Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Жарыяланган 08/06/2018

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 22-майы № 248

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 8-декабрындагы № 771 "Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү маселелерин тартипке келтирүү максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы № 771 "Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жободо:

- 23-пунктунун экинчи абзацындагы "же альтернативдик кызматка чакырууда" деген сөздөр алып салынсын;

- 24-пунктунун "б" пунктчасы күчүн жоготту деп таанылсын;

- 28-пунктунда:

расмий тилдеги тексттин экинчи абзацындагы "на военную или" деген сөздөр "на военную и" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

үчүнчү абзацындагы "берүү же ден соолугунун абалы боюнча альтернативдик кызматка чакыруунун" деген сөздөр "берүүнүн" деген сөз менен алмаштырылсын;

- жогоруда аталган Жобонун 2-тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине ылайык редакцияда баяндалсын;

- жогоруда аталган Жобонун 3-тиркемесинде:

1-пунктунун сегизинчи абзацындагы "же альтернативдик кызматка жарактуулугу жөнүндө токтомду кабыл алууну" деген сөздөр алып салынсын;

12-пунктунун алтынчы абзацындагы экинчи сүйлөм алып салынсын;

29-пунктунун жетинчи абзацындагы ", ал эми I графа боюнча альтернативдик кызматка жарактуу деп табылат" деген сөздөр алып салынсын;

- жогоруда аталган Жобонун 26-тиркемесинин бүткүл тексти боюнча "АК жарамдуу," деген сөздөр алып салынсын.

2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

М.Абылгазиев

 

Тиркеме

 

 

"Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынч жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобого
2-тиркеме

"Оорулардын жана дене түзүлүштөгү кемчиликтердин
РАСПИСАНИЕСИ

Оорулардын жана дене түзүлүштөгү кемчиликтердин аталышы

Аскердик каттоого алгачкы ирет турган, чакыруу же контракт боюнча аскердик кызматка чакырылган жарандар, ошондой эле чакыруу боюнча аскер кызматчылар, альтернативдик кызматтын кызматчылары, ошондой эле Жобонун 9-пунктунун 1, 3, 6-9, 17-пунктчаларына ылайык күбөлөндүрүүгө тийиш болгон адамдар

Аскердик окуу жайга өткөндөр

Контракт боюнча аскер кызматчылар

Куткаруучу отряд тобунун, мамлекеттик өрт кызматынын аскер кызматчылары

Ион нурлануу булактары, КРТ, ЭМП булактары менен жумушка дайындалгандар

Ион нурлануу булактары, КРТ, ЭМП булактары менен иштегендер, ошондой эле ЦУВД операторлору

1

2

I графа

II графа

III графа

IV графа

V графа

VI графа

1

Инфекциялык жана мите оорулар.

Ичеги инфекциялары, айбандардан жугуучу бактериялык оорулар, башка бактериялык оорулар, вирустук оорулар, адамга иммундук жетишпеген вирусту чакырган оору (ВИЧ инфекциясы менен ооругандар, ВИЧ инфекциясын алып жүрүүчүлөр) риккетсиозалар (ЦНС инфекциясынан тышкары) жана башка инфекциялык жана мите оорулары:

 

 

 

 

 

 

 

а) көп кайталанган, дарылоодо кыйынчылыкты туудурган

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

б) анда-санда күчөө учурлары менен

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакыруу боюнча аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыздар

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) күчтүү инфекциялык, мите оорулардан кийин убактылуу функциялык бузулуулар

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакыруу боюнча аскер кызматчылары -бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүү

Жараксыз

Жараксыз

Бошотуу же өргүү

2

Лепра

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

3

Дем алуу органдарынын кургак учугу (өпкөнүн, бронхалардын, ички көкүрөк лимфалык муундарынын, катмар челдин кургак учугу):

 

 

а) активдүү, кургак учуктун микобактериясын бөлүп чыгаруу же төмөндөшү менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) активдүү, кургак учуктун микобактериясын бөлүп чыгарбоо жана төмөндөбөө менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) клиникалык айыккандар

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

г) активдүү эмес, 3 жыл бою активдүүлүктүн белгилери байкалбаган

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

4

Көкүрөктөн тышкары жайгашкан кургак учук (перифериялык жана чычыркай лимфалык муундардын, перикарданын, ич челдин, ичегинин, сөөктүн жана муундардын, заара-жыныс органдарынын, көз, тери жана башка органдарынын):

 

 

а) кургак учуктун микобактериясын бөлүп чыгаруу, функциялардын олуттуу түрдө бузулушу менен активдүү күчөгөн

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) активдүү, кургак учуктун микобактериясын бөлүп чыгарбаган, функциялардын бузулушу орточо болгон жана басаңдап бара жаткан

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) клиникалык айыккандар

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

г) активдүү эмес, 3 жыл бою активдүүлүктүн белгилери байкалбаган

Жарактуу

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

5

Сифилис:

а) үчүнчү, туубаса

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) биринчи, экинчи

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакыруу боюнча аскер кызматчылар дарыланууга тийиш

Жараксыз

Дарыланууга тийиш

Дарыланууга тийиш

Жараксыз

Дарыланууга тийиш

6

Теринин жана анын коштондуларынын мите козукарын оорусу (фавус, микроспория, трихофития ж.б.)

