Телефоны доверия
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Опубликовано 24/05/2016

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО КЫЗМАТЫ

“Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү бош административдик мамлекеттик кызмат орундарына алууга конкурс жарыялайт:

 

Бардык кызмат орундары үчүн милдеттүү жалпы квалификациялык талаптар:

 

Билүү зарыл:

 

 • Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 • “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 • “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 •  “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Маалымат алууга кепилдиктер жана эркиндик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Саясый жана атайын мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери жана мүлкү тууралуу маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 •  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Эркектер жана аялдар үчүн тең укуктардын жана тең мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Мамлекеттик купуя сырларды коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматкерлеринин этикасынын негиздери жөнүндө Жобо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы  № 128 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө Жобо;
 • Кыргыз Республикасында башкарууну документтик камсыздоо боюнча (иш кагаздарын жүргүзүү) Типтүү нускама;
 • Мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү;
 • Колдонуучунун деңгээлинде компьютердик сабаттуулук;
 • Демилгечилдик, командада иштей алуу, жоопкерчилик;

          

 

 

 

Борбордук аппарат

 

Коомчулук менен байланышуу боюнча бөлүм

 • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: филология, журналистика, социология же политология.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар

- адам ресурстарын башкаруу жаатындагы мыыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын "Массалык маалымат каражаттары жөнүндө", "Маалыматка жетүү мүмкүндүгүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө", "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү мүмкүндүгү жөнүндө", “Журналисттин кесиптик ишмердигин коргоо жөнүндө” мыйзамдарын билүү.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдалануу;

- маалыматты топтоо, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- пресс-релиздерди, макалаларды жазуу;

- дооматтарды түзүү;

- ММКдагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

- командада иштөө.

 •  

расмий сайтты жүргүзүү;

- WORD, Excel, MS Office, Corel DRAW + Photoshop, PowerPoint программалары менен иштей билүү;

- пресс-конференцияларды, семинарларды, тренингдерди уюштуруу;

- «Токтом» маалыматтык тутуму менен иштөө;

- интернет мейкиндигинин социалдык тармактарында иштөө.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Функционалдык милдеттери:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда белгиленген ички эмгек тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөөнүн жана кызматтык өз ара аракеттенүүнүн тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу;

- отчетторду түзүү;

- өзүнүн компетенттүүлүгүнүн чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- жетекчилердин баш ийүү тартибинде, кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген тескемелерин жана көрсөтмөлөрүн өз убагында жана сапаттуу аткаруу;

- Кызматтын жетекчилигинин стратегиялык чечимдерин даярдоонун жана ишке ашыруунун бардык этаптарында аналитикалык коштоо;

- Кызматтын жетекчилигине өнүктүрүү стратегиясынын долбоорлорун жана программаларын ишке ашыруу боюнча маалыматтык-аналитикалык материалдарды берүү;

- бөлүмдүн документтерин комплекттөө, сактоо, эсепке алуу жана пайдалануу боюнча иштерди уюштуруу, бөлүмдүн документ жүгүртүү боюнча иштерин жүргүзүү;

- Кызматтын ишеним телефонунун иштөөсү боюнча иштерди жүргүзүү;

- Кызматтын расмий сайтында пресс-релиздерди жайгаштыруу жана аларды ММК электрондук даректерине жөнөтүү;

- кызматтык каттарды даярдоо;

- Кызмат өткөргөн иш-чараларга ММК аккредитациялоону өткөрүү;

- ММК мониторингин жүргүзүү.

 

Уюштуруу-инспекциялык иштер бөлүмү

 • Бөлүм башчы – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: юриспруденция;

- илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар

- адам ресурстарын башкаруу жаатындагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдарын билүү зарыл: «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Ички аудит жөнүндө» жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 286 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында кызматтык иликтөөнү уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” Убактылуу Жобо.

Ыктуулугу:

- иштин жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуунун артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;

- түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жана ыкмаларды интеграциялоону жүргүзүү;

- башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдаланууга  мүмкүнчүлүктөрдү изденүү;

- өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

 •  

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүнүштөрдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, Департаменттин жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз карашын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын изденүү);

- маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- жаңжалдуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларына ээ болуу, жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү, чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну жүргүзүү;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттерии:

-        уюштуруу-инспекциялык иштер бөлүмүнүн ишин пландайт жана Кызматтын жетекчилигинин алдында Бөлүмдүн кызыкчылыктарын көрсөтөт;

-        Бөлүмдүн ишин жетектөөнү ишке ашырат, ишти уюштурат жана координациялайт, өзүнүн милдеттерине жана функцияларына ылайык бекитилген маселелер боюнча чечим кабыл алат;

-        Бөлүмдүн кызматкерлеринин Функционалдык милдеттериин аныктайт;

-        тапшырмалардын өз убагында аткарылышын контролдойт;

-        Кызматтын түзүмдүк, аймактык жана ведомстволук бөлүнүштөрү менен өз ара аракеттенет;

