Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Жарыяланган 04/12/2014

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО КЫЗМАТЫ

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына алууга конкурс жарыялайт:

Бардык кызмат орундары үчүн милдеттүү жалпы квалификациялык талаптар:

 

Билүү зарыл:

 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамдары;

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Мамлекеттик тил жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Маалымат алууга кепилдиктер жана эркиндик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Саясый жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери жана мүлкү тууралуу маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Эркектер жана аялдар үчүн тең укуктардын жана тең мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Мамлекеттик сырларды коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин этикасынын негиздери жөнүндө Жобо;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  № 128 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө Жобо;

Кыргыз Республикасында башкарууну документтик камсыздоо боюнча (иш кагаздарын жүргүзүү) Типтүү нускама;

Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Колдонуучунун деңгээлинде компьютердик сабаттуулук;

Демилгелүүлүк, командада иштей алуу, жоопкерчилик;

Иштиктүү кат алышууну ишке ашыра билүү.

 

Борбордук аппарат

 

Коомчулук менен байланышуу боюнча бөлүм

 • Адис  (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

- филология, журналистика чөйрөсүндөгү жогорку билим;

- иш стажына талап коюлбайт;

-  Кыргыз  Республикасынын 1992-жылдын 2-июлундагы № 938 XII «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө»  мыйзамын, 1997-жылдын 5-декабрындагы № 89 «Журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүн коргоо жөнүндө» мыйзамын билүү;

- кошумча чет тилдерди билүү колдоого алынат.

 

Укуктук камсыздоо башкармалыгы

 • Начальник – (1 бирдик)

- жогорку юридикалык билим (базалык);

 - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат.

- конституциялык, жарандык, административдик, жарандык-процесстик, эмгек мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №128 токтому менен бекитилген Жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо ызматынын иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда колдонула турган башка мыйзамдарды билүү;

      - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

 • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

- жогорку юридикалык билим;

- адистик боюнча иш стажы колдоого алынат;

- жарандык, жарандык-процесстик, эмгек мыйзамдарынын негиздерин билүү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №128 токтому менен бекитилген Жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда колдонула турган актыларды билүү;

- мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

 • Адис  – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

- жогорку юридикалык билим;

- адистик боюнча иш стажы колдоого алынат;

- жарандык, жарандык-процесстик, эмгек мыйзамдарынын негиздерин билүү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №128 токтому менен бекитилген Жобого ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо ызматынын иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда колдонула турган актыларды билүү;

- мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

 

Уюштуруучулук камсыздоо жана мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү

 • Башчы – (1 бирдик)

         Квалификациялык талаптар:

- экономика же юриспруденция жаатындагы жогорку кесиптик билим;

- Кыргыз Респуьликасынын Финансы министрлигинин Окуу борборунун “Товарларды, жумуштарды жана кызматтарды мамлекеттик сатып алууларды башкаруу” темасындагы сертификаты колоого алынат;

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат;

- 2004-жылдын 24-майындагы  № 69 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 18-июлундагы “Чектелбеген, чектелген тоорук жана эки этаптуу тоорук ыкмасы менен кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга стандарттуу тендердик документтерди жана Кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сатып алуулардын жол-жобосунун протоколунун формасын бекитүү тууралуу”, 2011-жылдын 20-июнундагы  № 330 “Сатып алуулар бөлүмү жана тендердик комиссия жөнүндө жобону, тоорукту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун, сатып алуу үчүн тандоо жөнүндө жарыялоонун үлгүлөрүн жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сатып алуучу уюмдар тарабынан берилүүчү маалыматтардын тизмесин бекитүү тууралуу” токтомдорун билүү;

- адам ресурстарын башкаруу чөйрөсүндөгү иш тажрыйбасы;

- мамлекеттик жана расмий тилдерди оозеки жана жаза билүү.