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакыруу боюнча аскер кызматчылар дарыланууга тийиш

Жараксыз

Дарыланууга тийиш

Дарыланууга тийиш

Жараксыз

Дарыланууга тийиш

7

Залалдуу шишик:

а) радикалдуу алып салууга болбогон алыскы метастаза менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) алыскы жана аймактык метастазасыз радикалдуу алып салуунун кесепети

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

8

Залалсыз шишик:

а) органдардын функцияларынын кескин бузулушу же баштын, тулку бойдун жана кол менен буттун кыймылына олуттуу даражада тоскоол кылган

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) органдардын функциясынын орточо даражада бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

1

2

I графа

П графа

Ш графа

IV графа

V графа

VI графа

 

в) аскердик форма кийимин же жабдыктарды кийүүдө кыйынчылыкты жараткан же органдардын функциясын олуттуу эмес даражада бузган

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

9

Кан системасынын оорусу (анемия, агранулоцитоз, гемобластоз, гематосаркома, лимфогрануломатоз, гемморрагендик диатездер жана башкалар)

 

 

 

 

 

 

 

а) бат күчөгөндөр

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) кандын курамында бир кыйла өзгөрүүлөр жана мезгилдүү күчөшү менен жай өөрчүгөндөр

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) канды пайда кылуу системасынын функциясынын орточо бузулушу жана сейрек күчөшү менен жай өөрчүгөндөр

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

г) кандын күчтүү системасыз ооруларынын калдык көрүнүштөрү, ошондой эле оорулуунун стационардык дарылануусун талап кылбаган экинчи ирет кайталанган орточо анемия, лейкопения, тромбоцитопения

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакыруу боюнча аскер кызматчыларына -бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

Эндокриндик оорулар, тамактануунун жана зат алмашуунун бузулушу

10

Богок

 

 

 

 

 

 

 

а) жакын жайгашкан органдарынын функцияларынын бузулушуна алып келген

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) аскердик форма кийимин кийүүдө тоскоолдук жараткан

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) эндокриндик бузулуулар болбогон учурда аскердик форма кийимин кийүүдө тоскоолдук жаратпаган

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

11

Калкан бездердин, эндокриндик бездердин башка оорулары, тамактануунун бузулушу, башка бузулуулар (гиповитаминоз, семирүү, подагра ж.б.)

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын олуттуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функциянын кичине бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

г) катуу оорудан жана ыкчам кийлигишүүдөн кийинки абалы

Чакырылуучуларга -кийинки мөөнөткө калтыруу, чакыруу боюнча аскер кызматчыларга -бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүү

Бошотуу же өргүү

Бошотуу же өргүү

Бошотуу же өргүү

 

д) II даражадагы алиментардык семирүү

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

Жарактуу

Жарактуу

12

Психофизикалык инфантилизм

 

 

 

 

 

 

 

а) кыска убакыттагы жеңил астеновегативдик реакциясы менен психофизикалык өнүгүүнүн бир аз басаңдашы менен коштолгон, ошондой эле бою 160 см аз болгон

Чакыруучуларга -кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакыруу боюнча аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

 

 

 

 

 

 

б) дене-түзүлүшүнүн өөрчүшүнүн жетишпегендиги менен коштолгон

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу

Жараксыз

 

 

 

 

Психикалык бузулуулар

13

баш мээнин органикалык ооруган жана жаракат алгандагы психикалык бузулуусу:

 

 

 

 

 

 

 

а) кескин көрүнүштөгү, туруктуу психикалык бузулууда

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) орточо көрүнүштөгү психикалык бузулуу

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

14

Шизофрения

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

15

Маниакалдык-депрессивдүү психоз:

 

 

 

 

 

 

 

а) оорунун фазасынын тез-тез кайталанышы менен кескин көрүнүштөгү формалар же оорунун узак мөөнөткө курч кармашы

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) толук психикалык саламаттыкта орто арада узакка созулган (бир нече жыл) оорунун сейрек курч кармашы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

16

Катуу жана өнөкөттүү интоксикациялардагы, инфекциялардагы психикалык бузулуулар:

 

 

 

 

 

 

 

а) кескин көрүнүштөгү туруктуу психикалык бузулуулар

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) астендик абалынын орточо көрүнүшү орун алган инсандын патологиялык өзгөрүүсү жана нерв системасынын органикалык бузулуусу

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) кыска мөөнөттүү жеңил ооруулар жана нерв системасынын органикалык бузулуусу болбогон учурда

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакыруу боюнча аскер кызматчыларына - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

17

Невроздор, реактивдүү психоздор

 

 

 

 

 

 

 

а) көп декомпенсациялар менен кескин көрүнүштөгү туруктуу оорулар

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) орточо көрүнүштөгү узак мөөнөттүү же кайталанган көрүнүштөгү оорулар

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) жеңил жана кыска мөөнөттүү оорулардын көрүнүшү

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

18

Инсандын бузулушу:

 

 

 

 

 

 

 

а) кайталанууга жана узак мөөнөттүү декомпенсацияга ынта менен кескин көрүнүштөгү оору

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) туруктуу эмес компенсациясы менен орточо көрүнүштөгү оору

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу II даражада чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

19

Акыл-эсинин артта калышы:

 

 

 

 

 

 

 

а) оор даражадагы көрүнүштөгү оору

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

 

 

Жараксыз

Жараксыз

 

б) эмоциялык жана жүрүм-турумунун бузулушу менен орточо жана жеңил даражадагы көрүнүштөгү оору

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

 

 

