Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Жарыяланган 10/07/2017

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2017-жылдын 11-апрели № 205

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин техникалык өзгөчөлүгүн бекитүү жөнүндө

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3 жана 10-беренелерине, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин техникалык өзгөчөлүгү тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

С.Жээнбеков

 

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин
ТЕХНИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун техникалык сүрөттөлүшү

1. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу ушул Техникалык өзгөчөлүктүн 1-тиркемесинде келтирилген үлгүгө ылайык тик бурчтуу кызыл кездемеден даярдалган, анын ортосунда тегиз чачыраган кырк нурлуу сары түстөгү тегерек күн алкагынын сүрөтү жайгаштырылган, күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгү тартылган.

2. Элдин оймо-чийме маданиятында Күн - жарыкты, ачыктыкты, жашоого туруктуулукту билдирет. Анын от жалынына окшогон кырк нуру - бул бир элге бириктирилген кырк уруу.

"Түндүк" - сфера формасындагы конструкция, кыргыз боз үйүнүн төбөсүнө орнотулат жана жарык кирүүчү терезе болуп эсептелет. Түндүктүн тегерек алкагы кайчылаш бириктирилген чамгарактан турат. Түндүк асман менен жерди байланыштырат, үй кутунун символу катары кабыл алынат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунда күн менен айкаштырылган түндүк Кыргыз Республикасында - тоолуу өлкөдө ынтымактуу жашаган бардык элдердин биримдигин билдирет.

3. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун туурасы анын узундугунун бештен үчүн түзөт. Нурлуу алкактын диаметри Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун туурасынын бештен үчүн түзөт. Күн менен нурлуу алкактын диаметринин катышы - бештен үчтү түзөт. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымын түзүп турат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун түзүлүш схемасы ушул техникалык өзгөчөлүктүн 2-тиркемесинде келтирилген.

4. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусу жана анын сүрөттөлүшү, өлчөмдөрүнө карабастан, Кыргыз Республикасынын Президентинин резиденциясында сакталып турган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун эталонунун түстүк жана схемалык сүрөттөлүшүнө шайкеш келиши керек.

5. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун түсү ушул техникалык өзгөчөлүктүн 1-тиркемесиндекөрсөтүлгөн түскө шайкеш келиши зарыл.

2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин техникалык сүрөттөлүшү

6. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби ушул техникалык өзгөчөлүктүн 3-тиркемесинде келтирилген үлгүгө ылайык төмөнкүдөй сүрөттөлүшү бар тартылган тегерек түрүндө болот:

- ак кырбууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкар;

- көлдүн нары жагында жайгашкан Ала-Тоо кыркалары жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күн;

- тегеректин оң жана сол капталдарына жайгаштырылган пахта жана буудай сабактары;

- тегеректин жогорку бөлүгүндө жайгаштырылган "КЫРГЫЗ" жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнө жайгаштырылган "РЕСПУБЛИКАСЫ" деген жазуулар.

7. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби символдордун шарттуу тили менен кыргыз элинин менталитети, табиятынын, маданиятынын жана чарбасынын өзгөчөлүктөрү чагылдырылган тегерек түрүндө болот.

Алдыңкы планда көк түстөгү тегеректин төмөнкү көпчүлүк бөлүгүндө канатын кенен жайган ак шумкардын астынан алынган сүрөтү түшүрүлгөн. "Ак шумкар" тазалыктын жана асыл ойдун символу катары уламыштарда жана элдик эпостордо айтылып келет. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербиндеги бул куштун сүрөттөлүшү кыргыздардын жашоо мүнөзүн, салттуу маданиятын билдирет жана анын артындагы мелмилдеп жаткан Ысык-Көл жана мөңгү баскан Ала-Тоо чокулары менен кыргыз жерин коргоону билдирет. Тегеректин түпкүрүндөгү тоонун артынан Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин жогорку бөлүгүн ээлеп, Кыргызстандын ыйык жерине алтын нурун чачкан күн чыгып келе жатат.

Борбордук сюжет керектүү маалымат берүүчү тилке түрүндөгү кооз кырбууланган алкакка алынган: жогорку жагында - "Кыргыз", төмөнкү жагында - "Республикасы" деген сөздөр жайгаштырылган. Кырбуунун каптал жактары чанагынан ачылган пахтанын жана буудайдын - Кыргызстандын жеринде эгилген негизги өсүмдүктөрдүн стилге салынган, орнамент мотивдеринде түзүлгөн кооздуктарынан турат.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби жылуу-муздак түс гаммасында берилген. Кочкул фондогу сүрөттөрдүн ачык сөлөкөтү даана жана көркөм тартылган. Тегеректин чети контурдук сызык менен чийилген. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби геральдиканын негизги стандарттуу ченемдерине шайкеш келет.

8. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербин тартуу схемасы ушул техникалык өзгөчөлүктүн 4-тиркемесиндеберилген.

9. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтүн тартууда анын өлчөмдөрүнө карабастан Кыргыз Республикасынын Президентинин резиденциясында сакталып турган Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин эталонунун түстүү жана кара-ак сүрөттөлүшүнө шайкеш келиши керек.

10. Түстөр ушул техникалык өзгөчөлүктүн 3-тиркемесинде көрсөтүлгөн түстөргө шайкеш келиши зарыл.

11. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин бир түстүү сүрөтүн тартууга жол берилет.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин бир түстүү сүрөтү бир түстөгү контурдук сызыктар менен тартылган сүрөттү жана көлөмдүү сүрөтүн (рельефтүү, горельефтүү, оюлган), ошондой эле металлга түшүрүлгөн (чегип түшүрүү, оюу ж.б.) сүрөтү түрүндө болот, мында сүрөттүн түсү Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби жасалган материалдын түсүнө шайкеш келиши керек.

Өнөктөштөр