Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Жарыяланган 11/11/2020

 Жарандык абалдын актыларындагы жазууларга ондоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү

Жарандык абалдын актыларындагы жазууларга ондоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн негиздер

1. Жарандык абалдын актыларындагы жазууларга ондоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган негиздер болгондо жана кызыкдар адамдардын ортосунда талаш-тартыш жок болгондо жүргүзүлөт. Кызыкдар адамдардын ортосунда талаш-тартыш болгондо, жарандык абалдын актыларындагы жазууларга оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү соттун чечиминин негизинде жүргүзүлөт.

2. Жарандык абалдын актыларындагы жазууларга оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн негиз болуп төмөнкүлөр саналат:

1) аталыкты белгилөө жөнүндө арыз:

а) баланын никеде турбаган атасынан жана энесинен;

б) бала төрөлгөн учурда баланын энеси менен никеде турбаган атанын арызы, энеси каза болгондо же энеси энелик укуктан ажыратылганда, балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмүнүн макулдугу менен;

2) соттун мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген аталыкты аныктоо жөнүндө чечими;

3) соттун мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген асырап алуу жөнүндө чечими;

4) фамилиясын, атын жана атасынын атын өзгөртүү тууралуу актыдагы жазуулар;

5) соттун мыйзамдуу түрдө күчүнө кирген оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими;

6) баланын атасы менен никеде турбаган энесинин баланын атасы жөнүндө маалыматтарды туулгандыгы тууралуу актыдагы жазууларга киргизүү, же болбосо аларды өзгөртүү же алып салуу жөнүндө арызы;

7) атасы же энеси (ата-энелери) атын өзгөрткөн учурда, он алты жашка чыккан адамдын туулгандыгы тууралуу актыдагы жазуулардагы атасы же энеси (ата-энеси) жөнүндө маалыматтарды өзгөртүү жөнүндө ушул адамдын арызы;

8) өлгөндүгү белгисиз адамдын өлүмү катары катталган өлгөн адамдын инсандыгын аныктоо тууралуу алгачкы текшерүү же тергөө органы тарабынан берилген белгиленген формадагы документ;

9) негизсиз репрессияланган жана кийин "Саясий жана диний ынанымы үчүн, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтуктан жапа чегип акталган граждандардын укугу жана гарантиялары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизинде акталган адамдын өлгөндүгүнүн фактысы тууралуу белгиленген формадагы документ - эгерде өлгөндүгү мурда катталган болсо;

10) ушул Мыйзамдын 35-беренесинде каралган учурларда, жарандык абалдын актысындагы жазууларга оңдоо же өзгөртүү киргизүү жөнүндө жарандык абалдын актыларын жазуу органынын корутундусу.

3. Баланы асырап алгандыгына жана аталык аныкталгандыгына байланыштуу туулгандыгы тууралуу актыдагы жазууларга өзгөртүүлөрдү киргизүүдө туулгандыгы тууралуу жаны күбөлүк берилет.

4. Жарандык абалдын актыларын жазуу органдарынын кызматкерлери асырап алуучулардын (асырап алуучунун) макулдугусуз, асырап алуу жөнүндө кандайдыр бир маалыматты айтууга жана мазмунунда асырап алуучулар (асырап алуучу) асырап алынган баланын ата-энеси (ата-энесинин бири) эмес экендиги көрсөтүлгөн документтерди берүүгө укуксуз.

5. Аскерге милдеттүүлөр жана аскерге чакырылгандар фамилиясын, атын жана атасынын атын, туулган күнү менен жерин өзгөрткөндө, ошондой эле аскерге милдеттүүнүн же аскерге чакырылгандын өлгөндүгү катталганда, үч күндүк мөөнөт ичинде райондук (шаардык) аскер комиссариаттарына тийиштүү өзгөртүүлөр жөнүндө маалыматты жиберүүгө милдеттүү.

6. Жарандык абалдын актыларындагы жазууларга оңдоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

Жарандык абалдын актыларын жазуу органынын жарандык абалдын актыларындагы жазууларга оңдоо же өзгөртүү киргизүүсү жөнүндө корутундусу

Жарандык абалдын актыларын каттоо органы тарабынан жарандык абалдын актыларындагы жазууларга оңдоо же өзгөртүү киргизүү жөнүндө корутунду төмөнкүдөй учурларда түзүлөт:

1) эгерде жарандык абалдын актыларын жазууда туура эмес же толук эмес маалыматтар көрсөтүлсө, ошондой эле орфографиялык ката кетирилсе;

2) эгерде жарандык абалдын актыларын жазуу Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодексинде жана ушул Мыйзамда белгиленген эрежелерди эске албастан жүргүзүлсө.

Өнөктөштөр