 • Адис – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

- юриспруденция же экономика чөйрсүндөгү жогорку же орто кесиптик билим;

- 2004-жылдын 24-майындагы  № 69 “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 18-июлундагы “Чектелбеген, чектелген тоорук жана эки этаптуу тоорук ыкмасы менен кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга стандарттуу тендердик документтерди жана Кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга сатып алуулардын жол-жобосунун протоколунун формасын бекитүү тууралуу”, 2011-жылдын 20-июнундагы  № 330 “Сатып алуулар бөлүмү жана тендердик комиссия жөнүндө жобону, тоорукту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун, сатып алуу үчүн тандоо жөнүндө жарыялоонун үлгүлөрүн жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сатып алуучу уюмдар тарабынан берилүүчү маалыматтардын тизмесин бекитүү тууралуу” токтомдорун билүү;

- мамлекеттик жана расмий тилдерди оозеки жана жаза билүү.

 

Эл аралык кызматташуу сектору

 • Башчы – (1 бирдик)
  • ялык талаптар:

- эл аралык мамилелер чөйрөсүндөгү жогорку билим;

- мамлекеттик кызматтын кенже кызматтарындагы бир жылдан кем эмес иш стажы же  адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стажы;

- эл аралык уюмдар жана институттар менен бир жылдан кем эмес иштешүү тажрыйбасы;

- эл аралык мамилелердин, кызматташтыктын жана өнүктүрүүнүн негиздеин билүү;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы №128 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын жобосун билүү;

- эң аз болгондо эки чет тилди билүү жана активдүү колдонуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерди оозеки жана жаза билүү.

 

Сапатты башкаруу тутуму сектору

 • Башчы – (1 бирдик)

 

Квалификациялык талаптар:

- экономика адистиги боюнча жогорку билим, же ушул кызмат ордунун функционалдык багытына (сапатты башкаруу тутумун иштеп чыгуу) ылайык келген чөйрөдөгү үч жылдан аз эмес иш тажрыйбасы бар болгон учурда бардык профилдеги жогорку кесиптик билим;  

- мамлекеттик кызматтын кенже кызматтарындагы бир жылдан кем эмес иш стажы же  адистиги боюнча үч жылдан кем эмес иш стажы;

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын  төмөнкү мыйзамдарын билүү: “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” мыйзам, 2008-жылдын 4-апрелиндеги № 58 “Персоналдык мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө”, 1999-жылдын 08-сентябрындагы № 107 “Маалыматташтыруу жөнүндө”, 1998-жылдын 22-декабрындагы № 153 “Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана алар менен түзүлгөн бүтүмдөрдү каттоо жөнүндө”, 2005-жылдын 12-апрелиндеги № 153 “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, 2000-жылдын 17-июлундагы № 61 “Тышкы миграция жөнүндө”, 2002-жылдын 30-июлундагы № 133 “Ички миграция жөнүндө”, 1999-жылдын 22-ноябрындагы № 125 “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” мыйзамдарын; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы ПЖ № 11 “2013-2017-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясы жөнүндө” жарлыгын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы “Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн типтүү стандарты жөнүндө” токтомун, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014-жылдын 22-июлундагы № 287-р тескемеси менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн типтүү административдик регламентин жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү регламенттерин иштеп чыгуунун жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө жобону билүү.

- мамлекеттик жана расмий тилдерди оозеки жана жаза билүү.

 

 

Документтик камсыздоо башкармалыгы

 • Начальник – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

- жогорку филологиялык билим, же документтик камсыздоо чөйрөсүндө беш жылдан аз эмес иш тажрыйбасы бар болгон учурда бардык профилдеги жоорку кесиптик билим;

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат;

- Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдарын билүү: 1999-жылдын 22-ноябрындагы № 125 “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” мыйзам; 2007-жылдын 2-апрелиндеги № 54 “ Жарандардын кайрылууларын кароонун татиби жөнүндө” мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн төмөнкү токтомдорун билүү: 2013-жылдын 10-июнундагы “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти жөнүндө” токтом, 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 “Кыргыз республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама жөнөндө” токтом, 2013-жылдын 7-майындагы № 225 “Кызматтык пайдалануу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө”.

- мамлекеттик жана расмий тилдерди оозеки жана жаза билүү.

