Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Жарыяланган 23/04/2019

Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө

Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинин 139-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

 1. Мамлекеттик алымдын ставкалары ушул токтомдун тиркемесине ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

3. Ушул токтом күчүнө кирген күндөн тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

1) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын
18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтому;

2)  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 6-июнундагы № 255 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1996-жылдын 6-ноябрындагы № 527 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

4) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 11-майындагы № 261 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын  18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу» токтому;

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 2-сентябрындагы № 579 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 19-июлундагы № 420 « Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик пошлинанын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

7) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 8-январындагы № 8 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик пошлинанын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтому менен бекитилген мамлекеттик пошлинанын ставкаларына толуктоо киргизүү тууралуу» токтому;

8) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 21-майындагы № 332 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

 9) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 18-июлундагы № 481 «Мамлекеттик пошлиналардын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 30-апрелиндеги № 256 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтому;

11) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын  15-сентябрындагы № 698 «Мамлекеттик пошлинанын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу» токтому;

12) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 22-ноябрындагы № 849 «Мамлекеттик пошлинанын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу» токтому;

13) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын  9-февралындагы № 85 «Мамлекеттик салыктын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

14) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын  27-февралындагы № 127 «Мамлекеттик салыктардын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

15) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-октябрындагы № 733 «Мамлекеттик пошлинанын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

16) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 19-декабрындагы № 866 «Мамлекеттик пошлинанын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

17)  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 7-июнундагы № 215 «Мамлекеттик пошлиналардын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы  № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

18) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын  17-сентябрындагы № 412 «Мамлекеттик пошлиналардын ставкаларын бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

 19) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын  20-январындагы № 44 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү тууралуу» токтому;

20) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 22-мартындагы № 142 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

21) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 3-майындагы № 228 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

22) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 330 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик алымдын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому;

23) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 25-ноябрындагы № 637 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдери жөнүндө» токтому;

24) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 19-февралындагы № 75 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик пошлиналардын ставкаларын бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу» токтому;

25) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-октябрындагы № 496 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1994-жылдын 18-июлундагы № 521 «Мамлекеттик салыктын өлчөмдөрүн бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу» токтому.

 Премьер-министр                                                             М.Д.Абылгазиев

тиркеме

Өнөктөштөр