-        Бөлүмгө келип түшкөн документтерди карайт жана алар менен иштөө тартибин аныктайт;

-        Бөлүмдүн ишинин маселелери боюнча семинарларды, жыйындарды, консультацияларды жетектейт жана уюштурууга жана өткөрүүгө түздөн-түз катышат;

-        Бөлүмдөгү эмгек тартибин жана аткаруу тартибин камсыздайт;

-        Бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча мамлекеттик, коомдук жана башка мекемелерде жана уюмдарда Бөлүмдү көрсөтөт;

-        текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча корутундуларды текшерет жана аларды жетекчиликке берет;

-        аныкталган эреже бузуулар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүүнү жетектейт, жүйөлүү корутундуларды берет же күнөөлүү адамдарды тартип жоопкерчилигине тартуу үчүн материалдарды Кызматтын борбордук аппаратына, ведомстволук бөлүнүштөрүнө жана Кызматтын алдындагы бөлүнүштөргө жөнөтөт;

-        Кызматтын борбордук аппаратынын, ведомстволук, түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана Кызматтын алдындагы бөлүнүштөрдүн жетекчилигине иликтөөнү жана текшерүүлөрдү аяктаганга чейин кызматкерди кызматтык милдеттерин аткаруудан четтетүү жөнүндө сунуш киргизет;

-        Кызматтын борбордук аппаратынын, ведомстволук, түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана Кызматтын алдындагы бөлүнүштөрдүн жетекчилерине Кызматтын кызматкердеринин мыйзамдуулукту бузуу жана тартипти бузуу фактылары боюнча кызматтык текшерүүлөрдүн маалыматтарын жана материалдарын жөнөтөт;

- Кызматтын төрагасына материалдарды укук коргоо органдарына жөнөтүү жөнүндө сунуш киргизет.

 

 • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: юриспруденция же экономика;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү зарыл: «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», «Ички аудит жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 27-майындагы № 286 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында кызматтык иликтөөнү уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” Убактылуу Жобо.

Ыктуулугу:

 - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык ишине пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБО кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

-  ЧУА талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу

- жарандардын жана түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

 •  

- аналитикалык иштер;

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алыша билүү;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почтаны башкаруу.

Функционалдык милдеттерии:

- Кызматтын коллегиясынын жыйынын даярдоону камсыздайт,

- Кызматтын жетекчилиги катышкан иш-чараларды уюштуруучулук камсыздоону ишке ашырат;

- Кызматтын кызматкерлеринин укук бузуулары жөнүндө жарандардын даттанууларын, арыздарын, мамлекеттик бийлик органдарынын жана укук коргоо органдарынын мыйзамдардын талаптарына ылайык текшерет;

- Кызматтын ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жана аймактык органдарынын ишин контролдойт жана инспекциялайт;

- текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча корутундуларды даярдайт жана аларды Кызматтын жетекчилигине берет;

- аныкталган бузуулар боюнча кызматтык иликтөө жүргүзөт, жүйөлүү корутунду берет.

- Кызматтын борбордук аппаратынын түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жана Кызматтын алдындагы бөлүнүштөрдүн жетекчилигине иликтөөлөр жана текшерүүлөр аяктаганга чейин кызматкерлерди кызматтык милдеттерин аткаруудан четтетүү жөнүндө сунуш киргизет;

- Кызматтын ведомстволук бөлүнүштөрүнүн жооптуу кызматкерлери, жумушчу топтору жана комиссиялары тарабынан мурда жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөлөрдү, териштирүүлөрдү, текшерүүлөрдү кошумча текшерүүнү өткөрөт;  

- Кызматтын төрагасына материалдарды укук коргоо органдарына берүү жөнүндө сунуш киргизет.

 

Маалыматтарды иштеп чыгуу башкармалыгы

 • Адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт

Билүү зарыл:

- Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө», «Электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө», «Маалыматташтыруу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү мүмкүндүгү жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» мыйзамдарын билүү;

- Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык идентификациялоо тутумун билүү.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБО кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

- ЧУА талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу

- жарандардын жана түзүмдүк ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

 •  

- аналитикалык иштер;

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө;

- компьютердик техникада, ошондой эле зарыл программалык камсыздоо менен иштей билүү;

- маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

- операциялык тутумда иштөө;

- тексттик редактордо иштөө;

- электрондук таблицалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- маалыматтык базалар менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- орто аралык маалыматтар базасына жеке жана биометрикалык маалыматтарды экспортоону жүргүзөт

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке жана биометиркалык маалыматтарын дешифрлөө жана текшерүү боюнча ишти жүргүзөт;

-   Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке жана биометиркалык маалыматтарын маалымат тутумдарында иштетүүдө, сактоодо жана пайдаланууда маалыматтык коопсуздуктун талаптарын сактайт;

-   Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке жана биометиркалык маалыматтары камтылган материалдык алып жүрүүчүлөргө карата талаптарды сактайт.

