Телефоны доверия
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Опубликовано 08/09/2015

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

 

МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО КЫЗМАТЫ

 

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына алууга конкурс жарыялайт:

 

 

 

Бардык кызмат орундары үчүн милдеттүү жалпы квалификациялык талаптар:

 

 

 

Бардык кызмат орундары үчүн милдеттүү жалпы квалификациялык талаптар:

 

Билүү зарыл:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Мамлекеттик тил жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Маалымат алууга кепилдиктер жана эркиндик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Саясый жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери жана мүлкү тууралуу маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Эркектер жана аялдар үчүн тең укуктардын жана тең мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

“Мамлекеттик сырларды коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 9-январындагы № 11 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин этикасынын негиздери жөнүндө Жобо;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  № 128 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө Жобо;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында башкарууну документтик камсыздоо боюнча Типтүү нускама;

Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;

Колдонуучунун деңгээлинде компьютердик сабаттуулук;

Демилгелүүлүк, командада иштей алуу, жоопкерчилик.

 

Борбордук аппарат

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу башкармалыгы

        • Начальник – (1 бирдик)

        Квалификациялык талаптар:

        - кесиптик жогорку билим;

        - адистиги: маалыматтык технологиялар жана телекоммуникациялар, экономика же юриспруденция;

         - же болбосо конкреттүү кызматтагы функционалдык багыттарга ылайык келген тармакта беш жылдан кем эмес иш стажы жана кошумча кесиптик билими болгондо каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат).

         Стажы жана иш тажрыйбасы:

        - улук кызматтарда мамлекеттик кызматтагы стажы үч жылдан кем эмес же адистиги боюнча иш стажы беш жылдан кем эмес;

        - жетекчилик иш тажрыйбасы үч жылдан кем эмес (колдоого алынат).

        Билими:

        - жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

        - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

        - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук документ жана электрондук санарип кол тамга жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы № 54 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жөнүндө” Улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 29-майындагы № 350 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жекелештирилген документтеринин мамлекеттик реестри жөнүндө”  жобону билүү;

        - Кыргыз Республикасынын Жарандарын биометрикалык идентификациялоо тутумун билүү.

         Ыктуулугу:

        - иштин приоритеттүү багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

        - түзүмдүк бөлүнүштөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө болгон мамилеге талдоо жүргүзүү, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контролдоо жана интеграциялоо;

        - башкаруучу чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын жыйынтыгы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук мамилелерди колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;

         - өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштүн ишин натыйжалуу пландоо;

         - ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

         Көндүмдөр:

         - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

         - түзүмдүк бөлүнүштү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз-карашын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын издөө);

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу;

         - натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алдына чыгууларды өткөрүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну жүргүзүү;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         - компьютердик техниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону билүү;

         - маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

         - операциялык тутумда иштөө;

         - тексттик редактордо иштөө;

         - электрондук таблица менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - маалыматтар базалары менен иштөө.

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

 

         • Башкы адис – (2 бирдик)

         Квалификациялык талаптар:

          - кесиптик жогорку билим;

         - адистиги: маалыматтык технологиялар, башкаруунун автоматташтырылган тутумдары, телекоммуникациялар же байланыш же болбосо жогорку техникалык;

         - же болбосо конкреттүү кызматтагы функционалдык багыттарга ылайык келген тармакта үч жылдан кем эмес иш стажы жана кошумча кесиптик билими болгондо каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим;      Стажы жана иш тажрыйбасы:

        - кичи кызматтарда мамлекеттик кызматтагы стажы бир жылдан кем эмес же адистиги боюнча иш стажы үч жылдан кем эмес.

        Билими:

        - жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

        - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

        - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук документ жана электрондук санарип кол тамга жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы № 54 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жөнүндө” Улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 29-майындагы № 350 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жекелештирилген документтеринин мамлекеттик реестри жөнүндө”  жобону билүү;

        - Кыргыз Республикасынын Жарандарын биометрикалык идентификациялоо тутумун билүү.

         Ыктуулугу:

        - жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

        - маалымат чогултуу, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

        - стратегиялык жана аналитикалык документтерди даярдоо;

        - тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

        - Башкармалыктын алдына коюлган маселелерди чечүүдө демилге көтөрүү;

        - стратегиялык жана концептуалдык милдеттерди аткаруунун индикаторлорун жана критерийлерин сапаттуу аныктоо;

        - кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

        - иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

        - жаңы эмгек шарттарына ыңгайлашуу.

         Көндүмдөр:

         - ишти пландоо;

         - натыйжалуу угуу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - башкаруучу чечимдерди оперативдүү ишке ашыруу;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         - компьютердик техниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону билүү;

         - маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

         - операциялык тутумда иштөө;

         - тексттик редактордо иштөө;

         - электрондук таблица менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - маалыматтар базалары менен иштөө.