Жараксыз

Жараксыз

 

в) эмоциялык жана жүрүм-турумунун бузулушу жок жеңил даражадагы көрүнүштөгү оору

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

Нерв системасынын оорулары

20

Эпилепсия:

 

 

 

 

 

 

 

а) талманын тез кайталанып турушу же психикалык бузулуунун байкалышы

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) талмасы кармабаган учурда психикалык бузулуусуз, сейрек талмаларда

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) акыркы 5 жылдын ичинде талманын кайталанбашы

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. ИИБнын операторлору катары иштөөгө жараксыз

21

Сүйлөөсүндөгү кемчиликтер:

 

 

 

 

 

 

 

а) сүйлөгөндө кыйналып, дем алуусу жана өңү-башы бузулуу менен коштолгон өтө кекечтенүү. Түшүнүксүз сүйлөгөн чулдурлук

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында II даражадагы жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

 

б) так сүйлөбөөгө себеп болгон орточо кекечтенүү же чулдуроо

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

22

Борбордук нерв системасынын инфекциялык (бактериялык, вирустук) жана инфекциялык-аллергиялык оорулардын кесепеттери, жалпы инфекцияларда, курч жана өнөкөт интоксацияларда мээнин жана жүлүндүн органикалык жаракат алуусу:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу же процесстин күчөшү менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - аскердик кызматка жарактуу

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

23

Мээнин жана жүлүндүн жаракат алуусунун кесепеттери:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыздар

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Аскердик кызматка жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

 

г) функциялары бузулбастан объективдүү маалыматтары болсо

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

24

Мээнин жана жүлүндүн кан тамыр оорулары

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) мээнин иштөөсүнүн бузула башталышы менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

 

г) функцияларынын анча эмес, ошондой эле эс-учун жоготуу менен бузулуусу

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине - жараксыз

25

Борбордук нерв системасынын органикалык ооруларын күчөткөн туубаса аномалия (күчөөнүн кемтиктери), ошондой эле миопатия, миастения жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен же тез өөрчүүсү

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен же жай өөрчүүсү

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

26

Нерв системасынын перифериалдык оорулары жана алардын кесепеттери:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - аскердик кызматка жарактуу

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

г) функцияларды бузбаган таасирлердин болушу

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуу. АКБ оператору ишине жараксыз

27

Перифериалдык нервдин жаракаттарынын кесепеттери:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

г) функцияларды бузбаган таасирлердин болушу

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуу

28

Өнөкөт оорулардын катуу күчөшүнөн кийин убактылуу функциялык бузулуулар, нерв системасынын борбордук жана перифериалдык жаракаты, ошондой эле аларды хирургиялык дарылоо

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, аскерге чакырылган аскер кызматчылары - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу

Бошотуу

Жараксыз

Бошотуу

Көздүн жана анын кошумча аппаратынын оорусу

29

Кабактын, жаш чыгуу жолдорунун, каректин оорусу жана конъюнктивдер:

 

 

 

 

 

 

 

а) көздүн чарасынын анатомиялык өзгөрүүсү менен берилген кабактын абалынын кескин байкалган кемчиликтери же эки көздүн тең көрүү функцияларынын бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыздар

 

б) эки көздүн тең үстүңкү кабагынын орчундуу туруктуу түшүшү же бир көзүнүн кабагынын абалынын башка кескин байкалган кемчиликтери же эки көзүндө тең орточо көрүнгөн, кабактарынын, жаш чыгуу жолдорунун, көздүн чарасынын кескин байкалган оорулары, стационардагы ийгиликсиз дарылоодон кийинки конъюнктивдер

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) бир көзүнүн үстүңкү кабагынын бир кыйла туруктуу түшүшү же хирургиялык дарылоого көрсөтмөлөр жокто бир көзүнүн кабагынын абалынын орточо байкалган кемчиликтери, жазгы катар

Аскерге чакырылуучуларга -  кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

30

Сезгенүү же дегенерациялуу мүнөздөгү өнөкөт ооруулар жана көрүү функциясын бузуучу көздүн тунук жана башка чел кабыктарынын жаракатынын кесепети; көздүн ичиндеги бөтөн нерсе:

 

 

 

 

 

 

 

а) көрүү функцияларынын төмөндөшүнүн өөрчүшү же эки көзүндө тең бат-бат күчөшү менен кескин байкалган

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) ошондой эле бир көзүндө

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) орточо байкалган, эки көзүндө тең же бир көзүндө оорусунун сейрек күчөшү менен өөрчүбөгөн

Жарактуу

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

31

Афакия жана артифакия

 

 

 

 

 

 

 

а) эки көзүндө тең

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

б) бир көзүндө

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыздар, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

32

Торчонун катмарланышы:

 

 

 

 

 

 

 

а) эки көзүндө тең травмалык эмес этиология

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) эки көздө тең посттравмалык

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) бир көзүндөгү ар кандай этиология

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

33

Глаукома:

 

 

 

 

 

 

 

а) эки көзүндө тең күчөгөн жана кийинки стадияларында

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) ошондой эле бир көзүндө

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта катардан тышкаркы кызматка жарактуу, согуш убагында 1-даражадагы жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) башкы стадияда - глаукома жана гипертензия стадиялары

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

34

Көрүү функциясынын төмөндөшүнүн күчөшүндө ар кандай этиологиядагы көрүү нервинин атрофеясы:

 

 