- белгиленген тартипте башкармалыктын иш кагаздарын жүргүзөт;

 

Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү

 • Бөлүм башчы – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: экономика, финансы - экономикалык, бухгалтердик эсеп;

- же конкреттүү кызматтын функционалдык багыттарына ылайык келген жааттарда беш жылдан кем эмес иш стажы жана кошумча кесиптик билими болгондо каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим;

- илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат).

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес  стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик тажрыйбасы (колдоого алынат);

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- адам ресурстарын башкаруу жаатындагы мыйзамдарды билүү;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү зарыл: «Бухгалтердик эсеп жөнүндө», «Бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө» жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы № 224 токтому менен бекитилген «Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобо»; финансы жаатындагы мыйзамдар, бюджетти түзүү, атайын каражаттарды түзүү, эсептерди ачуу, бухгалтердик эсепти, бюджеттик классификацияны, бюджеттик мекемелердин бухгалтердик эсеби жана отчеттуулугу боюнча методологиялык документтерди уюштуруу жана жүргүзүү, бухгалтердик эсептеги документтерди жүргүзүү, эмгек маянаны, салык салууну, камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө, кирешелерди жана мүлктү декларациялоо.

Ыктуулугу:

- иштин жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуунун приоритеттүү багыттарын аныктоо;

-түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жана ыкмаларды интеграциялоону жүргүзүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

 •  

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүнүштөрдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, Департаменттин жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз-карашын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын издөө);

- маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикетка ыкмаларына ээ болуу, жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү, чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну жүргүзүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону жана коргоону камсыздоо;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- белгиленген ички эмгек тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөөнүн жана кызматтык өз ара аракеттенүүнүн тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон квалификация деңгээлин кармап туруу.

- бөлүмдүн ишин жетектөө жана уюштуруу;

- Кыргыз Республикасында бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү жөнүндө жобого ылайык бухгалтердик эсепти жүргүзүү;

- финансылык-чарбалык ишти уюштуруу, талдоо жана контролдоо;

- бөлүмдүн кызматкерлеринин кызматтык милдеттеринин өз убагында жана сапаттуу аткарылышына контроль жүргүзүү;

- акча каражаттарын, товардык-материалдык баалуулуктарды жана негизги каражаттарды толук эсепке алууну камсыздоо жана алардын кыймылы менен байланыштуу операцияларды бухгалтердик баланста өз убагында чагылдыруу боюнча контроль жүргүзүү;

- бардык журнал ордерлеринин Башкы китебинде жазууларды жүргүзүү жана КРӨ караштуу МКК бухгалтердик балансын түзүү;

- МКК кызматкерлерине эмгек акынын туура жана өз убагында  эсептелишин жана мамлекеттик бюджетке, Социалдык фондго тиешелүү төлөмдөрдүн жана салымдардын которулушун, эмгек акы фондунун туура сарпталышын, кызматтык маяналардын туура белгиленишин штаттык, финансылык жана касса тартибинин катуу сакталышын контролдойт;

- товардык-материалдык баалуулуктарды жана негизги каражаттарды инвентаризациялоо үчүн зарыл документтердин даярдалышын жана инвентаризациялоо боюнча эрежелердин сакталышын контролдойт;

- ички эсеп, отчеттуулук жана контролдоо тутумун, чарбалык операцияларды контролдоонун тартибин,  тышкы колдонуучулар үчүн финансылык отчетторду даярдоону камсыздайт;

- салык отчетторунун жана башка финансылык документтердин даярдалышын жана финансылык отчеттордун, бюджеттердин аткарылышы боюнча отчеттордун, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчеттордун, статистикалык отчеттордун жана бухгалтердик эсептин маалыматтарына негизделген башка отчеттордун өз убагында даярдалышын контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Борбордук казынага бухгалтердик балансты берет;

- Кызматтын мезгилдүү отчетторунун казынанын аймактык бөлүмдөрүнүн республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө мезгилдүү отчетторуна шайкеш келүүсүн салыштырып текшерүүнүн жүрүшүн контролдойт;

- баштапкы эсеп документтерин, бухгалтердик эсептин регистрлерин жана бухгалтердик отчеттордун сакталышын уюштурууну контролдойт;

- балнктардын жана катуу отчеттуулуктагы бланктардын туура кириштелишин жана чыгымдалышын контролдойт;

- Кыргыз Республикасынын Эсеп палатасы жана башка органдары тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн актыларын, материалдарын карайт, алар боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди берет;

- иштеги кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды көрөт;

- бөлүмдүн кароосуна келип түшкөн каттарды, даттанууларды жана арыздарды өз убагында кароону камсыздайт;

- эмгек жана аткаруучулук тартибин камсыздоо.

