Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119

Жерге жайгаштыруу көктөмдөрүн жол-жоболоштуруу жана жер участогуна укукту ырастаган документтерди берүү

  1. Жер участокторуна жерге жайгаштыруу көктөмдөрүн тариздөө

1.1-таблица

Өлчөө бирдиги–жер участогу

Иштердин (кызмат көрсөтүүлөрдүн) аталышы

Жеке жактар

Юридикалык жактар

Убакыт ченеми, адам-саат

наркы (сом)

Убакыт ченеми, адам-саат

наркы (сом)

Жер участогуна жерге жайгаштыруу көктөмдөрүн тариздөө жана жер участогуна укук тастыктоочу документтерди берүү

   16

   2100

 26

   3150

Иштердин курамы:

-Арыз ээси берген материалдар жана документтер менен таанышуу;

- План жана картографиялык материалдар, техникалык жана долбоордук документтер жана шаар куруу документтери боюнча кызыл сызыктар менен таанышуу (калктуу конуштарда);

- Архивдик көктөмдөрдү тандап алуу;

- Архивдик көктөмдөрдүн материалдары менен таанышуу;

- Арыз ээси менен жер участогунун чектерин алдын ала макулдашуу

- Графикалык материалдарды даярдоо (бир схемалык жагдайды, картографиялык материалдан же ҮАП, башкы пландан көчүрмө даярдоо, планды тариздөө, жер участогунун сүрөтүн даярдоо, чиймелерди түшүрүү);

- картографиялык материалдар боюнча жер участогунун аянтын эсептөө 

- Талаа иштери жүргүзүлө турган орунга адистин баруусу;

- Жер участогунун чек араларын макулдашуу актын түзүү;

- Чектеш жер пайдалануучулар менен жер участогунун чек араларын макулдашуу;

- Жерге жайгаштыруу көктөмүн тариздөө;

- Жер участогунун планын түзүү жана тариздөө;

- Идентификациялык код ыйгаруу;

- Жер-эсепке алуу документтерине жана индекстелген картага өзгөртүүлөрдү киргизүү;

- Кыймылсыз мүлк боюнча маалыматтык базага маалыматтарды киргизүү;

- Жер участогуна укук тастыктоочу документтерди тариздөө;

- Аткарылуучу ишке наряд түзүү.

Эскертүү:

1. Жерге жайгаштыруу көктөмдөрүн жана укук ырастоочу документтерди жол-жоболоштурунун алдында долбоорду натурага чыгаруу (чектерин аныктоо) жүргүзүлөт, обьектиге чыгуу мөөнөтү: 30 км.ге  чейин 1 күн, 30 км.ден алыс болсо 2 күн.    

2. Геодезиялык ыкма менен чектерин аныктоо үч адистен турган топ тарабынан аткарылат.

3. Чек салуучу тирөөчтөрдү иштин ордуна жеткирүү, орнотуу, аларды маркалоо, арык казуу жана дөбө үйүү иштери иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча менчик ээсинин (жер пайдалануучунун) эсебинен жүргүзүлөт.

4. Жер участогуна укук тастыктоочу документтердин дубликаттарын берүүдө жана эски үлгүдөгү жер үлүшүн пайдалануу укугунун күбөлүгүн алмаштырууда иштердин наркы жерге жайгаштыруу көктөмүн териздөөнүн жана жер участогуна укук тастыктоочу документти берүүнүн наркынын 10 пайызын түзөт (таблица 1.1).

5. 1.1-таблицада келтирилген баалар жер участогунун иш жүзүндөгү наркы боюнча аныкталуучу укук тастыктоочу документтердин бланктарынын наркы эске алынбастан, укук тастыктоочу документтерди жана жерге жайгаштыруу көктөмүн эки нускада тариздөө үчүн белгиленет.

6. Ченемдерде белгиленген аткаруу убактысынан көбүрөөк убакытты талап кылган ири жана татаал объекттерге жер участогуна укуктарды тастыктаган документти тариздөөнүн мөөнөтү келишимдик негизде аныкталат.

7. Бир үй-бүлөгө менчик укугунда таандык болгон жана айыл чарба жерлеринин бир нече түрлөрүнөн турган жер үлүшүн берүүдө бир жер участогу боюнча иштердин наркы толук төлөнөт, ал эми ар бир кийинки жер участогу боюнча – иштердин наркынын 30 пайыз өлчөмүндө төлөнөт.

8. Жер участогун сүрөткө тартуу боюнча иштерди жүргүзүүдө иштердин мөөнөтү жана наркы 1-бөлүмдүн 3-главасына ылайык аныкталат.

9. Жер участогунун чек араларын аныктоодо иштердин мөөнөтү жана наркы 1-бөлүмдүн 2-главасына ылайык аныкталат.

2. Натурада (жеринде)жер участогунун чектерин аныктоо

2.1-таблица

N п/п

Иштердин аталышы

Өлчөө бирдиги

Убакыт ченеми,адам/саат

Баасы, сом

1

2

3

4

5

1.1

1 дм чектеринде чек коюу учурунда жерине чыгуу менен жер участогунун чектерин жылдыруу үчүн жумушчу чиймелерди даярдоо

Кв.дм

 

 

10го чейин

 

0,5

67

11-15

 

0,6

80

16-20

 

0,7

94

21-30

 

0,8

107

30дан жогору

 

0,9

121

2

Геодезиялык ыкмада жер участогунун чектерин аныктоо

 

 

 

2.1

Теодолиттик жүрүштү коюу, сызыктарды тартуу, чен сызыктарын ченөө жана горизанталдык бурчтарды ортоңку узундукта чыгаруу

Км

 

 

100-150 м чейин

 

4,05

543

151-200 м

 

3,70

496

201-300 м

 

3,40

456

301-400 м

 

3,14

421

2.2

Триангуляция пункттарын жер участогунун чектерин байланыштырууда рекогносцировка кылуу

Пункт

2,1

281

2.3

Жер участогунун (жер пайдалануунун) чектерин байланыштырууда триангуляция пункттарынын багыттарын (бурчтарын) ченөө

Пункт

2,2

295

2.4

Теодолиттик жүрүш пунктундагы координатты ченөө, эсептөө ведомостуна өлчөө жыйынтыгын жазуу, дирекциялык бурчтарды жана координаттардын өсүшүн эсептөө, курчап турган чектин координатына ведомость түзүү жана ортоңку узундуктагы тараптын жүрүшүн байланыштыруу схемасы

Км

 

 

100-150 м чейин

 

3,03

406

151-200 м

 

2,18

74

201-300 м

 

1,57

54

301-400 м

 

1,11

149

3

Талаада дешифрлөө ыкмасы менен жер участогунун чектерин аныктоодо: так ажыратууда курчап турган чектерин сүрөт пландарда аныктоо же аэросүрөт түшүрүү материалдарда анын абалын жеринде чектерин аныктоо

 

 

 

- ченөөсүз;

Км

2,32

311

- ченөө менен

Км

3,03

406

4

Накта жер участокторунун чектерин (жеринде) көрсөтүү, накта чекти чыгарууга акт түзүү жана жер участогун баяндоо менен

Км

1,5

201

 

 

 

3. Жер участокторун сүрөткө тартуу

3.1 Жер участокторун топографиялык сүрөткө тартуу

3.1.1 таблица 

Участоктун мүнөздөмөсү

Өлчөө бирдиги

Убакыттын ченеми, адам/саат

Баасы, сом

N

1

2

3

4

5

Жөнөкөй конфигурациялуу участок

участоктун аянты 700 кв.м чейин

Курулган

участок

1,56

209

1

курулбаган

участок

0,69

92

2

участоктун аянт 700 кв.м өйдө

Курулган

Ар бир 100 кв.м кошумча

0,11

15

3

курулбаган

-/-

0,08

11

4

Татаал участоктун конфигурациясы (4 бурчтан ашыгы)

 

участоктун аянты 700 кв.м чейин

Курулган

участок

3,21

430

5

курулбаган

участок

1,75

234

6

участоктун аянты 700 кв.м өйдө

Курулган

Ар бир 100 кв.м кошумча

0,16

21

7

курулбаган

-/-

0,15

20

8

Эскертүү:3.1.1. таблицада көрсөтүлгөн баалар аянты 0,15 га чейинки жер участокторун сүрөткө түшүрүүнүн баасын аныктоо үчүн колдонулат, аянты 0,15 га жогору болгон жер участокторун сүрөткө түшүрүүнүн баасы 3.2 пункт “Курулган аймактарды горизонталдуу сүрөткө түшүрүү” N 3.2.1; 3.2.2  таблицалары боюнча аныкталат.