 

 

 

 

 

а) эки көзүндө тең

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) бир көзүндө

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

35

Көз чанагынын кыймылдаткыч нервдеринин шалдыгы:

 

 

 

 

 

 

 

а) диплопиясы болгондо

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) диплопиясы болбогондо, көз чанагынын эрксиз ыргактуу ойноктошу. Эки көзүнүн тең бирдей чалырлыгы

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу. АКБ оператору ишине жараксыз

36

Көздүн көрүү чөйрөлөрүнүн туруктуу тунарышынан же көз көңдөйүнүн түбүнүн

 

 

 

 

 

 

 

туруктуу өзгөрүшүнөн улам көрүү курчтугунун төмөндөшү, аномалиялар, рефракциялар жана башка себептер (жаракат, органикалык оорулар ж.б.у.с.):

 

 

 

 

 

 

 

а) көз чанагынын жоктугу же бир көзүнүн сокурлугу же бир көзүнүн көрүүсү 0,4төн төмөн болгондо, экинчи көзүнүн көрүүсү 0,03төн төмөн же эки көзүнүн тең көрүүсү 0,3төн төмөн

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) "а" пунктундай эле, бир көзүнүн көрүүсү 0,4 жана жогору болгондо же бир көзүнүн көрүүсү 0,3төн 0,03кө чейин болгондо, экинчи көзүнүн көрүүсү 0,3

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында II даражадагы жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

 

 

в) бир көзүнүн көрүүсү 0,3төн 0,03кө чейин болгондо, экинчи көзүнүн көрүүсү 0,4 же бир көзүнүн көрүүсү 0,3төн 0,04кө чейин болгондо, экинчи көзүнүн көрүүсү 0,5 жана жогору

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыздар

Тынч убакта катардан тышкаркы кызматка жарактуу, согуш убагында 1-даражадагы жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

37

Ар бир көзүндө рефракциянын аномалиялары:

 

 

 

 

 

 

 

а) меридиандардын биринде жакынды же алысты көрбөстүк 12 Д ашык же эки негизги меридианда рефракциянын айырмасы 6,0 Д ашык ар кандай түрдөгү астигматизм

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) меридиандардын биринде жакынды же алысты көрбөстүк 8,0 Д ашык жана 12,0 Дга чейин же эки негизги меридианда рефракциянын айырмасы 3,0 Д ашык жана 6,0 Дга чейин болгон ар кандай түрдөгү астигматизм

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта катардан тышкаркы кызматка жарактуу, согуш убагында 1-даражадагы жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) жакынды же алысты көрбөөчүлүк 6,0 Д ашык жана 8,0 Дга чейин

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. РМК ишине жана АКБ оператору ишине жараксыз

 

г) жакынды же алысты көрбөөчүлүк 3,0 Д ашык жана 6,0 Дга чейин

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Аскерге чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулар

Жараксыз

Жарактуулар, КРТ ишине жараксыздар

Жарактуу.

РМК ишине жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине - жараксыз

 

д) астигматизмдин ар кандай түрү эки негизги меридианда 2,0дөн 3,0 Дга чейин рефракциянын айырмасы менен

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жарактуу. АКБ оператору ишине жараксыз

 

е) аккомодациянын спазмы же шал болуусу

Жарактуу

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

38

А же Б тибиндеги дихромазия, аномалиялык трихромазия

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуу, РМК ишине жараксыз

Жарактуу, РМК ишине жараксыз

39

Көрүү функциясынын убактылуу бузулушу

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, аскер кызматчыларына -бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Кулактын жана упчу сымал өсүндүнүн оорулары

40

Кулактын сырткы оорулары

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

41

Өнөкөт ириңдеген жана ириңдебеген орточо отит:

 

 

 

 

 

 

 

а) эки жагынан же бир жагынан, тарсылдак көңдөйүнүн полиптери, грануляциялары, сөөктүн чириши, фистулдук симптом жана холестеатоманын коштоосу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) эки жагынан же бир жагынан өнөкөт мурун жана мурун көңдөйүнүн жанындагы оорулары жана мурун аркылуу дем алуунун туруктуу бузулуусу, ошондой эле "а" пунктунда аталган оорулар коштобогон кулак жаргагынын эки жагынан же бир жагынан туруктуу кургак тешилүүсү

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакыруу боюнча аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз. АКБ операторлорунун жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) кулак жаргагынын кенен тырык өзгөрүүсү, отит ооругандан кийинки калдык көрүнүштөр

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

42

Вестибулярдык аппараттын функциясынын бузулушу:

 

 

 

 

 

 

 

а) меньердик оорунун симптомунун коштоосу менен вестибулярдык-вегетативдик туруктуу кескин көрүнгөн бузулушу

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) туруксуз сейрек кайталанган орточо көрүнгөн вестибулярдык-вегетативдик бузулушу

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) вестибулярдык дуүлүктүрүүгө туруктуу жана тез көрүнгөн сезгичтиги

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

43

Дарылоо мекемелери, уюмдар же дудук, дүлөйлөр үчүн окуу жайлары күбөлөгөн эки кулагында тең туруктуу толук дүлөйлүк же дудук, дүлөйлүк

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

44

Угуунун төмөндөшү:

 

 

 

 

 

 

 

а) шыбырап айтылган кепти угууда бир кулагы 2 м ашпаган аралыкта укса, экинчи кулагы туруктуу толук дүлөй, ошондой эле эки кулагынын тең укканы туруктуу төмөндөшү:

шыбырап айтылган кепти укпайт же 1 м чейинки аралыкта гана угат

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

 

б) шыбырап айтылган кепти угууда бир кулагы 2 м-4 м чейинки аралыкта укса, экинчи кулагы туруктуу толук дүлөй, ошондой эле эки кулагынын тең укканы шыбырап айтылган кепти эки кулагы тең укпай, же ар бир кулагына 1 м-2 м аралыкта гана угууга чейин туруктуу төмөндөшү

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. УГ, ЧК, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

 

в) шыбырап айтылган кепти угууда бир кулагы 4 м аралыкта укса, экинчи кулагы туруктуу толук дүлөй, ошондой эле шыбырап айтылган кепти угууда эки кулагынын тең угуусу туруктуу төмөндөгөн же ар бир кулагы 2 м-4 м аралыкта гана угат

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жарактуу. ЭМТ булактары менен иштөөгө жараксыз

Жарактуу. АКБ операторлорунун жарактуулугу жеке аныкталат

45

Катуу жаракаттардан кийинки абал, оорунун жана органдардын функциясынын толук эмес калыбына келишинде кулагына жана жогорку дем алуу жолдоруна операция жасоонун кесепеттери

Аскерге чакырылуучуларга  - кийинки мөөнөткө калтыруу, аскерге чакыруу боюнча аскер кызматчыларына - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Кан айлануу системасынын оорулары

46

Ревматизм, жүрөктүн ревматизм оорулары (ревматизмдик перикардит, миокардит, мигралдык, аорталык жана башка клапандардын ревматизмдик кемтиги), ревматизмдик эмес миокардиттер, эндокардиттер, анын ичинде бактериялык (инфекциялык) эндокардит. Жаппы же коронардык кан айлануунун бузулуусу менен коштолгон жүрөктүн башка оорулары (кардиомиопатия, жүрөк согушун өткөрүүнүн бузулушу):

 

 

 

 

 

 

 

а) оор даражадагы жүрөк жетишсиздиги

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) орточо даражадагы жүрөк жетишсиздиги

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) жеңил даражадагы жүрөк жетишсиздиги

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат АКБ оператору ишине жараксыз

 

г) сол карынчанын симптомсуз дисфункциясы

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

47

Гипертониялык оору:

 

 

 

 

 

 

 

а) III стадиясы

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) II стадиясы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) I стадиясы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

48

Жүрөктүн ишемия оорусу: инфаркттан кийинки кардиосклероз, стенокардия, жалпы же коронардык кан айлануунун бузулушу менен коштолгон жүрөктүн башка оорулары (коронардык атеросклероз, атеросклероздук кардиосклероз, жүрөктүн аневризми жана башкалар):

 

 

 

 

 

 

 

а) функциялардын маанилүү бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциялардын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функциялардын бир аз бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

49

Аортанын, магистралдык перифериялык артериялардын жана көк кан тамырлардын, лимфалык тамырлардын оорулары (облитерацияланган атеросклероз, аневризмдер, флебиттер, флеботромбоздор, варикоздук жана постромбоздук оорулар, көңдөй көк кан тамырлардын синдрому, ангиотрофоневроздор, лимфедемалар жана башкалар) жана бузулуунун кесепеттери:

 

 

 

 

 

 

 

а) кан айлануунун жана функциясынын кыйла бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) кан айлануунун жана функциясынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) кан айлануунун жана функциясынын кичине бузулуусу менен

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакыруу боюнча аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. АКБ оператору ишине жараксыз

 

г) кан айлануунун жана функциясынын бузулуусу жок объективдүү маалыматы болгондо

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

50

Геморрой:

 

 

 

 

 

 

 

а) тез-тез күчөшү менен жана экинчи иреттеги анемия менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) II-III даражадагы түйүндөрү түшүшү менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) бейтапты ийгиликтүү дарылоодо оорунун сейрек күчөшү менен

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

51

Нейроциркулятордук астения (гипертензивдүү, гинотензивдүү, кардиалдык же аралаш түрүндө):

 

 

 

 

 

 

 

а) туруктуу тез көрүнгөн вегетативдик-тамырлардын жана жүрөк согушунун бузулуусу

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) бузулуунун туруктуу орточо көрүнүшү

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

52

Кан айлануу системасындагы катуу оорулардан кийинки абал, хирургиялык дарылоодон кийинки убактылуу функционалдык бузулуулар

Аскерге чакырылуучуларга  - кийинки мөөнөткө калтыруу, аскерге чакыруу боюнча аскер кызматчыларына - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө  жиберүү

Дем алуу органдарынын оорулары

53

Үстүңкү дем алуу жолдорунун оорулары (мурун тосмосунун кыйшаюусу, мурун көңдөйүнүн полиптери, өнөкөт фарингит жана назофарингит, өнөкөт синусит, озена алкым безинин жана аденоиддердин өнөкөт оорулары, өнөкөт ларингит жана ларинготрахеит):

 

 

 

 

 

 

 

а) кыйла көрүнгөн сасык тумоо

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында II даражадагы жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) полипоздук же ириңдүү синуситтер

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат. РМК ишине жараксыз

 

в) ириңдүү эмес синуситтер, аллергиялык ринит

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

 

г) өнөкөт декомпенсацияланган тонзиллит

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Дарыланууга тийиш. Чакыруу боюнча аскер кызматчы жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

54

Кекиртектин, трахеянын моюн бөлүгүнүн оорулары жана жабыркоолору:

 

 

 

 

 

 

 

а) дем алуу жана үн функцияларынын кыйла бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) дем алуу жана үн функцияларынын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардык же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жекече

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) дем алуу жана үн функцияларынын кичине бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

55

Өпкөнүн, өпкө челинин өнөкөт спецификалуу эмес оорулары, кургак учуксуз этиологиядагы өпкөнүн диссеминацияланган оорулары:

 

 

 

 

 

 

 

а) функциялардын кыйла бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциялардын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат.