 

 • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: экономика, финансы - экономикалык, бухгалтердик эсеп.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү зарыл: «Бухгалтердик эсеп жөнүндө», «Бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө» жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-майындагы № 224 токтому менен бекитилген «Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобо»; финансы жаатындагы мыйзамдар, бюджетти түзүү, атайын каражаттарды түзүү, эсептерди ачуу, бухгалтердик эсепти, бюджеттик классификацияны, бюджеттик мекемелердин бухгалтердик эсеби жана отчеттуулугу боюнча методологиялык документтерди уюштуруу жана жүргүзүү, бухгалтердик эсептеги документтерди жүргүзүү, эмгек маянаны, салык салууну, камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептөө, кирешелерди жана мүлктү декларациялоо.

Ыктуулугу:

 - жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБО кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

- ЧУА талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу

- жарандардын жана түзүмдүк ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

 •  

- аналитикалык иштер;

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- белгиленген ички эмгек тартибинин эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалымат менен иштөөнүн жана кызматтык өз ара аракеттенүүнүн тартибин сактоо;

- “Кыргыз Республикасында бухгалтердик эсепти жана финансылык отчетторду жүргүзүү боюнча Жобого” ылайык бухгалтердик эсепти жүргүзүү;

- Кызматтын кызмат көрсөтүүлөрүнүн түрлөрү боюнча эсеп жүргүзүү;

- Казынанын көчүрмөсүнө ылайык айлык, кварталдык, жылдык отчетторду түзүү;

- Кызматтын ведомстволук бөлүнүшөтөрү, Банк-агент, казынанын аймактык бөлүмү менен ай сайын салыштырып текшерүүнү жүргүзөт жана салыштырып текшерүүнүн актыларын даярдайт;

- түрлөрү боюнча Кызматтын кирешелерине байланыштуу операцияларды бухгалтердик эсепке чагылдырат.

 

Пландоо жана экономикалык талдоо бөлүмү

 • Башчы – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: экономика, финансы, менеджмент, бухгалтерский учет и аудит.

- же конкреттүү кызматтын функционалдык багыттарына ылайык келген жааттарда беш жылдан кем эмес иш стажы жана кошумча кесиптик билими болгондо бардык профилдеги жогорку кесиптик билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик кызматтын улук кызматтарындагы үч жылдан аз эмес иш стажы, же адистиги боюнча беш жылдар аз болбогон иш стажы;

- үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- «Бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 28-августудагы № 531 “Кыргыз республикасынын мамлекеттик бюджетинде турган мекемелердин атайын каражаттары жана депозиттик суммалары жөнүндө” токтому, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2014-жылдын 8-майындагы № 85-б буйругу менен бекитилген Казына эсептерин ачуу, уруксат алуу жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин аткаруу процессинде финансылык операцияларды ишке ашыруунун тартиби  жөнүндө Нускаманы билүү;

Ыктуулугу:

- иштин жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуунун артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;

-түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн чечүүгө карата талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, контроль жана ыкмаларды интеграциялоону жүргүзүү;

-башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартуу;

- кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

- коюлган милдеттерди чечүү үчүн новатордук ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

- өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү.

 •  

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүнүштөрдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, Департаменттин жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз карашын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын издөө);

- маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу;

- натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин ыкмаларына ээ болуу, жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү, чыгып сүйлөө жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну жүргүзүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- бөлүмдүн ишин түздөн-түз башкарат, бөлүмгө жүктөлгөн функциялар менен ыйгарым укуктардын аткарылышы, ошондой эле аткаруу тартибинин абалы үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

-  бөлүмдүн кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин аныктайт;

-  Кызматтын түзүмдүк жана ведомстволук бөлүнүштөрү менен өз ара аракеттенишет;

- Кызматтын бюджетин түзүү жана аткаруу боюнча иштерди, кварталдарга бөлүштүрүү менен чыгымдар жана кирешелер боюнча бюджетти түзүү боюнча иштерди уюштурат;

- алдыдагы жылга Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин долбооруна киргизүү үчүн Кызматтын чыгымдары боюнча сурамдарды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине белгиленген мөөнөттө берет;

- Кызматтын бекитилген бюджети боюнча сметаларды түзүүнү жана аларды Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгына берүүнү камсыздайт: беренелер боюнча жана бюджеттин чыгымдары боюнча кол коюм менен кварталдык чыгымдарды республикалык бюджет боюнча, беренелер боюнча жана бюджеттин кирешелери жана чыгашалары боюнча кол коюм менен кварталдык атайын каражаттар боюнча;

- Кызматтын борбордук аппараты, ведомстволук бөлүнүштөрү боюнча акча каражаттарын бюджеттик жиктөө беренелерине бөлүштүрүү менен каржылоону ачуу боюнча ишти уюштурат;

- Кызматтын финансы ресурстарын башкаруунун ыкчам жана натыйжалуу тутумдарын киргизүү маселелерин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктарын, Кыргыз Респубиликасынын Өкмөтүнүн жана Жогорку Кеңешинин токтомдорун ишке ашырууда нускамаларды, колдонмолорду иштеп чыгууну камсыздайт;