 

3.2. Курулган аймактарды горизонталдык түшүрүү

Талаа иштери

Татаалдык категорияларынын мүнөздөмөсү

I категория: курулган аймак, курулуштардын жыштыгы 20% чейин, көрктөндүрүү жана жагдайынын сапаттык элементтери менен жөнөкөй конфигурацияда курулган (тротуарлар, жер алдындагы курулмаларгачыгуулар, тосмолор, көк майсандар, бак-дарактар ж.б.).

2-категория:

а) курулуштардын жыштыгы 20% чейин. Көрктөндүрүү жана жагдайынын сапаттык элементтери чоң көлөмдө заманбап планы курулган же короо тосулган майда жыштыкта курулган короо, бак-дарактар, чоң бакчалар, жер алдындагы курулмаларгачыгуулар;

б) курулуу жыштыгы20%дан 30% чейин. Жөнөкөй конфигурациядагыкурулма;

в) курулуу жыштыгы20% чейин өндүрүштүк ишканалардагы пайдалануучу аймактар. Жер алдындагы коммуникациялар жана завод ичиндеги темир жол тарамдары. Жер үстүндөгү коммуникациялар кирбейт;

г) жагдайлык чоң элементтери менен шаардык скверлер, бакчалар жана сейил бактар (жолдор, газондор, тосмолор) түшүрүлбөйт.

III категория:

а) курулуу жыштыгы 30%дан 40% чейин. Татаал конфигурациядагыкурулма;

б) курулуу жыштыгы 40%дан 50% чейин. Жөнөкөй курулмалар конфигурациясы башка деталдары менен (жер алдындагы курулмаларгачыгуулар, бак-дарактар, аллюминаторлорж.б.);

в) жагдайлык чоң элементтери менен эски планда салынган курулмалардын көрктөндүрүү жана жагдайлык элементтери;

г) курулуу жыштыгы 20% чейин. Өндүрүштүк жана курулуштук аянттардагы аянтчанын ичинде тармактары бар жолдор. Жер үстүндөгү жана жер алдындагы коммуникациялар;

д) ири жагдайлык элементтери бар шаар скверлери, бакчалар жана парктар, ар бир бакты түшүрүүдө сейрек бактар жана бадалдар, же ар бир бак түшүрүлбөгөндө майда жагдайлык элементтери менен.

IV категория:

а) курулуу жыштыгы40%дан 50% чейин. Учурдагы планда курулган аймак жагдайлык чоң элементтерибар эски планда салынган курулмалардын көрктөндүрүү жана жагдайлык элементтери;

б) жагдайлык чоң эмес элементтери менен эски планда салынган курулмалардын көрктөндүрүү жана жагдайлык элементтери;

в) курулуу жыштыгы50% чейин өндүрүштүк ишканалардагы интенсивдүү автомобилдик кыймылдар жана темир жол транспорттору пайдалануучу аймактар. Жер алдындагы жана жер үстүндөгү курулмалар;

г) ар бир бак түшүрүлгөн шартта көп сандаган бактары жана бадалдары бар шаар скверлери, бакчалар жана парктар.

V категория:

а) учурдагы планда курулган аймак. Курулуу жыштыгы50% өйдө;

б) жагдайлык чоң элементтери менен эски планда салынган курулмалардын көрктөндүрүү жана жагдайлык элементтери;

в) курулуу жыштыгы50% өйдө өндүрүштүк жана курулуш ишканалардагы пайдалануучу аймактарын аянттары. Нагыз аянттар жана реконструкцияланган (салынып жаткан) өндүрүш мекемелери;

г) жагдайлык чоң элементтери менен шаардык скверлер, бакчалар жана сейил бактар, бак-дарактарга ыңгайлаштырылгандар түшүрүлөт;

д) ар кайсы деңгээлдеги татаал транспорт түйүндөрү.

Иштин мазмуну

Талаа иштери. Участоктун рекогносцировкасы. Чекиттерди бекитүү менен теодолиттик жүрүштөрдү тармактык түшүрүү планын түзүү жана түшүрүү участогунда жайгашкан, геодезиялык тармактарга байланыштыруу. Кварталдардын жана өзүнчө капиталдык имараттардын жана курулмалардынбурчтарын координациялоо. Фасаддарды горизонталдык түшүрүү жана имараттардын жана курулмалардын ички кварталдык курулмаларын, ошондой эле, жагдайлык өтүү жолдорун жана ички кварталдык курулмаларын масштабдык планда жана колдоонудагы шарттуу белгилерде (анын ичинен жер алдындагы курулмаларгачыгуулар жана жашыл өсүмдүктөр) чийүү менен өндүрүштүк контролдук ченөө жүргүзүлөт. Талаа журналдарын текшерүү жана жол-жоболоштуруу. Теодолиттик жүрүштөрдө координаттык чекиттерди эсептөө. Планшеттерди даярдоо. Горизонттук түшүрүү планын түзүү. Рамкаларын киргизүү. Түшүрүү тармагынын пландуу чиймесин түзүү. Формулярды толтуруу.

Камералык иштер. Пландын нускасын карандаш менен көчүрмөсүн даярдоо. Көчүрмөгө корректура. Түшүрүү тармагынын пландуу чиймесин тартуу. Формулярды толтуруу.

3.2.1-таблица

Өлчөгүч - 1 га

N к/н

Түшүрүү масштабы

Татаалдык категориясы

I

II

III

IV

V

1

1:500

262

---

22

353

---

32

632

---

45

948

---

63

1450

----

101

2

1:1000

186

---

16

279

---

22

446

---

35

687

---

47

1023

----

63

3

1:2000

118

---

6

184

---

9

261

---

11

409

---

15

555

---

18

Эскертүү:

1. Тизмеде чийин үстүндөгүлөр талаа иштерине (сом менен), чийин алдындагыларкамералдык иштерге (сом менен).

2. Анча чоң эмес же ичке жолчону горизонталдык түшүрүү учурунда 3.2.1, 3.2,2 тизмеде көрсөтүлгөн өлчөмдө, талаа иштерине 1,2 коэффициент колдонулуп аткарылат.

3.2.2-таблица 

№№ кн

Түшүрүү масштабы

Участканын аянты, га чейин

Тилкенин туурасы
(аянттан көз каранды эмес), м

1

1:500

5

85

2

1:1000

25

160

3

1:2000

50

267

 

 

 

12. Калк отурукташкан пункттарда жерди берүү учурунда комплекстүү инженердик табуулар

Татаалдык категорияларынын мүнөздөмөсү

I категория:

а) фасад боюнча 30% чейин сапаттуулугу менен шаардык өтүү жолдору, жөнөкөй жагдайда, жер алдындагы коммуникациялар, рельстик багыттар, бак-дарактар отургузулган өзүнчө көк майсандар;

б) 25% чейин жыштыктагы квартал ичиндеги аймактар, жөнөкөй жагдайда, жер алдындагы коммуникациялар;

в) колдонуудагы өндүрүштүк ишканалардагы чоң эмес аймак, чуңкурлар, жол боюндагы сандык маани бербеген курулуш аянтчалары.

II категория:

а) фасад боюнча 30%дан 60% чейин жыштыгы менен шаардык өтүү жолдору, жөнөкөй жагдайда, жер алдындагы коммуникациялар, рельстик багыттар, бак-дарактар отургузулган өзүнчө көк майсандар;

б) курулуу жыштыгы25%дан 50% чейин өндүрүштүк жана курулуштук аянттардагы аянтчанын ичинде тармактары менен жолдор. Жер үстүндөгү жана жер алдындагы коммуникациялар;

в) курулуу жыштыгы20%дан 40% чейин. Өндүрүштүк жана курулуштук аянттардагы аянтчанын ичинде тармактары менен жолдор. Жер үстүндөгү жана жер алдындагы коммуникациялар;

III категория:

а) фасад боюнча 60% чейин жыштыгы менен шаардык өтүү жолдору, жөнөкөй жагдайда, жер алдындагы коммуникациялар, рельстик багыттар, бак-дарактар отургузулган өзүнчө көк майсандар, транспорт жана өтүү кыймылдары;

б) курулуу жыштыгы50% өйдө. Квартал ичиндеги өндүрүштүк жана курулуштук аянттардагы аянтчанын ичинде тармактары менен жолдор, короо ичиндеги курулмалар, тосуулар, бак дарактар. Жер үстүндөгү жана жер алдындагы коммуникациялар;

в) курулуу жыштыгы40% өйдө. Жөнөкөй курулмалар конфигурациясы башка деталдарда аймакта колдонулган жана бир эле учурда өндүрүштүк ишканалар курулуп жаткан аймак.