 

Стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча башкармалык

 • Башкы адис – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

- экономика адистиги боюнча жогорку билим, же ушул кызмат ордунун функционалдык багытына (стратегиялык программаларды, пландарды жана чечимдерди ишке ашыруу) ылайык келген чөйрөлөрдө үч жылдан аз эмес иш тажрыйбасы бар болгон учурда бардык профилдеги жогорку кесиптик билим;

- мамлекеттик кызматтагы бир жылдан кем эмес иш стажы, же адистиги боюнча үч жылдан аз эмес иш стажы;

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын билүү, КР төмөнкү мыйзамдарын билүү: “Мамлекеттик кызмат жөнүндө”, 2008-жылдын 4-апрелиндеги № 58 “Персоналдык мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө”, 1999-жылдын 08-сентябрындагы № 107 “Маалыматташтыруу жөнүндө”, 1998-жылдын 22-декабрындагы № 153 “Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана алар менен түзүлгөн бүтүмдөрдү каттоо жөнүндө”, 2005-жылдын 12-апрелиндеги № 153 “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, 2000-жылдын 17-июлундагы № 61 “Тышкы миграция жөнүндө”, 1999-жылдын 22-ноябрындагы № 125 “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” мыйзамдарын; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы ПЖ № 11 “2013-2017-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясы жөнүндө” жарлыгын; Кыргыз Республикасынын Экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин 2009-жылдын 11-августундагы № 159 “Кыргыз Республикасынын Стратегиялык башкаруу боюнча координациялык борборунун Регламентин жана Стратегиялык документтерди иштеп чыгуу жана тариздөө боюнча колдонмону бекитүү жөнүндө  № 159 буйругун билүү;

 

 

Ведомстволук бөлүмдөр

Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти

Ош облусундагы Кара-Кулжа райондук паспорт-виза жана каттоо иштер бөлүмү

 • Начальник – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

 • юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндөгү жогорку билим, же бардык тармактар боюнча жогорку кесиптик билим;

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат.

 • Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 21-майындагы “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” № 70 мыйзамын, 2000-жылдын 17-июлундагы “Тышкы миграция жөнүндө” № 61 мыйзамын, 2013-жылдын 13-январындагы “Ички миграция жөнүндө” № 4 мыйзамын, 2008-жылдын 14-апрелиндеги “Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” № 58 мыйзамын, 2005-жылдын 12-апрелиндеги “Жарандык абалдын актылары жөнүндө” № 60 мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоонун жана каттоо эсебинен чыгаруунун эрежелери жөнүндө”  жобону, 2011-жылдын 2-июнундагы № 332 “Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алууга документтерди кабыл алуунун, тариздөөнүн, берүүнүн, эсепке алуунун, даярдоонун жана жалпы жарандык паспортторду персонификациялоонун тартиби жөнүндө” инструкцияны, 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылкы үлгүдөгү паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө”, 2004-жылдын 27-июнундагы № 557 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылкы үлгүдөгү паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө” токтомдорун билүү;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерди жазуу жүзүндө жана оозеки билүү.

 

Баткен облусундагы Сүлүктү шаардык паспорт-виза жана каттоо иштер бөлүмү

 

 • Начальник – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

 • юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндөгү жогорку билим, же бардык тармактар боюнча жогорку кесиптик билим;

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат.

 • Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 21-майындагы “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” № 70 мыйзамын, 2000-жылдын 17-июлундагы “Тышкы миграция жөнүндө” № 61 мыйзамын, 2013-жылдын 13-январындагы “Ички миграция жөнүндө” № 4 мыйзамын, 2008-жылдын 14-апрелиндеги “Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” № 58 мыйзамын, 2005-жылдын 12-апрелиндеги “Жарандык абалдын актылары жөнүндө” № 60 мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоонун жана каттоо эсебинен чыгаруунун эрежелери жөнүндө”  жобону, 2011-жылдын 2-июнундагы № 332 “Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алууга документтерди кабыл алуунун, тариздөөнүн, берүүнүн, эсепке алуунун, даярдоонун жана жалпы жарандык паспортторду персонификациялоонун тартиби жөнүндө” инструкцияны, 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылкы үлгүдөгү паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө”, 2004-жылдын 27-июнундагы № 557 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылкы үлгүдөгү паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө” токтомдорун билүү;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерди жазуу жүзүндө жана оозеки билүү.