- Кызматты өнүктүрүү боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга, социалдык-экономикалык өнүгүүнүн болжолдорун, өнүктүрүү концепцияларын жана мамлекеттик программаларды даярдоого түздөн-түз катышат;

- коллегиянын жыйынында тапшырма боюнча жана башка иш-чаралар боюнча жетекчиликке баяндамаларды даярдайт;

- чыгымдар боюнча сметаларды аткарууга талдоо жүргүзүүнү камсыздайт, кирешелер жана чыгашалар боюнча сметалардан четтеп кетүүнүн себептерин аныктайт;

- бюджетти жана негизги каражаттар боюнча чыгамдардын сметаларын аткаруу боюнча контроль жүргүзөт жана аныкталган кемчиликтерди жоюуга карата чараларды көрөт;

- Кызматтын атайын каражаттарын – бюджеттен тышкаркы каражаттарын топтоо жана пайдалануу боюнча контроль жүргүзөт жана аныкталган кемчиликтерди жоюуга карата чараларды көрөт.

 

 • Адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим.

- адистиги: экономика, финансы, менеджмент, бухгалтердик эсеп жана аудит.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү зарыл: «Бюджеттик укуктардын негизги принциптери жөнүндө»; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 28-августундагы № 531 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинде турган мекемелердин атайын каражаттары жана депозиттик суммалары жөнүндө» токтому; Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2014-жылдын 8-майындагы № 84-п буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин аткаруу процессинде казыналык эсептерди ачуунун, финансы операцияларына уруксат алуунун жана жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө нускама.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- корреспонденцияны тутумдаштыруу, иш кагаздарын жүргүзүү;

Көндүмдөр:

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- Кызматтын борбордук аппараты, ведомстволук бөлүнүштөрү боюнча акча каражаттарын бюджеттик жиктөө беренелерине бөлүштүрүү менен каржылоону ачуу боюнча ишти жүргүзөт;

- ведомстволук бөлүнүштөрү жана алардын аймактык органдары берген маалыматтарды иштеп чыгат;

-күнүмдүк документтер боюнча Бөлүм башчынын тапшырмаларын аткарат;

- бөлүмдүн корреспонденциясын жүргүзөт.

Стратегиялык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча башкармалык

 • Адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: экономика.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү зарыл: «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө», «Маалыматташтыруу жөнүндө», «Тышкы миграция жөнүндө», «Ички миграция жөнүндө», «Жарандык абалдын актылары жөнүндө», «Улуттук архивдик фонд жөнүндө»; Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы ПЖ № 11 «2013-2017-жылдар мезгилинде Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жөнүндө» жарлыгы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 27-июлундагы № 557 “2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту жөнүндө жобону, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн, 2004-жылдын үлгүсүндөгү Кыргыз Республикасынын жаранынын жалпы жарандык паспорту жөнүндө жобону, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү тууралуу”, 2015-жылдын 15-июнундагы № 359 “Кыргыз Республикасынын жаранынын документтерин кабыл алуу, паспортун тариздөө, берүү, эсепке алуу, даярдоо жана жалпы жарандык паспортун жекелештирүү тартиби жөнүндө нускама” токтомдору.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- корреспонденцияны тутумдаштыруу, иш кагаздарын жүргүзүү;

Көндүмдөр:

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- кардарлардын, максаттуу топтордун жана бенефициарлардын керектөөлөрүн жана суроо-талаптарын талдайт;

 - жалпы дүйнөлүк тенденциялардагы өзгөрүүлөрдү, Кызматтын иш чөйрөсүндөгү мамлекеттик жана коомдук күтүүлөрдү талдайт;

 - стратегиялык долбоорлорду башкаруу чөйрөсүндөгү чет өлкөлүк тажрыйбаны жана аны практикалык иште пайдаланууну талдайт.

 

Маалыматтык технологиялар жана коопсуздук башкармалыгы

 • Башкы адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: маалыматтык технологиялар, автоматташтырылган башкаруу тутумдары, телекоммуникация же байланыш, же жогорку техникалык;

- же конкреттүү кызматтын функционалдык багыттарына шайкеш келген чөйрөлөрдө үч жылдан кем эмес иш стажы жана кошумча кесиптик билими болгондо, бардык профилдеги жогорку кесиптик билим

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик кызматтын кенже кызматтарындагы бир жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча үч жылдан кем эмес стажы.

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө»; «Электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө»; «Маалыматташтыруу жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү мүмкүндүгү жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» мыйзамдарын билүү.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- маалыматты топтоо, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- стратегиялык жана аналитикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү жааттагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны жана аны практикада колдонууга талдоо жүргүзүү;

- Башкармалыктын алдына коюлган милдеттерди чечүүдө демилгелерди көтөрүү;

- стратегиялык жана концептуалдык милдеттерди аткаруунун индикторлорун жана чен белгилерин сапаттуу аныктоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына ыңгайлашуу.