Эскертүү: Күнүмдүк өзгөрүүлөрдү түшүрүү менен комплекстик инженердик-геодезиялык изилдөөлөр үчүн татаалдык категориялары төмөнкү көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт:

а) горизонталдык түшүрүү планында көлөмгө жараша өзгөртүүлөр 1-категориядагы татаалдык 20% түзөт;

б) горизонталдык түшүрүү планында көлөмгө жараша өзгөртүүлөр 1-категориядагы татаалдык 20дан 35% түзөт же 2-категориядагы 20% түзөт;

в) горизонталдык түшүрүү планында көлөмгө жараша өзгөртүүлөр 2, 3-категориялардагы татаалдык 20дан 35% түзөт.

Иштин курамы

Талаа иштери. Участоктун рекогносцировкасы. Чекиттерди бекитүү менен теодолиттик жүрүштөрдү тармактык түшүрүү планын түзүү жана түшүрүү участогунда жайгашкан, геодезиялык тармактарга байланыштыруу. Кварталдардын жана өзүнчө капиталдык имараттардын жана курулмалардынбурчтарын координациялоо. Фасаддарды горизонталдык түшүрүү жана имараттардын жана курулмалардын ички кварталдык курулмаларын, ошондой эле, жагдайлык өтүү жолдорун жана ички кварталдык курулмаларын масштабдык планда жана колдоонудагы шарттуу белгилерде (анын ичинен жер алдындагы курулмаларгачыгуулар жана жашыл өсүмдүктөр) чийүү менен өндүрүштүк контролдук ченөө жүргүзүлөт. Талаа журналдарын текшерүү жана жол-жоболоштуруу. Теодолиттик жүрүштөрдө координаттык чекиттерди эсептөө. Планшеттерди даярдоо. Горизонттук түшүрүү планын түзүү. Рамкаларын киргизүү. Түшүрүү тармагынын пландуу чиймесин түзүү. Формулярды толтуруу.

Камералык иштер. Пландын нускасын карандаш менен көчүрмөсүн даярдоо. Көчүрмөгө корректура. Түшүрүү тармагынын пландуу чиймесин тартуу. Формулярды толтуруу.

4.3.1-таблица

N

Иштердин аталышы

Өлчөө бирдиги

Категориисложности

I

II

III 

Убакыт ченеми

сом

Убакыт ченеми

сом

Убакыт ченеми

сом

1

Курулган аймактарда 1:500 масштабда комплекстүү инженердик-геодезиялык изилдөө

1 га

21,74

2913

31,47

4217

54,87

7353

Эскертүү:

1. 4.3.1. таблицада көрсөтүлгөн иштердин баалары үч адистен турган топ менен көрсөтүлгөн.

2. Горизонталдык түшүрүү планында өзгөртүүлөрдү түшүрүү боюнча комплекстүү иш 4.3.1-таблицанын 1-пункту боюнча, 0,5 коэффициентти колдонуу менен аныкталат.

3. Жер алдындагы коммуникацияларды түшүрүүаткарылбаган учурларда же геологиялык иштердин бааларынын 0,7 коэффициенти жер алдындагы коммуникацияларды аткаруу учурунда колдонулат.

4. 5 га жогорку участокторду же 100 м тилкенин туурасын түшүрүү учурунда бааларга 1,1 коэффициенти колдонулат.

3.4. Кыймылсыз мүлк объекттерин GPS сүрөткө тартуу

3.4.1. Айыл чарбалык эмес багыттагы жер участокторун GPS сүрөткө тартуу

1. Даярдык көрүү иштери: Тапшырма алуу. Материалдарды талдоо жана изилдөө. GPS приборлорун ишке даярдоо, референц станцияларынын иштешин текшерүү. GPS интернет кошулууну текшерүү. Спутниктердин жайгашкан жерин аныктоо. Сүрөткө тартууну жүргүзүү үчүн убакытты белгилөө.

2. Талаа иштери: Жерди рекогносцировкалоо. Кварталдардын жана айрым капиталдык имараттар менен курулмалардынбурчтарын координациялоо. Имараттарды жана курулмаларды өлчөө менен фасаддарды жана ички кварталдык курулуштарды, ошондой эле пландын машстабында көрсөтүлгөн жана абристи киргизүү менен колдонулуучу шарттуу белгилер менен каралган жолдордун бардык деталдарын кылдаттык менен горизонталдык сүрөткө тартуу. Талаа журналдарын текшерүү жана тариздөө.

3. Камералк иштер: Программалык камсыздоонун жардамы менен приемниктен сүрөткө тартуучу GPS чекитинин импорту. Чекиттерди иштеп чыгуу. *Shp форматында ArcGis программасына чекиттердин экспорту. Жаңы катмарды түзүү. Жер участогунун бурулуш чекиттеринин координаттарын эсептөө. Аянтты эсептөө.

Эскертүү: 7000 кв.м.ден ашык жер участогун GPS сүрөткө тартууда ар бир 100 кв.м үчүн убакыт ченеми көбөйөт:

- жөнөкөй конфигурациядагыкурулбаган участок - 0,3 адам/саатына;

- жөнөкөй конфигурациядагы курулган участок - 0,5 адам/саатына;

- татаал конфигурациядагыкурулбаган участок - 0,8 адам/саатына;

- татаал конфигурациядагы курулган участок - 1,0 адам/саатына.

Жөнөкөй конфигурациядагыкурулбаган S-700 кв.м.ге чейинки жер участогун GPS сүрөткө тартуу

1-таблица

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

2,0

268

3

Камералык иштер

2,0

268

 

Жыйынтыгы:

7,0

938

Эскертүү: 700 кв.м.ден ашык жер участогун GPS сүрөткө тартуунун баасы ар бир 100 кв.м үчүн 30,96 сомго көбөйөт.

Жөнөкөй конфигурациядагы курулган S-700 кв.м.ге чейинки жер участогун GPS сүрөткө тартуу

2-таблица

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

2,5

335

3

Камералык иштер

2,5

335

 

Жыйынтыгы:

8,0

1072

Эскертүү: 700 кв.м.ден ашык жер участогун GPS сүрөткө тартуунун баасы ар бир 100 кв.м үчүн 51,60 сомго көбөйөт.

Татаал конфигурациядагыкурулбаган S-700 кв.м чейинки жер участогун GPS сүрөткө тартуу

3-таблица 

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

3,0

402

3

Камералык иштер

3,0

402

 

Жыйынтыгы:

9,0

1206

Эскертүү: 700 кв.м.ден ашык жер участогун GPS сүрөткө тартуунун баасы ар бир 100 кв.м үчүн 82,56 сомго көбөйөт.

Татаал конфигурациядагы курулган S-700 кв.м чейинки жер участогун GPS сүрөткө тартуу

4 -таблица

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

3,5

469

3

Камералык иштер

3,5

469

 

Жыйынтыгы:

10,0

1340

Эскертүү: 700 кв.м.ден ашык жер участогун GPS сүрөткө тартуунун баасы ар бир 100 кв.м үчүн 103,20 сомго көбөйөт.

3.4.2. Айыл чарба багытындагы жер участокторун GPS сүрөткө тартуу

1. Даярдык көрүү иштери: Тапшырма алуу. Материалдарды талдоо жана изилдөө. GPS приборлорун ишке даярдоо, референцтик станциялардын иштешин текшерүү. GPRS интернет кошулууну текшерүү. Спутниктердин жайгашкан жерин аныктоо. Сүрөткө тартууну жүргүзүү үчүн убакытты белгилөө.

