Ишеним телефондору
+996 (312) 62 41 40
0800 800 55 10 *
Call Center
119
Жарыяланган 10/10/2017

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

МАМЛЕКЕТТИК КАТТОО КЫЗМАТЫ

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык төмөнкү бош административдик мамлекеттик жарандык кызмат орундарына

ачык конкурс жарыялайт :

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо кызматынын административдик мамлекеттик кызмат орундарына коюлуучу квалификациялык талаптар

 

Жалпы квалификациялык талаптар:

1.  Билүү зарыл:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары: “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”; “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө”; “Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө»; «Саясий, атайын мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызмат орундарын ээлеп турган адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө»; «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө”; “Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары жөнүндө”; “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”; “Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 10-июнундагы № 341 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Регламенти;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-февралындагы № 128 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы жөнүндө жобо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү Нускама;

- Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча кеңештин 2016-жылдын 19-августундагы № 43 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын этикалык кодекси;

2. Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

 

 

Борбордук аппарат

 

Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу (С-А)

1) Кесипкөй билиминин деңгээли:

- юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, экономика багыттары боюнча жогорку билим.

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жалпы 1 жылдан кем эмес иш стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесипкөй компетенциялары:

Билүү зарыл:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө»; «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө»; «Кыргыз Республикасында мамлекеттик сырды сактоо жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы № 26 Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө.

  •  

- чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана ишке ашыруу;

- кабыл алынган чечимдерди контролдоо, талдоо жана натыйжаларын прогноздоо;

- жумуш убактысын уюштуруу жана пландоо;

- кесипкөй кызматтык ишин пландоо;

- мамлекеттик органдар жана жарандар менен өз ара аракеттенүү менен иштөө;   - иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- аткаруу тартиби;

- жаңжалдардын алдын алуу жана чечүү;

- стратегиялык максаттарды жана милдеттерди аныктоо;

- аналитикалык документтерди даярдоо;

- салыштырма талдоо жүргүзүү.

Көндүмдөрү:

- аналитикалык, кызматтык документтерди түзүү, презентацияларды өткөрүү;

- командада иштөө;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, коом алдында чыгып сүйлөө, презентацияларды, жумушчу отурумдарды, окуу семинарларын уюштуруу жана өткөрүү;

- тапшырмаларды ыкчам аткаруу;

- компьютердик жана уюштуруучу техникалар, зарыл программалык продукттар менен иштей билүү.

Функциялык милдеттери:

         -Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

         -жарандардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын корголушун жана сакталышын камсыздоо;

         -кызматтык этиканын ченемдерин сактоо;

         -Кызматта белгиленген ички тартип эрежелерин, кызматтык нускамаларды, кызматтык маалыматтар менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

         -кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон квалификациялык деңгээлди кармап туруу;

         -чет өлкөлөрдүн коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы иш тажрыйбасын үйрөнүү жана бул жааттагы өзүнүн билимдерин өркүндөтүү;

-коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы аракеттеги мыйзамдарды колдонуу практикасын изилдөө жана талдоо;

  -Кызматтагы коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу, аныкталган тобокелдиктерди кыскартуу жана жоюу (башкаруу) боюнча сунуштарды даярдоо;

-кызыкчылыктардын кагылышынын пайда болушуна шарт түзгөн себептерди жана шарттарды аныктоо жана жөнгө салуу боюнча иштерди жүргүзүү;

-мамлекеттик кызматчылардын этикалык стандарттарын жана жүрүм-турум үлгүлөрүн жана ак ниет башкаруу принциптерин киргизүү боюнча иш жүргүзүү;

-түзүмдүк, ведомстволук бөлүнүштөр менен бирге Кызматтын антикоррупциялык программасын жана планын даярдоо, аларды аткаруу процессин координациялоо;

-Кызматтын бөлүнүштөрүнүн жарандардын жана юридикалык жактардын арыздары жана кайрылуулары, анын ичинен “ишеним телефону” жана электрондук почта  аркылуу түшкөн арыздар жана кайрылуулар менен жүргүзгөн ишине, аларда коррупция фактыларынын бар болушуна талдоо жүргүзүү;