 •  

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө;

- компьютердик техникада, ошондой эле зарыл программалык камсыздоо менен иштей билүү;

- маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

- операциялык тутумда иштөө;

- тексттик редактордо иштөө;

- электрондук таблицалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- маалыматтык базалар менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

-   техникалык саясатты ишке ашырууга мониторинг жана контроль жүргүзөт жана оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгат;

-   маалыматтык тутумдарды түзүү, киргизүү жана пайдалануу, коштоо боюнча Кызматтын ведомстволук бөлүнүштөрүнүн ишин координациялайт жана контролдойт;

-   Кызматтын маалыматтык тутумдарын модернизациялоо жана заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү боюнча ишти уюштурат;

-   маалыматташтыруу чөйрөсүндө долбоорлорду макулдашууга катышат, ошондой эле ишке ашырылган долбоорлорду кабыл алууга катышат;

-   программалык камсыздоого болгон иш жүзүндөгү керектөөнү, башка уюмдарды тартуу менен тапшырык программалык камсыздоону иштеп чыгуу зарылчылыгын аныктайт, иштин сапатын, көлөмүн жана аткаруу мөөнөтүн контролдойт;

- заманбап маалыматтык технологияларды үйрөтүү боюнча Кызматтын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатууну уюштурат.

                                                               

 • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: инженер-экономист, маалымат технологиялары, автоматташтырылган башкаруу тутумдары, телекоммуникациялар же байланыш, же жогорку кесиптик;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө»; «Электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө»; «Маалыматташтыруу жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү мүмкүндүгү жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» мыйзамдарын билүү.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБО кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

- ЧУА талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу

- жарандардын жана түзүмдүк ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

 •  

- аналитикалык иштер;

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө;

- компьютердик техникада, ошондой эле зарыл программалык камсыздоо менен иштей билүү;

- маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

- операциялык тутумда иштөө;

- тексттик редактордо иштөө;

- электрондук таблицалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- маалыматтык базалар менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

-   Кызматтын маалыматтык ресурстарында айлануучу чектүү жайылтылуучу маалыматтардын чыгып кетүүсү мүмкүн болгон каналдарын аныктайт жана жабат;

-   маалымат коопсуздугунун белгиленген ченемдерин жана талаптарын сактоону контролдойт;

- Кызматтын тутумдарындагы маалыматтарды коргоону уюштуруу маселелери боюнча тескөөчү жана ченемдик документтердин долбоорлорун даярдоого катышат.

 

 • Адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт.

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө»; «Электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө»; «Маалыматташтыруу жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү мүмкүндүгү жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» мыйзамдарын билүү.

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- министрликтердин, ведомстволордун жана ЖӨБО кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

- ЧУА талдоо жүргүзүү жана аны практикалык иште пайдалануу

- жарандардын жана түзүмдүк ведомстволук бөлүнүштөрдүн кайрылууларын кароо жана алар боюнча жоопторду, корутундуларды даярдоо;

 •  

- аналитикалык иштер;

- ишти пландоо;

- натыйжалуу угуу;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу.

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө;

- компьютердик техникада, ошондой эле зарыл программалык камсыздоо менен иштей билүү;

- маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар менен иштөө;

- операциялык тутумда иштөө;

- тексттик редактордо иштөө;

- электрондук таблицалар менен иштөө;

- дооматтарды даярдоо;

- маалыматтык базалар менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

- отчетторду, протоколдорду түзүү;

- борборлоштурулган маалымат сактагычтардын иштөөсүн камсыздаган программалык продукттарды орнотуу жана коштоо;

- операциялык тутумдарды орнотуу жана коштоо;

- Кызматтын серверлер аралык өз ара аракеттерине жана локалдуу тармагына мониторинг жүргүзөт;

- жаңы МТ долбоорлорду киргизүү үчүн зарыл жабдууларга сурамдарды түзөт;

- белгиленген тартипте башкармалыктын иш кагаздарын жүргүзөт;

- компьютерлердин жана оргтехниканын бузуктарын диагностикалайт.

 

Менеджмент жана сапат тутумунун сектору

 • Жетектөөчү адис – (1 бирдик)

Кесиптик билиминин деңгээли:

- жогорку кесиптик билим;

- адистиги: экономика, юриспруденция.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт (М-А категориясы үчүн бир жыл иш стажынын болушу колдоого алынат).

Билүү зарыл:

- жалпы мыйзамдар, ошондой эле тиешелүү тармактагы мыйзамдар;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү  «Жеке мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө», «Маалыматташтыруу жөнүндө», «Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана алар менен түзүлгөн бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө», «Жарандык абалдын актылары жөнүндө», «Тышкы миграция жөнүндө», «Ички миграция жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө»; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-сентябрындагы № 603 “Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү стандарты” жөнүндө токтому; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 22-июлундагы № 287-б буйругу менен бекитилген Мамлекеттик  жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн типтүү администрациялык регламентин жана Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн администрациялык регламенттерин иштеп чыгуунун жана бекитүүнүн тартиби жөнүндө жобону билүү;

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

- маалыматты топтоо, талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

- Сектордун компетенциясынын алкагында аналитикалык жана программалык документтерди даярдоо;

- Башкармалыктын алдына коюлган милдеттерди чечүүдө демилгелерди көтөрүү.

