Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119

Аталышы

Эсеп. бир.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кыймылсыз мүлккө карата укукту каттоо, анын ичинен:

бир.

266799

301722

330514

 

289225

 

307847

 

313708

Кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу боюнча келишимдер

келишим

67609

74901

76164

 

55387

 

57962

 

67401

Сделки по залогу недвижимого имущества

Кыймылсыз мүлктү киреге коюу боюнча келишимдер

келишим

66612

71981

78301

52198

63899

 

56230

Сделки по аренде недвижимого имущества

Кыймылсыз мүлктү ижарага беруу боюнча келишимдер

келишим

3711

3069

3066

3803

3754

 

3948

Кыймылсыз мүлктү тартуу кылуу боюнча келишимдер

келишим

17821

19700

22888

22400

23610

 

26318

Кыймылсыз мүлктү мурастоо боюнча келишимдер

келишим

15351

15729

17197

16584

16815

 

18966

Кыймылсыз мүлктү алмашуу боюнча келишимдер

келишим

372

379

410

535

597

 

574

Кыймылсыз мүлктү техникалык текшерүүдөн өткөрүү

Бир.

64554

59706

61558

63134

58863

 

62560

Маалымкат берүү

Бир.

233354

230027

239677

230536

222212

 212776

Өнөктөштөр