-төмөнкү маселелер боюнча материал даярдоо жана Кызматтын жетекчисине берүү: массалык маалымат каражаттарындагы коррупция көйгөйлөрүнө, коррупциогендик факторлорго жана коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу чараларына арналган макалаларга жүргүзүлгөн мониторинг боюнча; жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын коррупциялык иш-аракеттерден коргоо маселелери боюнча кайрылууларын карап чыгуу практикасына жүргүзүлгөн талдоо боюнча материалдар;  

- Кызматтын кызматкерлерин коррупцияга каршы окутууну уюштуруу, ошондой эле аларга жекече кеңеш берүү;

-адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнө кызыкчылыктардын кагылышын алдын алууга жана жөнгө салууга, ошондой эле “Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында белгиленген ченемдерди аткарууга багытталган чектөөлөрдүн, тыюулардын жана талаптардын Кызматтын кызматкерлери тарабынан сакталашын камсыздоого көмөктөшүү;

-кызматкерлерди коррупциялык укук бузууларды жасоого, анын ичинен кызыкчылыктардын кагылышына байланышкан укук бузууларга тартуу фактыларын эсепке алууну жүргүзүү жана аларга мындай жагдайларда зарыл чараларды көрүү маселелери боюнча кеңеш берүү;

-Кызматтын ишинин ачык-айкындыгынн жогорулатууга жана маалыматтык ачыктыгын камсыздоого көмөктөшүү;

-Кызматтагы коррупциянын алдын алуу процессине жарандык коомдун институттарын тартуу боюнча иш-чараларды жүргүзүү;

-калктын арасында коррупцияга каршы пропаганда жана ишке ашырылып жаткан превентивдүү чаралар тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү программасын жана планын иштеп чыгуу;

-кызматтык иликтөөлөрдү жүргүзүү, кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө декларацияларды кароо жана талдоо боюнча комиссиялардын, ошондой эле этика боюнча комиссиянын ишине катышуу;

-органдын коррупциялык тобокелдиктеринин тизмегин жана кызыкчылыктардын кагылышынын типтүү жагдайларынын маалыматтык базасын түзүү;

-Кызматтын Коомдук байкоочу кеңешинин ишин уюштуруу;

-кварталына бир жолу Программаны, Планды жана ведомстволук коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын пландарынын ишке ашырылышын баалоо жана мониторинг жүргүзүү үчүн жооптуу болгон Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүнүшүнө берүү үчүн Кызматтын отчетторун түзүү;

-ар жылы Кызматтын Коллегиясында каралышы керек болгон маалыматтарды түзүү.

 

Калкты документтештирүү жана архив иши башкармалыгынын жетектөөчү адиси (М-А)

1) Кесипкөй билиминин деңгээли:

- юриспруденция, экономика багыты боюнча жогорку билим.

         2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

3) Кесипкөй компетенциялары:

Билүү керек:

         - Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө»; «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө»; «Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө”, «Тышкы миграция жөнүндө»; «Ички миграция жөнүндө»;  «Жарандык абалдын актылары жөнүндө»; «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 573 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү мамлекетти реестри жөнүндө жобо;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө нускама

Ыктуулугу:

- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- документтерди, маалыматтарды, сурамдарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү атамекендик жана чет өлкөлүк  тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык ишинде пайдалануу;

- кызматтык милдеттерине ылайык өзүнүн ишин натыйжалуу пландоо;

- жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жооп даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- жамаатта иштөө.

Көндүмдөрү:

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- компьютер жана уюштуруу техникалары менен, зарыл программалык камсыздоолор менен иштей билүү.

Функциялык милдеттери:

- кураторлук кылган ведомстволук бөлүнүштөрдүн иш чөйрөсүндөгү мыйзамдардын абалын талдайт жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизет;

- кураторлук кылган ведомстволук бөлүнүштөрдүн иш чөйрөсүндөгү программаларды жана өнүктүрүү пландарын иштеп чыгат;

- кураторлук кылган ведомстволук бөлүнүштөрдүн иш чөйрөсүндөгү жаңы продукттарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгат, иштелип чыгып жаткан чечимдерди укуктук, техникалык-экономикалык негиздөөнү аткарат;

- кураторлук кылган ведомстволук бөлүнүштөргө жана алардын аймактык органдарына методикалык, консультациялык, укуктук жана башка жардам берет жана колдоо көрсөтөт;

- кураторлук кылган ведомстволук бөлүнүштөрдө жана алардын аймактык органдарында  мамлекеттик программалардын жана максаттуу программалардын аткарылышына мониторинг, баалоо жүргүзөт;

- Кызматтын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча комиссиялардын, эксперттик топордун, кеңештердин жана башка органдардын ишине катышат;

- кураторлук кылган ведомстволук бөлүнүштөрдүн жана алардын аймактык органдарынын иш чөйрөсүнө тиешелүү маселелер боюнча жарандардан келип түшкөн даттанууларды жана арыздарды карайт.