- командада иштөө.

Көндүмдөр:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- стратегиялык долбоорлордун жана иш-чаралардын максатка ылайыктуулугун изилдөө;

- ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

- башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

Тилдерди билүү:

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Компьютерди билүү:

- MS/Office;

- электрондук почта менен иштөө.

Функционалдык милдеттери:

-  продукттардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты маселесине байланыштуу маалыматтарды, материалдарды жана документтерди топтойт;

- продукттардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты боюнча ведомстволук бөлүнүштөрдүн жана алардын аймактык органдарынын ишине мониторинг, баалоо жүргүзөт.

- сектор башчысынын тапшыруусу боюнча жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын изилдейт;

- сектор тарабынан каралган жеке жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын каттайт.

 

Ведомстволук түзүмдөр

 

Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти

 

Сокулук райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы

Башчы - (1 бирдик)

  Квалификациялык талаптар:

         - юридикалык жогорку билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес  стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексин, “Балдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексин, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү.

         - адамдык ресурстарды башкаруу тармагындагы мыйзамдарды билүү;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

         Ыктуулугу:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

         - ишти натыйжалуу пландоо;

         - башкаруучулук чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжасы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         Көндүмдөр:

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу, натыйжалуу өз ара мамилелерди куруу, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдына чыгып сүйлөө.

 

Чүй райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы

Башчы - (1 бирдик)

  Квалификациялык талаптар:

         - юридикалык жогорку билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексин, “Балдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексин, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү.

         - адам ресурстарын башкаруу тармагындагы мыйзамдарды билүү;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

         Ыктуулугу:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

         - ишти натыйжалуу пландоо;

         - башкаруучулук чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжасы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         Көндүмдөр:

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу, натыйжалуу өз ара мамилелерди куруу, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдына чыгып сүйлөө.

 

Ысык-Көл облусундагы аймактык паспорт-виза жана каттоо иштер бөлүмү

 

Начальник – (1 бирдик)

         Квалификациялык талаптар

        - юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагындагы жогорку билим, же болбосо бул кызматтын функционалдык багыттарына ылайык келген тармакта беш жылдан кем эмес иш стажы болгондо каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - улук кызматтарда мамлекеттик кызматтагы үч жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы; 

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, “Сырткы миграция жөнүндө”, “Ички миграция жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 “Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жана барган жеринде каттоонун жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2015-жылдын 15-июнундагы № 359 “Кыргыз Республикасынын жаранынын документтерин кабыл алуу, паспортун жол-жоболоштуруу, берүү, эсепке алуу, даярдоо жана жалпы жарандык паспортун жекелештирүү тартиби жөнүндө нускаманы”, 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө”, 2004-жылдын 27-июлундагы № 557 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту жөнүндө жобону, сүрөттөлүшү жана үлгүсүн Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту жөнүндө жобону, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү тууралуу” токтомдорун билүү;

         - адамд ресурстарын башкаруу тармагында;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү. 

         Ыктуулугу:

         - паспорттук-визалык жана каттоо иштерге талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана көйгөйлөрдү чечүүгө болгон мамилелерди интеграциялоо;

         - башкаруучу чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжаларына жоопкерчилик тартуу;

         - жарандарды кабыл алуу жана тейлөө боюнча иштерди жүргүзүү;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү.

         Көндүмдөр:

         - түзүмдүк бөлүнүштөрдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, Департаменттин жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз-карашын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын издөө);

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу;

         - документтер жана так отчеттуулук бланктары менен иштөө;

         - натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алдына чыгууларды өткөрүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну жүргүзүү.

 

Ак-Талаа райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы

Башчы - (1 бирдик)

  Квалификациялык талаптар:

         - юридикалык жогорку билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес  стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексин, “Балдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексин, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү.

         - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

         Ыктуулугу:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

         - ишти натыйжалуу пландоо;

         - башкаруучулук чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжасы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         Көндүмдөр:

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу, натыйжалуу өз ара мамилелерди куруу, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдына чыгып сүйлөө.

 

Ат-Башы райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы

Башчы - (1 бирдик)

  Квалификациялык талаптар:

         - юридикалык жогорку билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес  стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексин, “Балдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексин, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү.

         - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

         Ыктуулугу:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

         - ишти натыйжалуу пландоо;

         - башкаруучулук чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжасы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         Көндүмдөр:

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу, натыйжалуу өз ара мамилелерди куруу, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдына чыгып сүйлөө.