2. Талаа иштери: Жерди рекогносцировкалоо. Кварталдардын жана айрым капиталдык имараттар менен курулмалардынбурчтарын координациялоо. Имараттарды жана курулмаларды өлчөө менен фасаддарды жана ички кварталдык курулуштарды, ошондой эле пландын машстабында көрсөтүлгөн жана абристи киргизүү менен колдонулуучу шарттуу белгилер менен каралган жолдордун бардык майда-чүйдөсүн кылдаттык менен горизонталдык сүрөткө тартуу. Талаа журналдарын текшерүү жана тариздөө.

3. Камералдык иштер: Программалык камсыздоонун жардамы менен приемниктен сүрөткө тартуучу GPS чекитинин импорту. Чекиттерди иштеп чыгуу. *Shp форматында ArcGis программасына чекиттердин экспорту. Жаңы катмарды түзүү. Жер участогунун бурулуш чекиттеринин координаттарын эсептөө. Аянтты эсептөө.

Эскертүү: 1 га.дан ашык жер участогун GPS сүрөткө тартууда ар бир 1 га үчүн убакыт ченеми 8,5 адам/саатына көбөйөт.

Таблица 1

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык көрүү иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

4,8

643

3

Камералдык иштер

3,7

496

 

Итого:

11,5

1541

Эскертүү: 1 га.дан ашык жер участогун GPS сүрөткө тартуунун баасы ар бир 1 га үчүн 877,2 сомго көбөйөт.

3.5. Башкы планды "Kyrg_06" координаттар системасына байлаштыруу

1. Даярдык көрүү иштери: Материалдарды талдоо жана изилдөө. GPS приборлорун ишке даярдоо, референцтик станциялардын иштешин текшерүү. GPRS интернет кошулууну текшерүү. Спутниктердин жайгашкан жерин аныктоо. Сүрөткө тартууну жүргүзүү үчүн убакытты белгилөө.

2. Талаа иштери: Жерди рекогносцировкалоо. Кварталдардын бурчтарын координациялоо. Абристи киргизүү менен башкы планда көрсөтүлгөн имараттарды жана курулмаларды өлчөө менен ар бир квартал боюнча GPS сүрөткө тартууну жүргүзүү.

3. Камералдык иштер: Программалык камсыздоонун жардамы менен приемниктен сүрөткө тартуучу GPS чекитинин импорту. Чекиттерди иштеп чыгуу. *Shp форматында ArcGis программасына чекиттердин экспорту. Байлаштыруучу маалыматтарды жүктөө. Жогоруда аталган программалык камсыздоонун стандарттык (тийиштүү) жабдууларын колдонуу менен гео-байлаштырууну жүргүзүү. Байлаштыруу жыштыгын контролдоону аткаруу. Жаңы маалыматтар топтомун түзүүчү трансформациялоо процессин жүргүзүү.

4. Гео-байлаштырууну текшерүү максатындагы талаа иштери. Башкы планда көрсөтүлгөн кварталдардын, имараттардан жана курулмалардынбурчтарын өлчөө менен сүрөткө тартууну жүргүзүү.

5. Гео-байлаштырууну текшерүү максатындагы камералык иштер. Программалык камсыздоонун жардамы менен приемниктен сүрөткө тартуучу GPS чекитинин импорту. Чекиттерди иштеп чыгуу. *Shp форматында чекиттердин экспорту. Байлаштырылган башкы планды ArcGis программалык камсыздоого жүктөө жана талаадагы контролдук сүрөткө тартуу чекиттерин жүктөө. Башкы пландын гео-байлаштыруу тактыгын текшерүүнү аткаруу.

Башкы планды "Kyrg_06" координаттар системасына байлаштыруу (ченегич 1 га)

1-таблица 

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык көрүү иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

12,0

1608

3

Камералык иштер

4,0

536

4

Текшерүү максатындагы талаа иштери

6,0

804

5

Текшерүү максатындагы камералык иштер

4,0

536

 

Бардыгы:

29,0

3886

Эскертүү:Башкы планды байлаштыруу боюнча иштер эки адис тарабынан жүргүзүлөт.

3.6. Жер участогунун чегин жылдыруу

1. Участоктун чегин чыгаруу үчүн даярдык көрүү иштери. Материалдарды талдоо жана изилдөө. GPS приборлорун ишке даярдоо, референцтик станциялардын иштешин текшерүү. GPRS интернет кошулууну текшерүү. Спутниктердин жайгашкан жерин аныктоо. Сүрөткө тартууну жүргүзүү үчүн убакытты белгилөө. Керектүү чекиттердин координатын эсептөө жана аныктоо. Чекиттердин координатын GPS приемникке киргизүү. Координаттарды текшерүү жана жазуу.

2. Участоктун чектерин натурага чыгаруу. Жерди рекогносцировкалоо. GPS приемникте "чыгаруу" функциясын колдонуу менен жер участогунун бурулуш чекиттерин чыгаруу максатында сүрөткө тартууну жүргүзүү.

Эскертүү:

- 700 кв.м.ден ашык бир жер участогунун чегин чыгарууда ар бир 100 кв.м. үчүн убакыт ченеми 0,34 адам/саатына көбөйөт;

- 10 чекиттен ашык бир жер участогунун чегин чыгарууда ар бир чекит үчүн убакыт ченеми 0,24 адам/саатына көбөйөт.

Жер участогунун чегин чыгаруу (ченегич 1 га)

1-таблица

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Чыгарууга даярдык көрүү иштери

3,0

402

2

700 кв.м.ге чейинки аянтта 10 чекитке чейин участокту натурага чыгаруу

2,4

322

3

GPRS кошууга кеткен чыгымдар

0

12,00

 

Бардыгы:

5,4

736

Эскертүү: 700 кв.м.ден ашык бир жер участогунун чегин чыгаруунун баасы ар бир 100 кв.м үчүн 35,08 сомго көбөйөт.

3.6 1. 1. Даярдык көрүү иштери: Материалдарды талдоо жана изилдөө. GPS приборлорун ишке даярдоо, референцтик станциялардын иштешин текшерүү. GPRS интернет кошулууну текшерүү. Спутниктердин жайгашкан жерин аныктоо. Чекиттер координатын аныктоо боюнча иштерди жүргүзүү үчүн убакытты белгилөө.

2. Талаа иштери: Жерди рекогносцировкалоо. Сүрөткө тартуу пунктунун борборуна приемниктерди (антенналарды) орнотуу. Пункттарда тапшырылган режимде байкоо. Байкалуучуспутниктердин саны ж.б. тууралуу маалыматтарды берүү менен байкоо жыштыгын контролдоо.

3. Камералык иштер. Программалык камсыздоонун жардамы менен приемниктен маалыматтарды импорту. Чекиттерди жана базалык линияларды иштеп чыгуу. Чекиттер координатынын каталогун түзүү. Координаттар каталогун басып чыгаруу.

Эскертүү: Сантиметрдик тактык менен төрт чекиттен ашык координатты аныктоодо ар бир (кийинки) чекит үчүн убакыт ченеми 4,0 адам/саатына көбөйөт.

Дециметрдик тактык менен төрт чекиттен ашык координатты аныктоодо ар бир (кийинки) чекит үчүн убакыт ченеми 1,5 адам/саатына көбөйөт.

Субсантиметрдик тактык менен төрт чекитке чейин координатты аныктоо

Таблица 1 

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык көрүү иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

16,0

2144

3

Камералдык иштер

4,0

536

 

Бардыгы:

23,0

3082

Эскертүү: Төрт чекиттен ашык координатты аныктоонун баасы ар бир чекит үчүн 412,8 сомго көбөйөт.

Баалар иш сапардын чыгымдарын кошпостон көрсөтүлдү.

Субдециметртактык менен төрт чекитке чейин координатты аныктоо

2-таблица

N

Иштердин аталышы

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

1

Даярдык көрүү иштери

3,0

402

2

Талаа иштери

6,0

804

3

Камералдык иштер

4,0

536

 

Бардыгы:

13,0

1742

Эскертүү: Төрт чекиттен ашык координатты аныктоонун баасы ар бир чекит үчүн 412,8 сомго көбөйөт.

Баалар иш сапардын чыгымдарын кошпостон көрсөтүлдү.