 

Жалал-Абад облусундагы Таш-Көмүр шаардык паспорт-виза жана каттоо иштер бөлүмү

 • Начальник – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

 • юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу чөйрөсүндөгү жогорку билим, же бардык тармактар боюнча жогорку кесиптик билим;

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат.

 • Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 21-майындагы “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” № 70 мыйзамын, 2000-жылдын 17-июлундагы “Тышкы миграция жөнүндө” № 61 мыйзамын, 2013-жылдын 13-январындагы “Ички миграция жөнүндө” № 4 мыйзамын, 2008-жылдын 14-апрелиндеги “Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө” № 58 мыйзамын, 2005-жылдын 12-апрелиндеги “Жарандык абалдын актылары жөнүндө” № 60 мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарын каттоонун жана каттоо эсебинен чыгаруунун эрежелери жөнүндө”  жобону, 2011-жылдын 2-июнундагы № 332 “Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун алууга документтерди кабыл алуунун, тариздөөнүн, берүүнүн, эсепке алуунун, даярдоонун жана жалпы жарандык паспортторду персонификациялоонун тартиби жөнүндө” инструкцияны, 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылкы үлгүдөгү паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө”, 2004-жылдын 27-июнундагы № 557 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылкы үлгүдөгү паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө” токтомдорун билүү;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерди жазуу жүзүндө жана оозеки билүү.

 

Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо департаменти

 

Атайын  технологиялык машиналарды каттоо бөлүмү

 • Начальник – (1 бирдик)

Квалификациялык талаптар:

 • жерде жүрүүчү транспорт каражаттары, технологиялык машиналар жана жабдуулар жаатындагы жогорку техникалык билим же жогорку юридикалык билим;
 • окумуштуулук даражасы же окумуштуулук наамы (колдоого алынат);

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы колдоого алынат;

  - Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 20-апрелиндеги № 52 “Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө” мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун: 1999-жылдын 4-августундагы № 421 “Жол кыймылынын эрежелерин жана Транспорт каражаттарын пайдаланууга уруксат берүү боюнча негизги жоболорду жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча кызмат адамдарынын милдеттерин бекитүү жөнүндө” токтомду, 2006-жылдын 23-августундагы № 603 “Тракторлорду, өзү жүрүүчү технолоиялык машиналарды (автомототранспорт каражаттарынан тышкары), алардын чиркегичтерин, ошондой эле технологиялык орнотмолорду мамлекеттик каттоонун кайра каттоонун жана эсепке алуунун, квалификациялык экзамендерди кабыл алуунун жана тракторчу-машинисттин күбөлүктөрүн берүүнүн эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтомду, 2010-жылдын 5-февралындагы № 76 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо департаменти жөнүндө жобону, Жол кыймылынын эрежелерин билүү.

 

 

 

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгү документтерди тапшыруу зарыл:

 • арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, резюме, өмүр баян, 3х4 сантиметр өлчөмүндөгү  – 2 даана фото сүрөт (кызыл фондо);
 • паспорттун же өздүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү (паспорттун же өздүгүн тастыктоочу документтин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);
 • зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (ноатриуста же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясы, окумуштуулук даражасын же окумуштуулук наамды ыйгаруу жөнүндө жөнүндө документтеринин көчүрмөсү);
 • КР ИИМдин Маалымат борборунан соттуулугунун жок (бар) экендиги жөнүндө маалымкат (248-форма);
 • Иштеген жеринен сунуштамалар  (бар болсо).

 

 

Делого көктөлгөн документтерди жеке өзү же алып келүүсү же почта аркылуу “Конкурска” белгиси коюлган конверт менен   2014-жылдын 19-декабры, саат 18:00гө  чейинки мөөнөттө, Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44, № 208 кеңсе дарегине жөнөтүү керек. Телефону: 30-10-98.

 

Эскертүү: квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлер тестирлөөдөн өтүү үчүн чакырылат.

Конкурс өткөрүлө турган күн жана орун жөнүндө кошумча маалымат берилет.

Арызда байланыш телефондорун көрсөтүү зарыл.

 

Кененирээк маалымат төмөнкү сайтта жайгаштырылган:

www.mkk.gov.kg.

 

Өнөктөштөр