 

Кадамжай райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы

Башчы - (1 бирдик)

  Квалификациялык талаптар:

         - юридикалык жогорку билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес  стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексин, “Балдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексин, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү.

         - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

         Ыктуулугу:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

         - ишти натыйжалуу пландоо;

         - башкаруучулук чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжасы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         Көндүмдөр:

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу, натыйжалуу өз ара мамилелерди куруу, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдына чыгып сүйлөө.

 

Чаткал райондук жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнүн башчысы

Башчы - (1 бирдик)

  Квалификациялык талаптар:

         - юридикалык жогорку билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - мамлекеттик кызматтын улук кызматтарында үч жылдан кем эмес  стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы;

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Үй-бүлөлүк кодексин, “Балдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексин, “Жарандык абалдын актылары жөнүндө”, “Мамлекеттик алым жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү.

         - адамдык ресурстарды башкаруу тармагында;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

         Ыктуулугу:

         - мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну билүү;

         - ишти натыйжалуу пландоо;

         - башкаруучулук чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжасы үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         - маалыматты талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         Көндүмдөр:

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу, натыйжалуу өз ара мамилелерди куруу, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдына чыгып сүйлөө.

 

Токтогул райондук паспорттук-визалык жана каттоо иштер бөлүмү

Начальник – (1 бирдик)

         Квалификациялык талаптар:

        - юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу тармагындагы жогорку билим, же болбосо бул кызматтын функционалдык багыттарына ылайык келген тармакта беш жылдан кем эмес иш стажы болгондо каалаган профилдеги жогорку кесиптик билим;

         - илимий даражанын жана илимий наамдын болушу (колдоого алынат);

        - улук кызматтарда мамлекеттик кызматтагы үч жылдан кем эмес иш стажы же адистиги боюнча беш жылдан кем эмес иш стажы; 

        - үч жылдан кем эмес жетекчилик иш тажрыйбасы (колдоого алынат);

         - “Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, “Сырткы миграция жөнүндө”, “Ички миграция жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 “Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жана барган жеринде каттоонун жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, 2015-жылдын 15-июнундагы № 359 “Кыргыз Республикасынын жаранынын документтерин кабыл алуу, паспортун жол-жоболоштуруу, берүү, эсепке алуу, даярдоо жана жалпы жарандык паспортун жекелештирүү тартиби жөнүндө нускаманы”, 2006-жылдын 10-ноябрындагы № 787 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспортунун жобосун, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү жөнүндө”, 2004-жылдын 27-июлундагы № 557 “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү паспорту жөнүндө жобону, сүрөттөлүшү жана үлгүсүн Кыргыз Республикасынын жаранынын 2004-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту жөнүндө жобону, сүрөттөлүшүн жана үлгүсүн бекитүү тууралуу” токтомдорун билүү;

         - адамд ресурстарын башкаруу тармагында;

         - кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

          Ыктуулугу:

         - паспорттук-визалык жана каттоо иштерге талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана көйгөйлөрдү чечүүгө болгон мамилелерди интеграциялоо;

         - башкаруучу чечимдерди оперативдүү кабыл алуу жана алардын натыйжаларына жоопкерчилик тартуу;

         - жарандарды кабыл алуу жана тейлөө боюнча иштерди жүргүзүү;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келген көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү.

         Көндүмдөр:

         - түзүмдүк бөлүнүштөрдү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, Департаменттин жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз-карашын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди оперативдүү даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы түрлөрүн жана ыкмаларын издөө);

         - кагылыш кырдаалдарды жөнгө салуу;

         - документтер жана так отчеттуулук бланктары менен иштөө;

         - натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин жолдорун билүү, кеңешмелерди жана жолугушууларды, эл алдына чыгууларды өткөрүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууну жүргүзүү.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

 

-  жеке арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, резюме, өмүр баян, 3х4 сантиметр өлчөмүндөгү  – 2 даана фото сүрөт (кызыл фондо);

-  паспорттун же өздүгүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү (паспорттун же өздүгүн тастыктоочу документтин түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт);

-  зарыл кесиптик билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтер (нотариуста же иштеген жери боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү, билими, квалификациясы, окумуштуулук даражасын же окумуштуулук наамды ыйгаруу жөнүндө документтеринин көчүрмөсү);

-  КР ИИМдин Маалымат борборунан соттолбогону жөнүндө маалымкат (248-форма);

-  иштеген жеринен сунуштамалар  (колдоого алынат).

 

Делого көктөлгөн документтерди жеке өзү алып келүүсү же почта аркылуу “Конкурска” белгиси коюлган конверт менен   2016-жылдын 6-июну, саат 18:00гө  чейин Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44, № 208 кеңсе дарегине жөнөтүү керек. Телефону: 62-49-15.

 

Кененирээк маалымат төмөнкү сайтта жайгаштырылган:

www.mkk.gov.kg.

 

Партнеры