3.7. Санарип картографиялык материалдарды түзүү жана тариздөө

1. Кадастрдык жана кырдаалдык план түзүү жана даярдоо

Иштин мазмуну

Кадастрдык план үчүн камералык иштер. Маалыматтарды приемниктен компьютерге өткөрүү. Маалыматтарды иштеп чыгуу. ГМС программалык камсыздоого жүктөө үчүн маалыматтарды даярдоо жана ылгоо. Вектордук маалыматтарды кошуу. Растрдык маалыматтар катмарларын кошуу. Мейкиндик маалыматтарынын сүрөттөрүнүн классификациясы жана жөнгө салуу (линиянын түсү, кеңдиги ж.б.). Жер участогун түзүү. Шарттуу белгилердин стилин салыштыруу. Картанын масштабын аныктоо жана берүү. Кадастрдык планды компоновкалоо. Тарыхын, масштабдык сызык түзүү, түндүккө багытталган жебени кошуу, картанын аталышы. Кадастрдык планды басып чыгаруу.

1-таблица

N п/п

Иштин аталышы  

Ченемибирдиги

Убакыт ченеми, адам/чаат

Баасы, сом

1

1 кв.дм.ден

 

 

 

 2чейин

Кв.дм

1,06

142

3-5

-//-

1,16

155

6-10

-//-

1,36

182

11-30 чейинки контурлар санында жер участогунун санарип кадастрдык планын тариздөө

-//-

2,01

269

2

1 кв.дм. ден   

 

 

 

2 чейин

Кв.дм

0,30

40

3-5

-//-

0,35

12

6-10

-//-

0,45

60

11-30 чейинки контурлар санында жер участогунун санарип кадастрдык планын тариздөө

-//-

0,78

105

3.8. Санарип карталарды даярдоо жана тариздөө

Иштин мазмуну

Санарип карта түзүү үчүн камералдык иштер. Сканирлөө үчүн кагаз түрүндөгү картографиялык материалдарды даярдоо. Кагаз түрүндөгү материалдардын растрдык сүрөтүнүн туура берилген параметрлерин (уруксаттама, түстүү гамма, электрондук формат) сканирлөө. Программалык камсыздоолордо сканирленген растрдык сүрөттөрдү иштеп чыгуу (теңдөө, тактарды тазалоо ж.б.). Вектордук катмарларды түзүү. ГМС программалык камсыздоого жүктөө үчүн маалыматтарды даярдоо жана ылгоо. Вектордук маалыматтарды кошуу. Растрдык маалыматтар катмарларын кошуу. Мейкиндик маалыматтарынын сүрөттөрүнүн классификациясы жана жөнгө салуу (линиянын түсү, кеңдиги ж.б.). Растрдык сүрөттөрдү катмарлар боюнча векторлоштуруу. Атрибутивдик маалыматтарды толтуруу. Шарттуу белгилердин стилдерин салыштыруу. Маалыматтарды конверттештирүү, б.а. маалыматтын негизги логикалык-түзүмдүк мазмунун сактоо менен маалыматтарды бир форматтан башкасына кайра түзүү. Картанын масштабын аныктоо жана берүү. Кадастрдык планды компоновкалоо. Картанын тарыхын, масштабдык сызык, рамкалоону жана фонун, картанын индекстик белгилерин, координаттык торчосун түзүү, түндүккө багытталган жебени кошуу, картанын аталышы, картаны башка тиркемедеги документке кошуу (MS Word, JPEG ж.б.). Картанын экспорту. Картаны басып чыгаруу.

1-таблица  

N п/п

Иштин аталышы

Ченөө бирдиги

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом М1:10000

Баасы, сом М1:2000

1

Санарип карталарды түзүү

 т

 

 

 

 

1.1

Картографиялык материалдарды сканирлөө жана иштеп чыгуу

Барак

 

 

 

 

 

 

 

 

А4

0,11

15

 

А3

0,5

67

 

А2

0,67

90

 

А1

0,83

111

 

А0

1

134

 

1.2

Сканирленген картографиялык материалдарды иштеп чыгуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А4

0,5

67

 

А3

0,5

67

 

А2

1

134

 

А1

1

134

 

А0

2

268

 

1.3

Картографиялык материалдарды трансформациялоо

Барак

 

 

 

M1:1000ден  М1:10000 чейин

0,67

90

 

 М1:10000ден  М1:100000 чейин

0,58

78

 

1.4

1 кв.дм картографиялык материалдарды векторлоштуруу

 

Мисалы: 1 кв.дм.ге 50 объектке чейин камтыган 50 см*50 см өлчөмдөгү карта М1:2000

25 кв.дм * 38,18 сом кв.дм.ге = 954,5 сом

 

кв.дм чыгыш.матер.

 

 

 

 

1ден 10го чейин объекттер

 

0,2

27

 

50гө чейин объекттер

0,37

50

 

100гө чейин объекттер

 

0,5

67

 

100 объектиден жогору

 

1

134

 

1.5

10 объектиге атрибуттук маалыматтарды киргизүү

 

Мисалы: 300 объектиге 17 столбаларды толтуруу
30,96 * 30 = 928,8

 

Столбалардын саны  1ден 5 чейин

0,1

13

 

 5ден 10 чейин

0,2

27

 

 10 жогору

0,3

40

 

1.6

Вектордук маалыматтарды мейкиндик байлаштыруу

 

кв.дм чыгыш.матер.

 

 

 

1ден 10го чейин объекттер

 

0,2

27

 

50гө чейин объекттер

 

0,25

34

 

100гө чейин объекттер

 

0,5

67

 

100дөн жогору объекттер

1

134

 

1.7

Вектордук катмарларды конверттештирүү, форматтар (mdb, .shape, .dwg, .dxf, .kml, .eps, .3ds, .tab ж.б.)

1 катмар

0,11

15

 

1.8

Спутниктен тартып алынган сүрөттөрдү иштеп чыгуу

 

Кв.км

6,0

804

 

1.9

Жердин үч өлчөмдөгү модели (3d  моделдөө и визуалдаштыруу)

 

Кв.метр

0,5

67

 

2

Санарип карталарды тариздөө (растрдык (.jpg, .tiff, .gif, .bmp ж.б.) и вектордук түрдө (shape, .dwg, .dxf ж.б.)

 

 

 

 

 

А4

Кв.дм

1,36

182

112,28

А3

-//-

2,01

269

165,95

А2

-//-

2,01

269

165,95

А1

-//-

2,91

390

240,25

А0

-//-

6,01

805

496,19

М 1:2000 үчүн 0,8 коэффициенти колдонулат

 

 

 

 

 

3

Картографиялык материалды басуу

 

 

 

 

 

А4

Барак

0,03

4

 

А3

-//-

0,08

11

 

А2

-//-

0,11

15

 

А1

-//-

0,20

27

 

А0

-//-

0,25

34

 

Басып чыгарууда материалга кеткен чыгымдар 15.2.2-таблицада өзүнчө келтирилди

 

 

 

 

 

Картографиялык материалды басып чыгарууда материалга кеткен чыгымдар

2-таблица 

N п/п

Материалдардын жана маалыматтардын түрлөрү

 

Ченөө бирдиги

Кагаздын өлчөмү,  кв.метр

Баасы, сом

 

Жөнөкөй кагаз, форматтар:

 

Кв.метр

 

 

1

А0

-//-

1,00

250,00

2

А1

-//-

0,50

124,90

3

А2

-//-

0,25

62,00

4

А3

-//-

0,12

31,20

5

А4

-//-

0,06

15,60

 

 II бөлүк. Кыймылсыз мүлк бирдигин техникалык изилдөө  

Кыймылсыз мүлк бирдигин техникалык изилдөөнүн мөөнөтү (документтерди кабыл алып жана берүү күндөрү менен) үч күндүн аралыгында жүргүзүлөт.

 

1. Алгачкы  изилдөө

Жер участогун түшүрүү

Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык паспорттоо жүргүзүудө жер участогун түшүрүү "Жерге жайгаштыруу делолорун жол-жоболоштуруу жана жер участогуна укукту ырастаган документтерди берүү" боюнча 1-бөлүмүндөгү 3.2-пункттун 3.1.1.,3.2.1, 3.2.2 таблицасында, 1.1. –ылайык жургүзүлөт.