РМК ишине жараксыз.

АКБ оператору ишине жараксыз

 

в) функциялардын кичине бузулушу жана кээде катуу кармашы менен

Чакырылуучуларга -  кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакыруу боюнча аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

56

Бронханын астмасы:

 

 

 

 

 

 

 

а) бат-бат кармаган оор формалары

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) орточо формасында жана оорунун жеңил даражасы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функциянын бузулуусу жок, ошондой эле бир жылда 2-3 жолудан кем эмес катуу кармаса

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат.

РМК булактары менен иштөөгө жараксыз, АКБ операторлугуна жараксыз

57

Дем алуу органдарынын күчтүү кармаган өнөкөт оорусун хирургиялык дарылоодон кийинки убактылуу функциялык бузулуулар

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакырылган аскер кызматчыларына - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Тамак сиңирүү органдарынын оорулары

58

Тиштердин чыгышынын жана өсүшүнүн бузулушу:

 

 

 

 

 

 

 

а) бир жаагында 10 жана андан көп тишинин жоктугу же аларды кийме протез менен алмаштыруу; бир жаагында 8 азуу тишинин жоктугу; үстүңкү жаагынын бир тарабында 4 азуу тишинин жана экинчи тарабында 4 азуу тишинин жоктугу же аларды кийме протез менен алмаштыруу

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

 

б) бир жаагында 4 тишинин жоктугу же экинчи маңдай тиштин, азуу тишинин жана биринчи кичинекей азуу тишинин катары менен жоктугу же алардын ордуна алынбаган протез менен алмаштырууга мүмкүн эместиги

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

59

Тиштин, пародонттун жана ооздун ичинин оорулары:

 

 

 

 

 

 

 

а) пародонтит, тиштердин баарына тараган оор даражадагы пародонтоз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

б) тиштердин баарына тараган орточо даражадагы парадонтит, парадонтоз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) тиштердин баарына тараган жеңил даражадагы парадонтит, парадонтоз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

 

г) тиштин көбүнүн татаалдашкан кариеси

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

60

Жаактын-беттин органдарынын жана ткандарынын тубаса эмес кемчиликтери, бузулушу жана оорулары:

 

 

 

 

 

 

 

а) дем алуу, жыт билүү, чайноо жана шилекей чыгуу функциялары кескин бузулса

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) дем алуу, жыт билүү, чайноо жана шилекей бөлүп чыгуу функциялары орточо бузулса

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) дем алуу, жыт билүү, чайноо жана шилекей чыгуу

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

функцияларынын анча эмес бузулушу менен

Чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

 

 

 

 

 

61

Ашказандын жара оорусу, жумурдун жара оорусу:

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциясы орточо бузулса жана бат-бат кайталанып ооруса

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функциясы анча эмес бузулса жана сейрек кайталанып ооруса

Чакырылуучулар - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү. Чакырылган аскер кызматчылар - аскердик кызматка жарактуу

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

62

Ашказандын жана жумурдун башка оорулары (ашказандын жана жумурдун жара оорусунан башкалар), өттүн жана өт жолдорунун оорулары, уйку бездин оорулары, инфекциялык эмес энтерит жана колит, Крон оорусу, боордун өнөкөт оорулары, боордун циррозу:

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен жана бат-бат кайталанып ооруса

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функциянын анча эмес бузулушу менен

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

63

Кызыл өңгөчтүн, ичегинин (жумурдан башка) жана ичтин оорулары (кардиоспазм, эзофагит, жара, ичкерүү, стеноз, перфорация, дивертикулдар, кызыл өңгөчтүн спазмасы, ичегиден тамактын өтпөшү, арткы тешиктин жарылганы жана тешиги, шишиктер, түз ичегинин түшүшү жана кызыл өңгөчтүн, ичегинин жана ичтин башка оорулары):

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу жана тез-тез кайталанып ооруса

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функциянын анча эмес бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

64

Чурку (жука чурайдыкы, жоон сандыкы, киндиктики) ичтин башка чуркулары

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылар - аскердик кызматка жарактуу

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

 

в) функциянын бузулуусу жок, объективдүү маалыматтары бар

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

65

Хирургиялык дарылоодон кийин тамак сиңирүү органдарынын функцияларынын убактылуу бузулуулары, өнөкөт оорулардын катуу козголушу

Аскерге чакырылуучуларга  - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакырылган аскер кызматчыларга - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

66

Теринин жана тери алдындагы клетчатканын оорулары

 

 

 

 

 

 

 

а) өнөкөт экземанын, псориаздын дарылоо кыйын болгон таралган формалары, теринин тышкы катмарынын таралган лихенификациясы менен атопиялык дерматит, буллездук дерматоздор