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

 

         • Жетектөөчү адис – (2 бирдик)

         Квалификациялык талаптар:

         - кесиптик жогорку билим;

        - адистиги: инженер-экономист, маалыматтык технологиялар, башкаруунун автоматташтырылган тутумдары, телекоммуникациялар же байланыш же болбосо жогорку техникалык;

         Стажы жана иш тажрыйбасы:

         - иш стажына талаптар коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

         Билими:

        - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук документ жана электрондук санарип кол тамга жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы № 54 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жөнүндө” Улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 29-майындагы № 350 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жекелештирилген документтеринин мамлекеттик реестри жөнүндө”  жобону билүү;

        - Кыргыз Республикасынын Жарандарын биометрикалык идентификациялоо тутумун билүү.

         Ыктуулугу:

         - жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

         - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

         - өзүнүн ишин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоо;

         - министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБОнун кайрылууларын  кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо;

         - ЧУАга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

         - жарандардын жана түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо.

         Көндүмдөр:

         - аналитикалык иштер;

         - ишти пландоо;

         - натыйжалуу угуу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         - компьютердик техниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону билүү;

         - маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

         - операциялык тутумда иштөө;

         - тексттик редактордо иштөө;

         - электрондук таблица менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - маалыматтар базалары менен иштөө.

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

 

         • Адис – (1 бирдик)

         Квалификациялык талаптар:

         - жогорку кесиптик билим, орто кесиптик билимге жол берилет;

        - адистиги: экономикалык, маалыматтык технологиялар, башкаруунун автоматташтырылган тутумдары, телекоммуникациялар же байланыш же болбосо жогорку техникалык;

         Стажы жана иш тажрыйбасы:

         - иш стажына талаптар коюлбайт.

         Билими:

        - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук документ жана электрондук санарип кол тамга жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы № 54 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жөнүндө” Улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 29-майындагы № 350 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жекелештирилген документтеринин мамлекеттик реестри жөнүндө”  жобону билүү;

        - Кыргыз Республикасынын Жарандарын биометрикалык идентификациялоо тутумун билүү.

         Ыктуулугу:

         - жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

         - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

         - өзүнүн ишин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоо;

         - министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБОнун кайрылууларын  кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо;

         - ЧУАга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

         - жарандардын жана түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо.

         Көндүмдөр:

         - аналитикалык иштер;

         - ишти пландоо;

         - натыйжалуу угуу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         - компьютердик техниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону билүү;

         - маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

         - операциялык тутумда иштөө;

         - тексттик редактордо иштөө;

         - электрондук таблица менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - маалыматтар базалары менен иштөө.

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

 

Маалыматтык технологиялар жана коопсуздук башкармалыгы

         • Жетектөөчү адис – (2 бирдик)

         Квалификациялык талаптар

        - кесиптик жогорку билим;

        - адистиги: инженер-экономист, маалыматтык технологиялар, башкаруунун автоматташтырылган тутумдары, телекоммуникациялар же байланыш;

         Стажы жана иш тажрыйбасы:

         - иш стажына талаптар коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

         Билими:

        - жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

        - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

        - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук документ жана электрондук санарип кол тамга жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы № 54 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жөнүндө” Улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 9-июнундагы № 120 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук концепциясын” билүү;

         Ыктуулугу:

         - жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

         - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

         - өзүнүн ишин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоо;

         - министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБОнун кайрылууларын  кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо;

         - ЧУАга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

         - жарандардын жана түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо.

         Көндүмдөр:

         - аналитикалык иштер;

         - ишти пландоо;

         - натыйжалуу угуу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         - компьютердик техниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону билүү;

         - маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

         - операциялык тутумда иштөө;

         - тексттик редактордо иштөө;

         - электрондук таблица менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - маалыматтар базалары менен иштөө.

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

 

         • Адис – (1 бирдик)

         Квалификациялык талаптар

        - кесиптик жогорку билим;

        - адистиги: инженер-экономист, маалыматтык технологиялар, башкаруунун автоматташтырылган тутумдары, телекоммуникациялар же байланыш;

         Стажы жана иш тажрыйбасы:

         - иш стажына талаптар коюлбайт.

         Билими:

        - жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

        - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

        - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Электрондук документ жана электрондук санарип кол тамга жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматка жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 10-мартындагы № 54 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасын өнүктүрүү үчүн маалыматтык-коммуникациялык технологиялар жөнүндө” Улуттук стратегиясын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 9-июнундагы № 120 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук концепциясын” билүү;

         Ыктуулугу:

         - жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

         - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

         - өзүнүн ишин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоо;

         - министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБОнун кайрылууларын  кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо;

         - ЧУАга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

         - жарандардын жана түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо.