1.2. Негизги курулмаларды, жандама курулмалар менен көмөкчү курулуштарды алгачкы изилдөө

Таблица 1.2.1 

Курулмалардын аталыштары

 

Ченөө бирдиги

 

Убакыт ченеми, адам/саат

Баасы, сом

N п/п

Кабаттуу үй алдындагы аянттын негизги курулмалары

 

10 кв.м

0,15

23

1

Курулмалар жана курулуштар

 

20 кв.м чейинки сырткы өлчөмү боюнча аянт учурунда

 

0,47

71

2

ар бир 20 кв.м. кошумча 20 кв.м чейинки сырткы өлчөмү боюнча аянт учурунда

 

0,56

85

3

Тосмолор жана дубалдар

100 пог.м

0,35

53

4

2. Өзгөртүү жок учурда изилдөө

2.1-таблица . 

Курулмалардын аталышы жана текшерилип жаткан жайлардын өлчөмү

 

Ченөө бирдиги

Убакыт ченеми,адам/саат

Баасы, сом

N п/п

Негизги курулмалар текшерилип жаткан жандама курулмалары менен

 

 100 кв.м чейин

Жандама курулмалар

 

0,63

95

1

 100 кв.м.ден 500 кв.м. чейин

-//-

1,31

198

2

500 кв.м. ден 1000 кв.м чейин

-//-

3,44

521

3

1000 кв.м ден ар бирине 100 кв.м кошумча

 

-//-

0,35

53

4

Курулуш жана курулмалар

 

Курулуш курулмалар

 

0,19

29

5

Жер участогун текшерүү

 

Жер участогу

0,45

68

6

3. Өзгөртүүлөр бар учурда күнүмдүк изилдөө

3.1. Кыймылсыз мүлк бирдигин күнүмдүк изилдөө  

3.1.1-таблица

Курулмалардын аталышы жана текшерилип жаткан жайлардын өлчөмү

Ченөө бирдиги

Убакыт ченеми,адам/саат

Баасы, сом

N п/п

Негизги курулмалар текшерилип жаткан жандама курулмалары менен

10 кв.м

0,15

23

1

Курулмалар жана курулуштар

сырткы өлчөмү боюнча аянты 20 кв.м чейинки учурда

0,47

71

2

ар бир 20 кв.м. кошумчсырткы өлчөмү боюнча аянты 20 кв.м чейинки учурда

0,57

86

3

Тосмолор жана короолор

100 пог.м

0,35

53

4

Курулуштарды жана курулмаларды буздуруу

Толук же бөлуккө бөлүп бузуу

0,12

18

5

Ички план өзгөргөн учурда, планды кайрадан өзгөртүп чийүү

10 кв.м

0,1

15

6

Жер участогун текшерүү

жер участогу

0,4

60

7

Ички план өзгөргөн учурда, курулмалардын ички аталыштарын, аянттарын кайрадан санап өзгөртүү

(этаждын планын кайра чийбестен)

Бөлмө

0,19

29

8

3.2. Кыймылсыз мүлк бирдигинин дареги өзгөргөндө

3.2.1-таблица

Ченөө бирдиги

Убакыт ченеми,адам/саат

Баасы, сом

N п/п

Кыймылсыз мүлктүн бирдиги

0,14             

22

1

3.3. Жер участогундагы өзгөрүүлөр

3.3.1-таблица

Өзгөрүү мүнөзү

Участоктун чектеринин мүнөзү

Ченөө бирдиги

Убакыт бирдиги.адам/саат

баасы, сом

N п/п

Участоктун сырткы чегинин өзгөрүүсү

Түз сызыкта чийилсе

Участок

0,84

127

1

Сынык сызык чийилсе

Участок

1,46

221

2

Жер участоктун ички жагдайынын (бакча, огород) өзгөрүүсү

Аянты 300 кв. метрге чейин өзгөрүлгөн учурда

Участок

1,38

209

3

Аянты 300 кв. метрден көп өзгөрүлгөн учурда

Участок

1,58

239

4

4. Техникалык паспорт жана кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык паспорттук ведомостун  түзүү

4.1.-таблица

Ченөө бирдиги

Убакыт ченеми,адам/саатс

Баасы, сом

Бир техникалык  паспорт

0,69

106

Эскертүү: Техникалык паспорт түзүүнүн наркын  аныктоо учурунда чийүү-көчүрүү иштери каралган жок.

5. Көчүрүп-чийүү иштери

5.1.-таблица

Жумуштун аталышы

Ченөө бирдиги

Убакыт ченеми,адам/саат

Баасы, сом

N п/п

1

2

3

4

5

Жер участогунун планын чийүү (кайра чийүү)

Бир форматта

0,99

150

1

Кабат курулмалардын планын түшүрүү (кайра чийүү)

10 кв.м сырткы өлчөмү

0,12

18

2

Жер участогунун планынын экинчи экземплярын даярдоо

Жер участогунун планы

0,3

45

3

Аянты 100 кв.м чейинки кабат курулмалардын планынын экинчи экземплярын даярдоо

Кабат курулмалардын планы

0,3

45

4

Аянты 100 кв.м дан көп кабат курулмалардын планынын экинчи экземплярын даярдоо

Ар бир 100 кв.м үчүн кошумча

0,33

50

5

Жер участогунун планынын көчүрмөсүн ксерокөчүрмөдөн даярдоо (А4 форматында)

1 барак

0,01

2

6

Жер участогунун планынын көчүрмөсүн ксерокөчүрмөдөн даярдоо (А3 форматында)

1 барак

0,02

3

7

Эскертүү:

1. Масштабдын түпнускасын чоңойтуу менен кайра чийүү учурунда 1,85 көбөйтүлөт.

2. Масштабдын түпнускасын кичирейтүү менен кайра чийүү учурунда 1,25 көбөйтүлөт.

 

6. Кыймылсыз мүлк бирдигине техникалык паспорттоо изилдөө учурунда аткарылуучу башка иштер (чыгымдар) 

Таблица 6.1

N п/п

Жумуштун аталышы

Ченөө бирдиги,адам/саат

Баасы, сом

1

2

3

4

1

Арыздарды, документтерди кабыл алуу

0,29

44

2

Архивдик делолорду тандоо

0,14

21

3

Архивдик материалдарды иликтөө

0,22

33

4

Кыймылсыз мүлк бирдигин бөлүүдө жана кошууда архивдик материалдарды иликтөө

0,4

61

5

Кыймылсыз мүлк бирдигине текшерүү жүргүзүү үчүн адистин чыгышы

1,3

197

6

Юридикалык документтерди иликтөө

1,0

151

7

Жер участогуна курулуштарды жана курулмаларды сүрөттө

0,4

60

8

Жер кадастрынын штампын толтуруу

0,13

20

9

Жер участогунун аянтын  эсептөө ( кв.дм)

0,14

21

10

Жер участогун өз эркинче басып алуу жана өз эркинче курулуштардын курулуусу тууралуу эскертүү түзүү

0,07

11

11

өз эркинче басып алууну тапканда  ыйгарым укуктуу органда корутундуну даярдоо

0,12

18

12

Аткарылган ишке наряд толтуруу

0,14

21

13

Маалыматтар базасына  маалыматтарды киргизүү

0,14

21

14

Архив иштерин кабыл алуу

0,07

11

15

Документтерди берүү

0,07

11

 

Жыйынтыгы

4.63

701

7. Кыймылсыз мүлк бирдигине почталык номур ыйгаруу

7.1-таблица

N п/п

Жумуштун аталышы

Убакыт ченеми,адам/саат

Баасы, сом

1

Арыздарды,документтерди кабыл алуу

0,14

21

2

Архив иштерин тандоо

0,14

21

3

Архив иштеринин маалыматтары менен  таанышуу

0,4

61

4

Почталык номурга каттоо бирдейлештирүү картасын иликтөө жана киргизүү

0,4

61

5

Кыймылсыз мүлк бирдигине текшерүү жүргүзүү үчүн адистин чыгышы

1,3

197

6

Кыймылсыз мүлк боюнча маалыматты базага киргизүү

0,14

21

7

Архивдик делолорду кабыл алуу

0,07

11

8

Документтерди берүү

0,07

11

 

Жыйынтыгы

2,66

403

 III бөлүм. Кыймылсыз мүлккө мамлекеттик укуктарды жана аны менен бүтүмдөрдү каттоо

  1. Кыймылсыз мүлктү ажыратып коюу келишиминин негизинде пайда болгон нотариалдык күбөлөндүрүүнү милдеттүү  талап кылбаган укуктарды мамлекеттик каттоо

Кыймылсыз мүлктү ажыратып коюу келишиминин негизинде пайда болгон нотариалдык күбөлөндүрүүнү милдеттүү талап кылбаган укуктарды мамлекеттик каттоо (сатуу-сатып алуу, тартуу кылуу, алмашуу, кийин сатып алуу максаты менен ижарага алуу келишимдери ж.у.с.) тийиштүү документтерди   берүү жана каттоо боюнча  кызматтарды төлөгөндөн кийин жергиликтүү  каттоо органында нотариалдык күбөлөндүрүүсүз тараптардын калоосу боюнча  бүтүмдөр ишке ашырылат.