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) өнөкөт бөрү жатыш, Квинкенин кайталанма шишиги, таралган псориаз, ириңдеген жана өнөкөт пиодермия жара, тегерек кызыл канчоо, күн нурунан пайда болгон тери кычыткылар, кызыл жалпак чакалай

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) жыш чыккан безетки, теринин ар кай жери лихенизация болгон атопиялык дерматит, экземанын сейрек козголуучу формалары, псориаздын, склеродермиянын чектүү формалары, ихтиоз, темгил аллопециянын чектелген формалары жана аланын таралган формасы

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылар -  тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Дарылоо керек

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

г) ксеродермия, фолликуляр кератоз, туруктуу ремиссиядагы экземанын чектүү формалары

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

67

Таралган же даана көрүнгөн гиперкератоз, дискератоз, теринин ракка жакын абалы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. ЧК, УГ, АБ - жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

68

Теринин таралган катуу кармаган оорулары, анын ичинде жугуштуулар (пиодермия, котур ж.б.), ошондой эле катуу кармаган экземалар, токсикодермия жана дерматиттер

Аскерге чакырылуучуларга  - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакырылган аскер кызматчыларга - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Дарылоо керек

Дарылоо керек

Жараксыз

Жараксыз

Сөөк-булчуң системасынын жана байлаштыруучу ткандардын оорулары

69

Байлаштыруучу ткандардын диффузиялык оорулары, ревматоиддик артрит, Бехтерев оорусу, Рейтер оорусу, түйүндүү периартериит, Вегенердин гранулематозу, байлаштыруучу ткандардын башка системалык оорулары, псориаз-артропатия жана инфекцияга байланышкан башка артриттер (реактивдүү артриттер):

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын  орчундуу бузулушу, туруктуу жана даана көрүнгөн өзгөрүүлөр

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен жана тез-тез кармаган

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функциянын  анча эмес бузулуусу жана сейрек кармаган

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылар -  тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат.

ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

70

Чоң муундардын, кемирчектердин хирургиялык оорулары жана бузулуусу, остеопатиялар жана кийин пайда болгон сөөк-булчуң деформациялары (тизедеги муундардын ичинин жабыркоосу, остеомиелит, периостит, сөөктүн башка инфекциялык бузулуштары, деформациялуу остеит жана остеопатиялар, остеохондропатиялар, муундардын, сөөктөрдүн жана кемирчектердин башка оорулары жана бузулуштары):

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функциянын анча эмес бузулушу менен

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылар -  тынч убакта аскердик кызматка жараксыз согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

71

Омуртканын оорулары жана алардын кесепеттери (спондилез жана аны менен байланышкан абал, омурткалардын ортосундагы дисктердин оорулары, омуртканын ийрейүүсү, башка деформациялары):

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын  орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функциянын анча эмес бузулушу менен

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылар -  тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

72

Деформация болбостон, алакандын жана манжалардын кемтиги:

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

б) функциянын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функциянын анча эмес бузулушу менен

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылар -  тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу.

АКБ операторунун ишине жарактуулугу жеке аныкталат

73

Май таман жана тамандын башка деформациялары:

 

 

 

 

 

 

 

а) функциянын  орчундуу бузулушу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функциянын орточо бузулушу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функциянын анча эмес бузулушу менен

Чакыруучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу.

Чакырылган аскер кызматчылар - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат ЧК, УГ, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

г) функциялары бузулбастан объективдүү маалыматтары болсо

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуу

Жарактуу

74

Функциясынын бузулуусуна алып келген же аскердик форма кийимин жана бут кийимин кийүүдө кыйынчылыкты туудурган колу-бутунун бузулуусу

 

 

 

 

 

 

 

а) колдун же буттун 8 см ашык кыскалыгы

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) колдун же буттун 5тен 8 см ге чейин кыскалыгы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убакта чектелүү жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) буттун же колдун 2 см жана 5 см кошо алганда кыскалыгы

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

75

Буту-колунун жоктугу:

 

 

 

 

 

 

 

а) буту-колунун ар кандай деңгээлдеги эки жактуу ампутациялык мултугу; бардык буту-колунун жоктугу

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) ар кандай деңгээлдеги буту-колунун жоктугу

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

Заара-жыныс системасынын оорулары

76

Бөйрөктөрдүн сезгенүү жана дистрофиялык оорулары:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу.

Ишке жарактуулугун ИИБ операторлору тарабынан жеке аныкталат

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылары – тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

77

Бөйрөктөрдүн, заара түтүгүнүн, табарсыктын, уретранын таштары; пиелонефрит (экинчи), гидронефроз; бөйрөктөрдүн жана заара түтүктөрүнүн башка оорулары, цистит, табарсыктын башка оорулары; венерикалык эмес уретрит, уретриттин стриктурасы, уретранын башка оорулары жана эркек жыныс органдарынын оорулары:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

г) функциялары бузулбастан объективдүү маалыматтары болсо

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

78

Аялдын жыныс органдарынын өнөкөт сезгенүү оорулары

 

 

 

 

 

 

 

а) органдардын функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында II даражадагы чектелүү жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) органдын функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

79

Аялдын жыныс органдарынын түшүшү же бүйүргүчтүн бүтүндүгүнүн бузулушу менен чатынын толук жырылуусу, заара-жыныстын, ичеги-жыныстык тешик жарасы:

 

 

 

 

 

 

 

а) органдын функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында II даражадагы чектелүү жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) органдын  функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

