрондук фотосүрөт.

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: 15 мүнөттөн ашык эмес

Жалпы жарандык паспортту даярдоо мөөнөтү: документтерди берген учурдан тартып 18 жумуш күндөн баштап

Кызмат көрсөтүүнүн жыйынтыгы: КР жаранынын 2006-ж.ү. жалпы жарандык паспорту берилет

Эскертүү:

 • КБМРде маалыматтар жок болгон учурда Туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн, никелешүү тууралуу күбөлүгүнүн негизинде жоголгондугу тууралуу кеөктөм түзүлөт. Арыз автоматтык түрдө Паспорт АМТсынан толтурулат жана 5 жумуш күнүнүн ичинде каралат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ: Идентификациялык картаны жана жалпы жарандык паспортту алууга карата документтерди тариздетүү үчүн милдеттүү шарт болуп ПИНинин жана арыз берүүчүнүн «АМБ» АМТсысында бар болушу эсептелет.

 

Өнөктөштөр