 

Ведомстволук бөлүнүш

Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти

 

Сокулук райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) 

1) Кесипкөй билиминин деңгээли:

         -  юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча жогорку билим.

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жалпы 1 жылдан кем эмес иш стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесипкөй компетенциялары:

Билүү зарыл:

         - Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө», «Тышкы миграция жөнүндө», «Ички миграция жөнүндө»;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жана барган жеринде каттоонун жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө” жобо;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө” нускама;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 196 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору жөнүндө” жана № 197  “Идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө” токтомдору .

         Ыктуулуктары:

         - түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишине талдоо жүргүзүү, прогноздоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү жан контролдоо;

         - башкаруучу чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келе турган көйгөйлүү жагдайларды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         Көндүмдөрү:

         - иштерди бөлүштүрүү, пландоо, башкаруу;

         - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

         - маалыматтарды талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         - башкалардын ишинин натыйжалуулугун баалоо жана контролдоо көндүмдөрү;

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу алака түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүүнүн, коом алдында чыгып сүйлөөнүн жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуунун ыкмаларын билү;

- компьютердик жана уюштуруу техникалары, зарыл программалык продукттар менен иштей билүү.

 

Ак-Талаа райондук калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) 

1) Кесипкөй билиминин деңгээли:

         -  юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча жогорку билим.

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жалпы 1 жылдан кем эмес иш стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесипкөй компетенциялары:

Билүү зарыл:

         - Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө», «Тышкы миграция жөнүндө», «Ички миграция жөнүндө»;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жана барган жеринде каттоонун жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө” жобо;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө” нускама

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 196 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору жөнүндө” жана № 197  “Идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө” токтомдору.

         Ыктуулуктары:

         - түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишине талдоо жүргүзүү, прогноздоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү жан контролдоо;

         - башкаруучу чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келе турган көйгөйлүү жагдайларды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         Көндүмдөрү:

         - иштерди бөлүштүрүү, пландоо, башкаруу;

         - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

         - маалыматтарды талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         - башкалардын ишинин натыйжалуулугун баалоо жана контролдоо көндүмдөрү;

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу алака түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүүнүн, коом алдында чыгып сүйлөөнүн жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуунун ыкмаларын билүү;

- компьютердик жана уюштуруу техникалары, зарыл программалык продукттар менен иштей билүү.

 

Каракол шаардык калкты паспорттоштуруу жана каттоо бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) 

1) Кесипкөй билиминин деңгээли:

         -  юриспруденция, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча жогорку билим.

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жалпы 1 жылдан кем эмес иш стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесипкөй компетенциялары:

Билүү зарыл:

         - Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө», «Тышкы миграция жөнүндө», «Ички миграция жөнүндө»;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 4-декабрындагы № 886 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жарандарын жашаган жана барган жеринде каттоонун жана каттоодогу эсептен чыгаруунун эрежеси жөнүндө” жобо;

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-апрелиндеги № 238 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү идентификациялык картасы - паспорту (ID-карта) жана Кыргыз Республикасынын жаранынын 2006-жылдын үлгүсүндөгү жалпы жарандык паспорту боюнча документтерди кабыл алуу жана аларды тариздөө, даярдоо (жекелештирүү), эсепке алуу, берүү жана жок кылуу тартиби жөнүндө” нускама

         - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 3-апрелиндеги № 196 “Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору жөнүндө” жана № 197  “Идентификациялык карта - Кыргыз Республикасынын жаранынын 2017-жылдын үлгүсүндөгү паспорту (ID-карта) жөнүндө” токтомдору.