80

Жумурткалык-айыз функциясынын туруктуу бузулуусу (аменорея, меноррагия, метроррагия, гипоменорея, альгодисменорея)

 

 

 

 

 

 

 

а) органдын функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

Жараксыз

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында II даражадагы чектелүү жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

б) органдын  функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардан тышкары жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

81

Заара-жыныс системасынын, аялдын жыныс органдарынын катуу, өнөкөттүү күчөшүнөн  же хирургиялык дарылоодон кийинки убактылуу функциялык бузулуулар

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакырылган аскер кызматчыларын бошотуу же өргүүгө жиберүү. Аскердик кызматка контракт боюнча алынган аялдар - жараксыз

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Кош бойлуулук, төрөт, төрөттөн кийинки мезгил жана алардын кабылдашы

82

Кош бойлуулук. Төрөттөн кийинки мезгил

Жараксыз

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Өөрчүүнүн тубаса кемтиги, бузулуусу жана хромосомдун туура эмес жетилүүсү

83

Органдардын жана системалардын өөрчүшүнүн тубаса кемтиги:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) анча эмес бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

 

г) функциялары бузулбастан объективдүү маалыматтары болсо

Жарактуу

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

Травмалардын, уулануулардын жана сырткы факторлордун таасирлеринин кесепеттери

84

Борбордук нерв системасынын органикалык жабыркоо белгилери жок баш сөөктүн сынуулары (төбө баш сөөктүн, бет сөөктөрүнүн, анын  ичинде астыңкы жана үстүңкү жаактардын сынуулары, баш сөөктүн башка сынуулары, баш сөөктөрдүн сынышы менен баш сөөгүнүн жана бет сөөктөрүнүн көптөгөн сынуулары):

 

 

 

 

 

 

 

а) баш сөөк көңдөйүндө бөтөн нерсенин болуусу; пластикалык материал менен алмашылган же 8 кв.см чоң пластикалык материал менен алмашылбаган баш сөөгүнүн төбөсүнүн (20 кв.см ашуун) орчундуу кемтиги;

функциясынын бир кыйла бузулушу менен жаак-бет тарабындагы кемтиги жана бузулуулар

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) пластикалык материал менен алмашылбаган 8 кв.см чейин баш сөөгүнүн кемтиги менен; пластикалык материал менен алмашылган баш сөөгүнүн 20 кв.см чейин кемтиги менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

85

Омуртканын, дене сөөгүнүн, колу-бутунун (жамбаш сөөгүнүн, далынын, ийиндин, кары жилик жана чыканак сөөктөрүнүн, сан этинин мойну жана кашка жиликтин, жото жилик жана балдак сөөк жиликтеринин, кызыл ашыктын сынуусу, түтүктүү сөөктөрүнүн бир нече сыныгы) сыныгы

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Чакырылуучуларга  - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жарактуулугу жеке аныкталат

86

Көкүрөк, ич көңдөйүнүн жана жамбаштын ички органдарынын травмалары (травмалык пневмо жана гемоторакс, жүрөктүн, өпкөнүн, ичеги-карындын, боордун, көк боордун, бөйрөктөрдүн, жамбаш органдарынын, ич көңдөйүнүн башка органдарынын травмалары, көптөгөн оор травмалар):

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

87

Теринин жана тери алдындагы клетчаткалардын травмаларынын кесепеттери:

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын бир кыйла бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыздар

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыздар, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылары - тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуу

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуу

88

Дары каражаттары жана биологиялык субстанциялар менен уулануу, медициналык эмес багыттагы заттардын ууландыруу таасири. Сырткы себептердин таасирлери (радиация, төмөнкү, жогорку температурадан жана жарыктан, абанын же суунун жогорку басымы, башка сырткы таасирлерден):

 

 

 

 

 

 

 

а) функцияларынын орчундуу бузулуусу менен

Аскердик каттоодон чыгаруу менен аскердик кызматка жараксыз

 

б) функцияларынын орточо бузулуусу менен

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

Жараксыз

Жараксыз

Жараксыз

 

в) функцияларынын анча эмес бузулуусу менен

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу. Чакырылган аскер кызматчылары – тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

Катардагы же катардан тышкаркы кызматка жарактуулугу жеке аныкталат. УГ, ЧК, АБ - жеке

Жараксыз

Жараксыз

Жарактуулугу жеке аныкталат

89

Сөөк-булчуң системасынын, тутумдаштыргыч ткандын ооруларын, жаракаттарды, травмаларды, ууланууларды, дарылоодон, сырткы себептердин таасирлеринен кийин убактылуу функциялык бузулуулар

Аскерге чакырылуучуларга - кийинки мөөнөткө калтыруу, чакырылган аскер кызматчыларын - бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

Жараксыз

Бошотуу же өргүүгө жиберүү

90

Түндөсү заараны кармай албай калуу

Тынч убакта аскердик кызматка жараксыз, согуш убагында жарактуулугу чектелүү

Жараксыз

 

 

 

 

Кыскартуулардын тизмеси:

АБ

-

атайын багыттагы;

АКБ

-

аба кыймылын башкаруу борбору;

РМК

-

ракеталык майлардын компоненттери;

УГ

-

Улуттук гвардия;

ЧК

-

Мамлекеттик чек ара кызматы;

ЭМТ

-

электромагниттик талаа.

Өнөктөштөр