         Көндүмдөр:

         - аналитикалык иштер;

         - ишти пландоо;

         - натыйжалуу угуу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         - компьютердик техниканы, ошондой эле зарыл программалык камсыздоону билүү;

         - маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

         - операциялык тутумда иштөө;

         - тексттик редактордо иштөө;

         - электрондук таблица менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - маалыматтар базалары менен иштөө.

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

Стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча башкармалыгы

         • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

         Квалификациялык талаптар

        - кесиптик жогорку билим;

        - адистиги: экономика.

         Стажы жана иш тажрыйбасы:

         - иш стажына талаптар коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

         Билими:

        - жалпы мыйзамдарды, ошондой эле тийиштүү тармактагы мыйзамдарды;

          - “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Маалыматташтыруу жөнүндө”, “Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөргө укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө”, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Сырткы миграция жөнүндө”, “Ички миграция жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы ПЖ № 11 “2013-2017-жылдар мезгилине Кыргыз Республикасын Туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө” Жарлыгын билүү.

         Ыктуулугу:

         - жогоруда турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

         - документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

        - тийиштүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

         - өзүнүн ишин кызматтык милдеттерине ылайык натыйжалуу пландоо;

         - министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБОнун кайрылууларын  кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо;

         - ЧУАга талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште колдонуу;

         - жарандардын жана түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана жоопторду, корутундуларды даярдоо.

         Көндүмдөр:

         - аналитикалык иштер;

         - ишти пландоо;

         - натыйжалуу угуу;

         - мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

         - маалыматтар базалары менен иштөө;

         - бет ачарларды даярдоо;

         - кызматтык убакытты сарамжалдуу пайдалануу.

         Тилдерди билүү:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерди кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүү.

         Компьютерди билүү:

         - MS/Office;

         - электрондук почтаны башкаруу;

         Жеке сапаттар:

         - чынчылдык;

         - калыстык;

         - жоопкерчилик;

         - тартиптүүлүк;

         - аткаруучулук;

         - тактык;

         - демилгелүүлүк;

         - умтулуу;

         - натыйжалуулук;

         - коюлган маселелерди чечүүгө болгон чыгармачыл мамиле;

         - кесиптик билимдерди жана көндүмдөрдү топтоого жана жаңыртууга умтулуу.

         Маанилүү жүрүм-турумдук компетенция (маанилүү жүрүм-турумдук компетенциялар боюнча усулдук көрсөтмөлөрдү кара):

         - кардарга багыттама;

         - инновацияга багыттама;

         - командалык иш;

         - жыйынтыкка багыттама;

         - аналитикалык ой-жүгүртүү;

         - стратегиялык иш;

         - кесиптик өнүгүү;

         - ийкемдүүлүк;

         - лидерлик жана башкалардын өнүгүшүнө жардам берүү;

         - маданият аралык компетенция.

         Функционалдык милдеттер:

         - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

         - кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;

         - мамлекеттик органда белгиленген ички эмгек тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

         - кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациянын деңгээлин сактоо;

         - ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

         - отчетторду түзүү;

         - өзүнүн компетенттүүлүгүнүн чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-усулдук материалдары түзүү;

         - жогоруда турган адамдардын, жетекчилердин баш ийүүчүлүк тартибинде алардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарды жана көрсөтмөлөрдү өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

         - Кызматтын ишин өнүктүрүү стратегиясынын долбоорлорун жана программаларын маалыматтык, аналитикалык, эксперттик камсыздоо;

         - Кызматты өнүктүрүү стратегиясынын долбоорлору жана программалары боюнча Кызматтын жетекчилигине сунуштарды даярдоо;

         - Кызматты өнүктүрүү стратегиясынын долбоорлорун жана программаларын ишке ашыруу координациясы;

         - Кызматтын жетекчилигинин стратегиялык чечимдерин даярдоонун жана ишке ашыруунун бардык этаптарында аналитикалык коштоону жүргүзүү.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

-  арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, резюме, өмүр баян, 3х4 өлчөмүндөгү  – 2 даана фото сүрөт (кызыл фондо);

-  паспорттун же адамдын ким экендигин тастыктоочу документтин көчүрмөсү (паспорттун же адамдын ким экендигин тастыктоочу документтин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

-  зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариуста же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража же илимий наам ыйгаруу жөнүндөгү документтердин көчүрмөсү);

-  КР ИИМдин Маалымат борборунан соттолбогондугу жөнүндө маалымкат (248-форма);

-  Иштеген жеринен сунуштамалар  (колдоого алынат).

 

Делого көктөлгөн документтерди жеке өзү алып келүүсү керек же почта аркылуу “Конкурска” белгиси коюлган конверт менен   2015-жылдын 22-сентябрына, саат 18:00гө  чейинки мөөнөттө, Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44, № 208 дарегине жөнөтүү керек. Телефону: 30-10-98.

 

Кененирээк маалымат төмөнкү сайттарда жайгаштырылган:

www.mkk.gov.kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Партнеры