Кыймылсыз мүлктү ажыратып коюу келишиминин негизинде пайда болгон нотариалдык күбөлөндүрүүнү милдеттүү талап кылбаган укуктарды мамлекеттик каттоонун наркы  төмөнкүнү түзөт: 

Иштердин (кызматтардын) аталышы

Жеке жактар

Юридикалык жактар

Убакыт ченеми,адам/саат

наркы (сом)

Убакыт ченеми,адам/саат

Наркы  (сом)

     Кыймылсыз мүлктү ажыратып коюу келишиминин негизинде пайда болгон нотариалдык күбөлөндүрүүнү милдеттүү талап кылбаган укуктарды мамлекеттик каттоо

 3

1325

6

2850

Иштин курамы:

- Арыздарды, (өздүгүн аныктоо, ишке жарамдуулугун текшерүү)документтерди кабыл алуу

- Кабыл алынган документтерди эксперттөө

- Архивдик иштерди  тандоо

- Архивдик иштердин  материалдарын иликтөө

- Бүтүмдөрдү аткаруу боюнча укуктук корутунду

- Кызыктар тараптардан арыз кабыл алуу (жубайынын макулдагу ж.б.)

- Кыймылсыз мүлккө чектөөлөрдүн бар же жок экендигин текшерүү жана АСР маалымат базасы менен салыштырып текшерүү

- Мамлекеттик каттоо жөнүндө  чечимди кабыл алуу;

- Келишимди түзүү;

- Каттоо үчүн берилген документке каттоону ырастаган жазууларды басуу;

- Бирдиктүү мамлекеттик каттоо системасындагы негизги документтерге жүргүзүлгөн каттоо жөнүндө жазуу киргизүү;

- Кыймылсыз мүлк укугуна бирдиктүү реестр жүргүзүү;

- Кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо делосуна түшкөн материалдарды топтоо;

- документтерди сканирлөө жана  электрондук архивге  сканирленген материалдарды киргизүү;

- Архив иштерин кабыл алуу ;

- Даяр документтерди берүү.

 

Эскертүү:

1. Бир укук берүүчү документтин негизинде, эки же андан көп  өз өзүнчө турган  кыймылсыз мүлк бирдигине ээ, мүлк комплексине  укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоодо кыймылсыз мүлктүн  бир бирдиги үчүн төлөм толук алынат жана андан кийинки  кыймылсыз мүлк бирдиктерине  тийиштүү каттоо наркынын 50 пайыз өлчөмүндө алынат. 

2. Жалпы  үлүштүк  менчикке  кыймылсыз мүлктү сатып алууда кыймылсыз мүлккө ээлик кылган ээлеринен каттоо үчүн  арыздар жалпы үлүштүк менчиктин ар бир катышуучусунан кабыл алынат. Мында, укукка каттоо үчүн төлөм жалпы үлүштүк менчиктин ар бир катышуучусунан  мамлекеттик каттоо  укугу үчүн төлөм өлчөмүндө алынат.  

3. Жалпы бириккен менчикти каттоо жалпы бириккен менчиктин ар  бир катышуучусунун арызысыз, биргелешкен менчикти тастыктаган документтерди көрсөтүү менен, укукту тастыктаган документтин негизинде жүргүзүлөт. Каттоо карточкасына бардык менчик ээлеринин аттары  жазылат.  Мында укукту каттоо үчүн  бир төлөм мамлекеттик каттоо укугу үчүн төлөм өлчөмүндө алынат. 

4. Укуктук документтерге укуктар катталганын ырастаган жазуулардын көчүрмөлөрүн берүү жеке жана юридикалык тараптардын арыздарына ылайык үч жумушчу сааттын ичинде ишке ашат. Бул учурда мамлекеттик каттоо төлөмүнүн 50 пайыз өлчөмүндө алынат.

5. Кыймылсыз мүлк ээсинин фактылык укуктарын каттоону токтотуу 10 күндөн ашпаган мөөнөткө кызыкдар тараптын арызынын негизинде ишке ашып, мамлекеттик каттоого төлөнүүчү акынын 50 пайызы алынат.

6. Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынган учурда, мамлекеттик каттоого төлөнгөн акынын 50 пайызы кармалат.

 

  1. Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоо 

 

Мамлекеттик каттоолорду жана чектөөлөрдү жүргүзүү төмөнкү тизмеге ылайык төлөмдөр жүргүзүлөт:

Иштердин (кызматтардын) аталышы

Жеке жактар

Юридикалык жактар

 

Убакыт ченем, адам/саат  

Наркы  (сом)

Убакыт ченемдери, адам/саат

Наркы  (сом)

 

    Кыймылсыз мүлктүн укуктарын жана чектөөлөрүн мамлекеттик каттоо  

5

520

10

1040

 

 

                         Иштердин курамы:

 
 

- Арыздарды, документтерди кабыл алуу;

 

-Архив иштерин  тандоо;

 

- Архивдик материалдарды жана түшкөн документтерди КР мыйзамына ылайык иликтөө;

 

- Кыймылсыз мүлккө менчик укугун каттоо жөнүндө жана башка укуктарды, ушул укуктарды чектөө, өтүүнү жана токтотуу чечимдерди кабыл алуу;

 

- Каттоо үчүн берилген документти ырастаган жазуулардын басуу;

 

- Бирдиктүү мамлекеттик каттоо системасындагы негизги документтерге каттоо жөнүндө жазуу киргизүү;

 

- Кыймылсыз мүлк укугуна Бирдиктүү реестр жүргүзүү;

 

-Кыймылсыз мүлк бирдиктерин  каттоо иштер  материалдарына  келип түшкөн материалдарга  топтоо;

 

- Документтерди сканирлөө жана  электрондук архивге  сканирленген материалдарды киргизүү;

 

-Архив иштерин кабыл алуу;

 

-Даяр документерди берүү.

 

 

Эскертүү:

1. Кыймылсыз мүлк бирдигинин каттоо документтерине өзгөртүүлөрдү киргизүү юридикалык тараптардын аталыштары кыймылсыз мүлккө ээлик кылган ээсинин ААА өзгөргөн учурларда, укукту ырастаган документтерди каттоо жөнүндө жазууларды киргизүү, күрөөгө коюлган предметке кайрылган тартипти козгоо жөнүндө кабарлоолорду каттоо (эгерде Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик экономика  фонду күрөө кармоочу болсо ), ошондой эле, укуктар катталган жөнүндөгү ырастаган жазуулардын көчүрмөлөрүн укуктук (укукту ырастаган) документтер жеке жана юридикалык тараптардын арыздарына ылайык 5 жумушчу саат ишке ашат. Учурда мамлекеттик каттоо төлөмүнөн 50 пайыз өлчөмүндө төлөм кармалат.

2. Күрөө тууралуу келишим боюнча укуктарга коюлган чектөөлөрдү токтотууну жана күрөө предметине төлөтүү боюнча кайрылуу жол-жоболорун козгоо тууралуу билдирүүлөрдү мамлекеттик каттоо 5 жумуш саат ичинде жүргүзүлөт. Ошону менен бирге эле мамлекеттик каттоо үчүн алынган акынын өлчөмүндө акы алынат. Мында, төлөм  мамлекеттик каттоо үчүн  төлөм өлчөмүндө алынат.