         Ыктуулуктары:

         - түзүмдүк бөлүнүштөрдүн ишине талдоо жүргүзүү, прогноздоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү жан контролдоо;

         - башкаруучу чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

         - кызыкчылыктардын кагылышына алып келе турган көйгөйлүү жагдайларды өз убагында аныктоо жана чечүү;

         Көндүмдөрү:

         - иштерди бөлүштүрүү, пландоо, башкаруу;

         - аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

         - маалыматтарды талдоо, тутумдаштыруу жана жалпылоо;

         - башкалардын ишинин натыйжалуулугун баалоо жана контролдоо көндүмдөрү;

         - ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- натыйжалуу алака түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүүнүн, коом алдында чыгып сүйлөөнүн жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуунун ыкмаларын билүү;

- компьютердик жана уюштуруу техникалары, зарыл программалык продукттар менен иштей билүү.

 

Базар-Коргон райондук жарандык абалдын актылары жана жарандарды жекелештирип эсепке алуу бөлүмүнүн башчысы (Г-Б) 

1) Кесипкөй билиминин деңгээли:

- юриспруденция багыты боюнча жогорку билим.

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жалпы 1 жылдан кем эмес иш стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3) Кесипкөй компетенциялары:

Билүү зарыл:

- Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодекси, Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндө» кодекси;

- Кыргыз Республикасынын төмөнкү мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө», «Жарандык абалдын актылары жөнүндө», «Мамлекеттик алым жөнүндө», «Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу максатында Кыргыз Республикасынын жарандарын жекече (индивидуалдык) эсепке алуу жөнүндө»;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 21-октябрындагы № 573 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын калкынын бирдиктүү мамлекеттик реестри жана Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актыларын жазуу органдарындагы автоматташтырылган маалыматтык тутуму жөнүндө” жобо;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралындагы № 85 “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө” токтому.

Ыктуулуктары:

- иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;

  - түзүмдүк бөлүнүштөрдүн көйгөйлөрүн чечүүнүн ыкмаларын талдоо, прогноздоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;

  - башкаруучу чечимдерди  ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;

  - кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келе турган көйгөйлүү жагдайларды өз убагында аныктоо жана чечүү;

  - коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңычыл ыкмаларды пайдалануу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

  - өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүнүштүн ишин натыйжалуу пландоо;

  - ведомстволор аралык өз ара алака түзүү.

  •  

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- түзүмдүк бөлүнүштү башкаруу (кол алдындагылардын ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди рационалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын кол алдындагыларга сапаттуу жеткирүү, башкаруучу чечимдерди ыкчам даярдоо, бекитүү жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);

- маалыматтарды талдоо, жалпылоо жана тутумдаштыруу;

- ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

- жаңжалдуу жагдайларды жөнгө салуу;

- натыйжалуу алака түзүү, иштиктүү этикеттин, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүүнүн, эл алдында чыгып сүйлөөнүн жана мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуунун ыкмаларын билүү;

- маалыматтык базалар менен иштөө;

- бетачарларды даярдоо;

- кызматтык убактысын сарамжалдуу пайдалануу;

- компьютердик жана уюштуруу техникаларын, зарыл программалык продукттарды колдоно билүү.

 

Конкурска катышуу үчүн төмөнкүлөрдү берүү зарыл:

- жеке арыз, кадрларды эсепке алуу боюнча баракча, өмүр баян (соттуулугу бар же жок экендиги тууралуу маалыматтарды көрсөтүү менен) резюме, фотосүрөт;

- паспортунун көчүрмөсү;

- зарыл кесипкөй билимин, иш стажын жана квалификациясын тастыктаган документтери (эмгек китепчесинин, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даража жана же окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө документтеринин нотариуста, же иштеген орду боюнча персоналды башкаруу кызматтары тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү).

 

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди же маалыматтарды берген адамдар конкурска катышууга киргизилбейт.

 

Көктөмгө тиркелген документтерди 2017-жылдын 23-октябрында саат 18:00гө чейинки мөөнөттө  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын адам ресурстарын башкаруу бөлүмүнө тапшыруу зарыл.

Дареги: Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44, 102-кеңсе, телефону: 62-49-15.

 

Кеңири маалымат төмөнкү даректерде жайгаштырылган:

www.grs.gov.kg, www.mkk.gov.kg.

 

Өнөктөштөр