Телефоны доверия
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Опубликовано 02/05/2021

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 12-апрелиндеги № 142 «Кыргыз Республикасынын жарандарынын2020-жылдын үлгүсүндөгү улуттук паспортторунун айрым типтерин киргизүү маселелери жөнүндө» токтому

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158172/10?cl=ky-kg&mode=tekst

Партнеры