3. Соттордун аныктамалары, соттук аткаруу кызматтардын бөлүмчөлөрүнүн (сунуштар) токтомдору, прокуратура органдарынын токтомдору, ЭК жана башка укук коргоо органдары тарабынан кыймылсыз мүлктү камакка салуу жана камактан алуу тууралуу ыйгарым укуктуу жактардан жана почта аркылуу түшкөндөрдү каттоо укугу акысыз аткарылат. Мында, укукка ээ же кызыктар адам ыйгарым укуктуу адамдан же почта менен  бул документтер  келип түшкөнгө чейин чектөө коюу жөнүндө көрсөтүлгөн документтерди  каттоого арыз бере алат. Мындай учурда, төлөм мамлекеттик каттоо үчүн  төлөм өлчөмүндө алынат.

4. Каттоо укугу жана мүлктүк комплексти чектөөдө, 2 же андан көп кыймылсыз өзүнчө турган бирдиктери бар, бир укукту ырастаган документтин негизинде, баардык кыймылсыз бирдиктер бир акыда жана ар бири төмөндөгү кыймылсыз бирдиктер 50% өлчөмүндөгү тийиштүү акыда мамлекеттик каттоодон өтөт.

5. Жалпы үлүштүк менчикте  үлүшкө укукту каттоо  жалпы үлүштүк менчиктеги үлүшкө укугун тастыктаган  документтин  негизинде жүргүзүлөт. Укукту каттоого арыздар үлүштүк менчиктин ар бир катышуучусунан  өз өзүнчө кабыл алынат. Каттоо карточкасына  үлүшкө өз укугун билдирген  менчик ээсинин аты жазылат. Мында, эгерде жалпы үлүштүк менчикте  турган мүлк  бир нече  кыймылсыз мүлк  бирдигинен турса, бир укугун тастыктаган документтин негизинде , каттоо үчүн төлөм бир кыймылсыз мүлк бирдиги үчүн толук алынат жана  андан кийинки ар бир  кыймылсыз мүлк  бирдиги үчүн төлөм  каттоо наркынын 30 пайыз  өлчөмүндө  алынат.  

6. Жалпы бириккен менчикти каттоо жалпы бириккен менчиктин ар  бир катышуучусунун арызысыз, биргелешкен менчикти тастыктаган документтерди көрсөтүү менен, укукту тастыктаган документтин негизинде жүргүзүлөт. Каттоо карточкасына бардык менчик ээлеринин аттары  жазылат.  Мында эгерде белгиленген тартипте  бир менчик ээсинин укугу катталбаган болсо, ал менчик ээси өз укугун каттоого арыз менен кайрыла алат. Мында каттоо үчүн төлөм  каттоонун наркынан 50 пайыз өлчөмүндө алынат.

7. Кыймылсыз мүлктү мамлекеттик каттоодон жана чектөөдөн баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынган учурда, мамлекеттик каттоо укугуна түшүрүлгөн акыдан жеке жана юридикалык жактардан 50% өлчөмүндө кармалат.

8. Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоодон баш тартуу тууралуу чечим кабыл алынган учурда, жеке же юридикалык жактардын  мамлекеттик каттоо укугу үчүн төлөм  наркынын 50 пайызы кармалат.

 

IVбөлүм. Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат берүү

1.Мүлк жөнүндө  маалымат  (кыймылсыз мүлккө укукту бирдиктүү мамлекеттик реестрдан  көчүрмө, кыймылсыз мүлккө  мурда катталган укуктар жөнүндө маалымат, кыймылсыз  мүлктүн  техникалык параметрлери жөнүндө маалымдама) берүү үчүн төлөм 152 сомду түзөт. Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалыматтарды берүү мөөнөтү 30 минутанын аралыгы. 

2. Менчик ээлеринин арыздары боюнча каттоо иштеринин  документтеринин  көчүрмөлөрүн алуу  жеке жана юридикалык  жактардын арыздары боюнча  сегиз жумушчу сааттын аралыгында  жүргүзүлөт. Мында, А4 форматында аткарылган документтин  бир барагынын көчүрмөсү үчүн  15,43 сом өлчөмүндө,  А3 форматы - 17,34сом  өлчөмүндө алынат. Ар бир кийинки барактардын көчүрмөсү үчүн  кошумча 1 сом (А4 формат), 2 сом (А3 формат) алынат. 

3. кыймылсыз мүлктүн рыногунун абалы жөнүндө  маалыматтарды  берүү үчүн төлөм  төмөнкү таблицага ылайык жүргүзүлөт: 

Жазуулардын саны

Баасы  (сом)

1 объект

150

2-500

100

501-1000

50

1001-3000

10

3001-5000

5

5001-8000

3

8001 жана андан жогору

2

 

4. Сүрөткө тартуу чекиттеринин координатын аныктоодо түзөтүүлөрдү киргизүү үчүн "KyrPos" станциясынын GNSS тармагынын контролдук борборунан маалыматтарды берүү наркы бир күнгө 150 сомду түзөт.

Иштердин баасын аныктоотартиби

Төлөмгө жаткан иштин баалары төмөнкү образда аныкталат:

1. Аткарылган иштердин баалары, өзүнчө тизмекте каралган тийиштүү коэффициенттерди колдонуу менен аныкталат - А.

2.Техникалык паспорттоо жана жерге жайгаштыруу иштерин аткаруудагы транспорттук чыгымдар (Т), Бишкек шаарынын маршруттук таксинин ошол учурдагы бир жерден экинчи жерге баруудагы баасына барабар жана дагы Бишкек шаарынын административдик чектеринен ашкан жерлерге транспорттук чыгымдар фактылык баада аныкталат.

3. Жер участокторуна жеке менчик укугу жана мөөнөтсүз пайдалануу жөнүндө Мамлекеттик актынын, жер участокторун убактылуу пайдалануу укугуна Ырастамалардын, жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө Күбөлүгүн, кыймылсыз мүлккө катталган укук жөнүндө маалыматынын бланкаларынын баасы (Б) фактылык баада аныкталат.

4. Иштин баасы  транспорттук чыгымдардын жана бланкалардын баасын кошуу менен төмөнкү образда аныкталат аткарылат:

С = А + Т + Б

С -  транспорттук чыгымдардын жана бланкалардын баасын кошуу менен аныкталган иштин басы;

А-  аткарылган иштердин баалары, өзүнчө тизмекте каралган тийиштүү коэффициенттерди колдонуу менен аныкталат;

Т - транспорттук чыгымдар;

Б - бланкалардын баасы.

 

5. Транспорттук чыгымдарды жана бланкалардын баасын кошуу менен аныкталган иштин баасына салыктар эсептелет.

Салыктарды эсептөө:  Транспорттук чыгымдардын жана бланкалардын баасын кошуу менен аныкталган ишке (С) мамлекеттик жана жергиликтүү салыктын ставкасы көбөйтүлөт.

Н = С х (КНС + жергиликтүү салык),

Н - салыктын суммасы;

С -  транспорттук чыгымдар жана бланкалардын баасын кошуу менен аныкталган иштин баасы;

КНС - Кыргыз Республикасынын салык мыйзамына ылайык бекитилген кошумча нарк салыктын ставкасы, пайызда;

Жергиликтүү салык - Кыргыз Республикасынын салык мыйзамына ылайык бекитилген салыктын ставкасы, пайызда.

6. Төлөмгө жаткан иштин баасы төмөнкү образда аныкталат:

О = С + Н,

О - төлөмгө жаткан иштин акыркы баасы;

С - транспорттук чыгымдар жана бланкалардын баасын кошуу менен аныкталган иштин баасы;

Н - салыктын суммасы.

Эскертүү:

1. Иштин баасы нагыз аткарылган иштердин түрлөрүнө жараша аныкталат. Арыздануучунун арыз берген иштеринен баш тартуу учурунда, нагыз аткарылган иштин көлөмүнө жараша акы кармалат.

2. Жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар, транспорттук чыгымдар жана бланкалардын нагыз (ушул эле тиркеменин 4-пунктунда каралган) баалары иштердин бааларына кирген эмес.

3. Жеке жана юридикалык жактардан иштин баардык түрлөрүнө бир эле убакта арыздар алынат, ошол эле учурда аткаруу мөөнөттөрү суммаланат.

4. Иштин бардык түрлөрүнүн аткаруу мөөнөтү жумуш күндө жана саатта аныкталат.

5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөмдөргө жеңилдиктер каралган.

Директор

Н. Исабеков

Өнөктөштөр